การแยกเชื้อ Lactic acid Bacteria

คือ อยากถามท่านผู้รู้ว่า วิธีการแยกเชื้อบริสุทธิ์มีวิธีใดบ้างที่เหมาะสมกับ LAB และ วิธีการตรวจสอบชนิดของ LAB มีวิธีใดบ้าง เช่น การย้อมสีแกรม การดูลักษณะโคโลนี วิธีใดที่สามารถใช้ได้กับ LAB และการเพาะเลี้ยง LAB ต้องเพาะในสถานที่มี CO2 ตามที่ LAB ต้องการ หรือไม่ต้องก็ได้ ขอความกรุณาด้วยครับถ้าส่งรายละเอียดมาที่ vinicyplanetia@hotmail.com จะเป็นความกรุณนาอย่างสูงครับ


ความคิดเห็นที่ 1 

Practical x 2 (Guest)
17 ก.พ. 2547 07:59
 1. ติดต่อ ดร. มัลลิกา บุญมี

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  คณะเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  mboonmee@hotmail.com ครับความคิดเห็นที่ 2

ko_pipe@hotmail.com (Guest)
21 ก.ย. 2548 17:01
 1. สวัสดีครับ ผมนักศึกษาภาควิชาเคมี มีความต้องการที่จะได้วิธีการย้อมแกรม หากท่าน ดร. มัลลิกา บุญมี มีวิธีการย้อมแกรม ผมขอความกรุณารบกวนให้ท่านส่งมาให้ ด้วยทาง e-mail นี้ko_pipe@hotmail.com จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงความคิดเห็นที่ 3

chay_swu@yahoo.com
23 ก.ย. 2548 11:12
 1. เปิด textbook microbiology ทั่วไปดูได้ครับ มันจะบอกวิธีการย้อมแกรม ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานของการเรียน microbiology ครับความคิดเห็นที่ 4

ko_pipe@hotmail.com (Guest)
27 ก.ย. 2548 16:48
 1. อยากถามท่านผู้รู้ว่าลักษณะโคโลนีแบ่งหรือแยกเป็นประเภทได้หรือเปล่าถ้าแบ่งได้แบ่งได้เป็นแบบใดบ้างแล้วซิงเกิลโคโลนี

  คือคำเดียวกันหรือเปล่าและใช้การแยกเชื้อหรือไม่ถ้าใช่มีกี่แบบ

  อยากทราบมากคับขอแบบละเอียดเลยนะคับถ้ามีเป็นpaperจะ

  ยิ่งเป็นความกรุณาเพราะตอนนี้ผมงงมากคับขอความกรุณาด้วยครับความคิดเห็นที่ 5

malimas45@hotmail.com (Guest)
27 ก.ย. 2548 18:33
 1. ขอตอบทุกคำถามน่ะครับ

  - วิธีการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์มีด้วยกันหลายวิธีน่ะครับ แต่ที่นิยมมีด้วยกันสองวิธีครับ คือ 1. streak plate หรือการใช้ห่วงเขี่ยเชื้อขีดเป็นเส้นหลายหลายครั้งบนอาหารแข็งน่ะครับเหมาะต่อพวกใช้อากาศ

  2. spread plate เป็นการเกลี่ยเชื้อให้กระจายบนอาหารแข็งซึ่งจะต้องทำการเจือจางเชื้อก่อนจากนั้นจึงใช้แท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมเขี่ยเชื่อให้ทั่วเหมาะต่อการคัดแยกพวกชอบอากาศ 3. Pour plate มีวิธีการคล้ายกับ spread plate คือต้องทำการเจือจางเชื้อก่อน และวิธีนี้เป็นการผสมเชื้อเข้ากับอาหารในจานเพาะเชื้อในขณะที่อาหารนั้นยังไม่แข็งโดยอุณหภูมิของอาหารจะประมาณ 45 องศาเซลเลซียส หรือต่ำกว่า เหมาะต่อการคัดแยกทั้งพวกที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ แต่ต้องเป็นพวกทนร้อนด้วยครับ ทั้งสามวิธีจะทำให้เราได้ single colony ของจุลินทรีย์ครับ ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ลองค้นหาวิธีทำในหนังสือจุลชีววิทยาทั่วไปได้ทุกเล่มครับ  สำหรับ LAB ทำได้ทั้งสามวิธีครับ แต่ไม่ควรใช้ pour plate เพราะอาหารอุณหภูมิสูงไป ดังนั้นจึงควรใช้ strak plate และ sprad plate ครับ เพียงแต่เวลาบ่มเชื้อต้องปิดปากถุงพลาสติกให้สนิท เนื่องจาก LAB เป็นพวกชอบอากาศปริมาณเล็กน้อย (microaerobe) และไม่จำเป็นต้องใช้ CO2 ส่วนอาหารที่ใช้คือ MRS medium  ในการตรวจสอบชนิดของ LAB ทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น

