การแยกเชื้อ Lactic acid Bacteria

คือ อยากถามท่านผู้รู้ว่า วิธีการแยกเชื้อบริสุทธิ์มีวิธีใดบ้างที่เหมาะสมกับ LAB และ วิธีการตรวจสอบชนิดของ LAB มีวิธีใดบ้าง เช่น การย้อมสีแกรม การดูลักษณะโคโลนี วิธีใดที่สามารถใช้ได้กับ LAB และการเพาะเลี้ยง LAB ต้องเพาะในสถานที่มี CO2 ตามที่ LAB ต้องการ หรือไม่ต้องก็ได้ ขอความกรุณาด้วยครับถ้าส่งรายละเอียดมาที่ vinicyplanetia@hotmail.com จะเป็นความกรุณนาอย่างสูงครับ


ความคิดเห็นที่ 56 

ple_aofapp@hotmail.com (Guest)
5 พ.ย. 2551 16:26
 1. อยากทราบลักษณะโคโลนีของเชื้อ  Hansenula ที่ขึ้นบนจานอาหารเลี้ยงเชื้ออะค่ะ
  แล้วจะใช้อาหารเลี้ยงเชื้ออะไรค่ะเชื้อตัวนี้มันถึงจะขึ้นอ่ะค่ะ
ความคิดเห็นที่ 51

tvxq_65@hotmail.com (Guest)
27 ก.ค. 2551 14:35
 1. การเอา plate มาเรียงเป็นตั้งตอนที่พี่งเทอาหารเสร็จ เนื่องจากเมื่อเราเทอาหารแล้ว อาหารกำลังร้อนอยู่ จะมีไอน้ำเกิดขึ้น ถ้าเราเอา plate มาเรียงซ้อนกัน จะทำให้ plate ที่อยู่ข้างบนดูดไอน้ำจาก plate ข้างล่างขึ้นไป ส่งผลให้ plate แห้งเร็วขึ้น ครับ� แต่ถ้าจะให้ดี ต้องเอาไปอบในตู้� UV ครับ จะปแห้งเร็วกว่า
ความคิดเห็นที่ 64

nuttawadee_26@hotmail.com (Guest)
14 พ.ค. 2552 20:12
 1. อยากทราบหลักการวัด clear zone ที่ถูกต้องช่วยบอกหน่อยค่ะ
ความคิดเห็นที่ 77

katim/subdod_subdeng@hotmail.com (Guest)
17 ม.ค. 2554 11:57
 1. อยากรุ้การเกิดเคลียโซนบนอาหาร EMB เมื่อเลี้ยงเชื้อ E.coli
  แล้วทำไมเมื่อใช้กรด HCl ทดสอบกับอาหาร EMB จึงไม่เกิดเคลียโซนค่ะ

  ช่วยตอบเข้าเมลก็ได้นะค่ะ
  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 78

Ouroboros vcharkarn veditor
17 ม.ค. 2554 13:27
 1. อาหาร EMB ไม่ทำให้เกิดเคลียร์โซนครับ
  อาหาร EMB เป็นอาหารคัดเลือก (selective media) สำหรับแบคทีเรียแกรมลบ แบคทีเรียแกรมบวกไม่สามารถเจริญเติบโตบนอาหารชนิดนี้
  ในขณะเดียวกัน อาหาร EMB ยังใช้แบ่งแยกระหว่างแบคทีเรียที่สามารถหมักน้ำตาลแลคโตสได้ กับ ไม่ได้ ออกจากกัน
  แบคทีเรียที่หมักน้ำตาลแลคโตสได้จะเกิดกรด ซึ่งช่วยในการดูดซับสีเข้าสู่โคโลนี โคโลนีจึงมีสีม่วงเข้มตรงกลาง
  แบคทีเรียที่ไม่สามารถหมักน้ำตาลแลคโตสจะไม่เกิดกรด และมีฤทธิ์เป็นด่างจากการย่อยโปรตีน ทำให้ไม่สามารถดูดซับสีได้ โคโลนีจึงไม่มีสี
ความคิดเห็นที่ 45

เจน (Guest)
25 มิ.ย. 2551 09:20
 1. แบคทีเรียอะไรบางที่สามารถดูดซับโลหะกนักได้ความคิดเห็นที่ 1

Practical x 2 (Guest)
17 ก.พ. 2547 07:59
 1. ติดต่อ ดร. มัลลิกา บุญมี

  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  คณะเทคโนโลยี

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  mboonmee@hotmail.com ครับความคิดเห็นที่ 54

krathon_19@hotmail.com (Guest)
5 ก.ย. 2551 14:04
 1. ตอบคำถาม ให้ครับ คุณ tippawinny@hotmail.com  สาเหตุที่ต้องวาง plate เป็นชั้นๆ นั้น
  เพื่อที่จะไม่ให้เกิดฝ้าหรือไอน้ำบน plate ครับ
  ทั้งนี้เพราะการวางเป็นชั้นๆจะช่วยให้การถ่ายเทความร้อนออกจาก plate สู่ plate ครับ 
ความคิดเห็นที่ 3

chay_swu@yahoo.com
23 ก.ย. 2548 11:12
 1. เปิด textbook microbiology ทั่วไปดูได้ครับ มันจะบอกวิธีการย้อมแกรม ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานของการเรียน microbiology ครับความคิดเห็นที่ 7

wee302@thaimail.com (Guest)
15 ต.ค. 2548 15:55
 1. อยากทราบวิธีการเตรียมนำ้ตาลสำหรับทดสอบแบคทีเรียแลกติก(ไม่อยากให้ตอบว่าให้ไปดูใน bergey) กรุณาส่งคำตอบมาตามอีเมลล์ที่ให้ไว้ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงความคิดเห็นที่ 46

loseline_noom@hotmail.com (Guest)
6 ก.ค. 2551 12:10
 1. อยากข้อมูล  การทดสอบแกรมของแบคทีเรียโดย  KOH   method ค่ะ  เคยเรียนแต่ใช้การย้อมสีแกรมธรรมดา  ถ้าใครทราบช่วยส่งมาทางเมลให้ด้วยน่ะค่ะ  ทำสัมนาอยู่ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 53

seifer30@hotmail.com
23 ส.ค. 2551 21:52
 1. อยากรู้เพิ่มเกี่ยวกับการติดสีแกรม รูปรางเชื้อ แล้วก็อาหารที่ใช้แยกเพื่อใช้ประกอบเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ครับ
ความคิดเห็นที่ 15

makoto_pp@hotmail.com (Guest)
4 ม.ค. 2549 18:42
 1. อยากทราบวิธีการทดสอบดูว่า cetypyridium chloride และกรดแลคติก สามารถยับยั้งจุสินทรย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ ยังงัยคะความคิดเห็นที่ 48

pumbio_@hotmail.com (Guest)
10 ก.ค. 2551 15:57
 1. ขอถามผู้รู้บ้างนะค๊ะว่าทำไมต้องเติมcalcium carbonet ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อแลคติคด้วยค๊ะแล้วcalcium carbonet ทำปฏิกิริยาอะไรกับเชื้อเชื้อถึงย่อยสลายจนเกิดเคลียโซนถ้าไม่เติมลงไปในอาหารจะได้มั๊ยค๊ะจะมีผลอะไรหรือเปล่าหนูกำลังทำวิจัยอยูค๊ะถ้ามีขอมูลช่วยส่ง email มาให้หนูได้มั๊ยค๊ะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะค๊ะขอบคุณค๊ะ
ความคิดเห็นที่ 49

AUT_Hikaru101@hotmail.com (Guest)
10 ก.ค. 2551 16:02
 1. ขอตอบคำถามค๊ะคำถามที่33 ที่ต้องวางซ้อนกันเพราะว่าป้องกันการเกิดไอน้ำในเพลสไงค๊ะ
ความคิดเห็นที่ 50

pumbio_@hotmalt.com (Guest)
16 ก.ค. 2551 11:46
 1. ขอความกรุณาอยากถามผูเชี้ยวชาญทางด้านแบคทีเรียแลคติกค๊ะว่าอาหารเลี้ยงเชื้อมีแค่ GYPกับMRSหรือค๊ะแล้วอาหารอย่างไหนดีกว่ากันค๊ะแล้วอาหารสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรค๊ะขอบคุณค๊ะสำหรับผู้ความคิดเห็นที่ 13

404652038@bala.yru.ac.th (Guest)
25 ธ.ค. 2548 11:15
 1. คือผมอยากทราบว่าการวัดขนาดโคโลนีต้องทำอย่างไรครับขอบคุณมากครับ (ด่วนมากครับ พอดีต้องทำวิจัย ขออ้างอิงด้วยนะครับ)ความคิดเห็นที่ 17

คนเคย screen LAB (Guest)
14 มี.ค. 2549 17:15
 1. ถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการคัดแยกเชื้อ lactic acid bacteria ก็ลองสอบถามมาทาง e-mail ของผมได้ครับ พอดีเคยทำโปรเจคที่เกียวกับการ screen และการ identify genus ของ LAB มาก่อนครับ สามารถให้ข้อมูลได้คับ ไงก็ติดต่อมาเมลล์นะคับ orca_4456@hotmail.comความคิดเห็นที่ 2

ko_pipe@hotmail.com (Guest)
21 ก.ย. 2548 17:01
 1. สวัสดีครับ ผมนักศึกษาภาควิชาเคมี มีความต้องการที่จะได้วิธีการย้อมแกรม หากท่าน ดร. มัลลิกา บุญมี มีวิธีการย้อมแกรม ผมขอความกรุณารบกวนให้ท่านส่งมาให้ ด้วยทาง e-mail นี้ko_pipe@hotmail.com จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงความคิดเห็นที่ 4

ko_pipe@hotmail.com (Guest)
27 ก.ย. 2548 16:48
 1. อยากถามท่านผู้รู้ว่าลักษณะโคโลนีแบ่งหรือแยกเป็นประเภทได้หรือเปล่าถ้าแบ่งได้แบ่งได้เป็นแบบใดบ้างแล้วซิงเกิลโคโลนี

  คือคำเดียวกันหรือเปล่าและใช้การแยกเชื้อหรือไม่ถ้าใช่มีกี่แบบ

  อยากทราบมากคับขอแบบละเอียดเลยนะคับถ้ามีเป็นpaperจะ

  ยิ่งเป็นความกรุณาเพราะตอนนี้ผมงงมากคับขอความกรุณาด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น