  1. การพิจารณาลักษณะโคโลนี (เหมาะกับผู้ชำนาญแล้ว หรือคัดแยกเชื้อเบื้องต้น)

  2. การย้อมสีแบบแกรม ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรมาก แต่ก็ใช้ในการคัดเลือกเชื้อได้ระดับหนึ่ง

  3. ลักษณะการทดสอบทางชีวเคมี (Biochemical test) ส่วนมากใช้วิธีนี้น่ะครับ  4. การจัดจำแนกด้วย chemotaxonomy, molecular taxonomy เช่น บริเวณ 16s rDNA และยีนอื่นๆเป็นต้น  -การย้อมสีแกรม มีวิธีการในหนังสือจุลชีวิทยาทั่วไป ทุกเล่มน่ะครับ  -ลักษณะโคโลนีแบ่งหรือแยกเป็นประเภทได้หรือเปล่า

  ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียมีหลายแบบ แต่ในเบื้องต้นจะอธิบายประกอบกันหลายลักษณะเช่น

  - ลักษณะรูปร่าง-> กลม รี ไม่แน่นอน นูน แบน ฯลฯ

  -ขนาด-> เล็ก ใหญ่

  -ความโปร่งแสง-> โปร่งแสง โปร่งใส ทึบแสง มันวาว

  -ขอบโคโลนี -> ขอบเรียบ ขอบหยัก หยักมาก หยักน้อย หยักต่อเนื่องหยักไม่ต่อเนื่อง ฯลฯ

  -ผิวโคโลนี -> ผิวเรียบ ขรุขระ เป็นคลื่น เป็นเกร็ด ฯลฯ

  -เนื้อโคโลนี -> เป็นเมือกเย้ม เหมือนเนย เป็นเกร็ด ฯลฯ

  - สีโคโลนี -> สีแดง สีครีม สีขาว สีเหลือง สีชมพู สีม่วง สีแดง สีเขียว ฯลฯ

  - กาสร้างสีบนอาหาร การสร้างclrear zone การสร้างกลิ่น และฯลฯ

  ส่วนใหญ่เชื้อกลุ่มเดียวกันจะมีโคโลนีคล้ายกัน แต่ก็ไม่เสมอไป ดังนั้นการคัดเลือเชื้อคร่าวๆต้องอาศัยลักษณะโคโลนี และความเชี่ยวชาญด้วย  - Single colony แปลว่าโคโลนีเดี่ยว ซึ่งในทางทฤษฏีนั้นเขาถือว่า 1 colony เท่ากับ 1 เซลล์ แต่ในทางปฏิบัตินั้น 1 โคโลนี ประกอบด้วยหลายๆเซลล์ แต่ทุกเซลล์เหมือนกันหมดทั้งโคโลนี ดังนั้น เมื่อใดที่มันเป็น Single colony ก็แสดงว่ามันเป็นเชื้อบริสุทธิ์ และทั้งโคโลนีก็คือสายพันธุ์เดียวกันนั่นเอง (กรณีไม่คำนึงถึงการกลายพันธุ์)ความคิดเห็นที่ 6

พลอย (Guest)
3 ต.ค. 2548 19:22
 1. สวัสดีค่ะ หนูศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ค่ะ แต่อยากทราบว่า การวัดปริมาณ LPS ค่ะ หากท่าน ดร. มัลลิกา บุญมี มีวิธีการทำการวัดปริมาณ LPS หนูขอความกรุณารบกวนให้ท่านส่งมาให้ ด้วยทาง e-mail pj_Sci@hotmail.com จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงความคิดเห็นที่ 7

wee302@thaimail.com (Guest)
15 ต.ค. 2548 15:55
 1. อยากทราบวิธีการเตรียมนำ้ตาลสำหรับทดสอบแบคทีเรียแลกติก(ไม่อยากให้ตอบว่าให้ไปดูใน bergey) กรุณาส่งคำตอบมาตามอีเมลล์ที่ให้ไว้ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงความคิดเห็นที่ 8

somnam_t@hotmail.com (Guest)
17 ต.ค. 2548 10:31
 1. อยากทราบเทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับทางด้านจุลชีววิทยาและทางเทคโนโลยีชีวภาพค่ะถ้ามีรูปภาพประกอบด้วยก็ยิ่งดีน่ะค่ะความคิดเห็นที่ 9

บอล / pukie_maw@hotmail.com (Guest)
19 พ.ย. 2548 10:08
 1. อยากทราบว่าในการย้อมสีแบบแกรมนั้น ถ้าใช้เชื้อทดสอบเป็นบาสิรัสสปีชีส์จะติอสีย้อมชนิดใดค่ะ แล้วเป็นแกรม+หรือ-ค่ะ และกลไกการติดสีของเซลล์เป็นยังไงค่ะความคิดเห็นที่ 10

tuiza_36@yahoo.com (Guest)
4 ธ.ค. 2548 10:58
 1. เรื่องการย้อมแกรมดูในหนังสือจุลชีววิทยาทั่วไปของ นงลักษณ์และปรีชา สุวรรณพินิจ ก็มีนะค่ะความคิดเห็นที่ 11

เด็กปี 2 (Guest)
5 ธ.ค. 2548 10:05
 1. พอดีว่าเพิ่งเรียนMicrobio. พอดีค่ะเลยคิดว่าน่าจะตอบคำถามได้ เรื่องการแยกเชื้อบริสุทธิ์ออกมา ทำไมไม่ลองเลี้ยงเชื้อในอาหารผสมพวกInsoluble carbonate eg.Chalk ล่ะคะ เพราะว่าถ้าเป็นพวก Lactic Acid Bact. มันจะสร้างกรดใช่ไหมคะ กรดที่มันสร้างจะไปทำปฏิกิริยากับ คาร์บอเนต เกิดเป็นClear ZoneรอบๆโคโลนีของLactic acid bact.ค่ะ

  ส่วนGram Stainingของพวก Bacillus จะเป็นแบบแกรมบวกค่ะติดสีCrystal Violet ส่วนกลไกเนี่ยอธิบายนาน คงต้องหาหนังสือมาประกอบล่ะค่ะ เพราะว่ามันเกี่ยวกับองค์ประกอบของผนังเซลล์ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแกรมบวกและแกรมลบค่ะความคิดเห็นที่ 12

เด็กไบโอเทค (Guest)
6 ธ.ค. 2548 00:01
 1. เอ่อ คุณ ๆ ท่าน ๆ ครับ จะถามอาจารย์ มัลลิกา นี่ต้อง เมลล์ไปถามนะครับ ไม่ใช่เอาเมลล์มาแปะไว้ อาจารย์ไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับความคิดเห็นที่ 13

404652038@bala.yru.ac.th (Guest)
25 ธ.ค. 2548 11:15
 1. คือผมอยากทราบว่าการวัดขนาดโคโลนีต้องทำอย่างไรครับขอบคุณมากครับ (ด่วนมากครับ พอดีต้องทำวิจัย ขออ้างอิงด้วยนะครับ)ความคิดเห็นที่ 14

Noi (Guest)
25 ธ.ค. 2548 18:31
 1. เป็นกระทู้ที่อายุยืนมั่กๆ

  คุณ malimas45@hotmail.com ก็พูดถึงการเลี้ยงเพื่อแยกเชื้อได้ละเอียดพอสมควรแล้วนะคะ

  ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ LAB เบื้องต้นนิดนึงค่ะคือ

  1. พวกนี้เป็น gram positive ค่ะ ย้อมแกรมก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบ

  2. นอกจากอาหาร MRS แล้วยังสามารถใช้อาหาร M17 ได้อีกด้วยในการเลี้ยงเพื่อแยกเชื้อ LAB เท่าที่เคยทราบมาคือ MRS จะสำหรับพวก lactobacilli แต่ M17 จะสำหรับ lactococci แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า lactococci จะไม่โตบน MRS นะคะ

  3. อย่างที่คุณ "เด็กปี 2" บอกค่ะว่าให้ใส่พวก calcium carbonate ลงไปในอาหารแข็งที่จะใช้เลี้ยงเชื้อด้วย ถ้าเป็นเชื้อที่ผลิตกรดจะเกิดโซนใสขึ้นรอบๆ colony แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ากรดที่ผลิตจะเป็นกรดแลกติกนะคะ อีกอย่างหนึ่งคือการเกิด clear zone นี้อาจจะไม่ได้เกิดมาพร้อมๆกับที่ colony ขึ้นนะคะ อาจจะต้องรอเพิ่มอีกเป็นวัน

  4. อีกวิธีหนึ่งคือทำ catalase test พวก LAB นี่เป็น catalase negative คือพอหยด hydrogen peroxide ลงบนโคโลนีแล้วจะไม่เกิดฟองฟ่อดๆค่ะ  อย่างไรก็ตามที่พูดๆกันมาเนี่ยเป็นแค่การทดสอบเบื้องต้นนะคะ ถ้าจะเอาให้แน่ๆก็ต้องทดสอบเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือว่าจะลองเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวแล้วลองดูก็ได้ว่ากรดที่ผลิตเป็นกรดแลกติกไหม  อ้อ แล้วถ้าจะเอาข้อมูลไปใช้ก็ไปหาเอกสารอ้างอิงเพิ่มเอานะคะความคิดเห็นที่ 15

makoto_pp@hotmail.com (Guest)
4 ม.ค. 2549 18:42
 1. อยากทราบวิธีการทดสอบดูว่า cetypyridium chloride และกรดแลคติก สามารถยับยั้งจุสินทรย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ ยังงัยคะความคิดเห็นที่ 16

Noi (Guest)
4 ม.ค. 2549 20:54
 1. ที่เคยเห็นเขาทดสอบอะไรคล้ายๆอย่างนี้ เขาเตรียม agar plate ที่มีเชื้อก่อโรคที่ต้องการยับยั้งอยู่ แล้วก็ใช้แผ่นกระดาษกรองกลมๆชุบสารที่ต้องการทดสอบวางแปะลงไปแล้วก็เอาไปบ่มที่อุณหภูมิเหมาะสม ถ้าสารนั้นยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ก็จะเห็น clear zone อยู่รอบๆกระดาษ หรือบางทีก็เห็นเขาเจาะหลุมใน agar plate แล้วก็หยอดสารลงไปแทนที่จะใช้กระดาษกรองชุบสารค่ะ

  ว่าแต่ รอคนที่ทำทางด้าน micro มายืนยันอีกครั้งนะคะว่าการเตรียม plate กับวิธีทดสอบที่แน่นอนชัดเจนเป็นอย่างไรความคิดเห็นที่ 17

คนเคย screen LAB (Guest)
14 มี.ค. 2549 17:15
 1. ถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการคัดแยกเชื้อ lactic acid bacteria ก็ลองสอบถามมาทาง e-mail ของผมได้ครับ พอดีเคยทำโปรเจคที่เกียวกับการ screen และการ identify genus ของ LAB มาก่อนครับ สามารถให้ข้อมูลได้คับ ไงก็ติดต่อมาเมลล์นะคับ orca_4456@hotmail.comความคิดเห็นที่ 44

wonbin_room5@hotmail.com (Guest)
22 มี.ค. 2551 01:13
 1. <P>อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแยกเชื้อจำพวกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติกอ่ะค่ะ</P>

  <P>เพราะจะต้องใช้ในการทำโปรเจค ทั้งเรื่องอาหารเลี้ยงเชื้อ สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญ รวมทั้งอาหารที่สามารถแยกได้ว่าเชื้อใดที่จัดเป็นพวก Homolactic และ Heterolactic</P>

  <P>และถ้าต้องการแยกเชื้อให้ได้เป็นพวกโพรไบโอติกส์ควรแยกจากไหน จึงจะได้ค่ะ</P>

  <P>รายละเอียดทั้งหมดขอให้ส่งมาทางอีเมลล์ จักขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ</P>ความคิดเห็นที่ 45

เจน (Guest)
25 มิ.ย. 2551 09:20
 1. แบคทีเรียอะไรบางที่สามารถดูดซับโลหะกนักได้ความคิดเห็นที่ 46

loseline_noom@hotmail.com (Guest)
6 ก.ค. 2551 12:10
 1. อยากข้อมูล  การทดสอบแกรมของแบคทีเรียโดย  KOH   method ค่ะ  เคยเรียนแต่ใช้การย้อมสีแกรมธรรมดา  ถ้าใครทราบช่วยส่งมาทางเมลให้ด้วยน่ะค่ะ  ทำสัมนาอยู่ค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น