วิชาการดอทคอม ptt logo

CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.1-6

โพสต์เมื่อ: 11:23 วันที่ 15 ก.ค. 2553         ชมแล้ว: 5,163 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> เทคนิควิธีการสอน

www.bookpoint.co.th : ร้านหนังสือออนไลน์ จำหน่ายหนังสือเรียน คู่มือครูและแผนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือเสริมทักษะ และเสริมสาระ ขอเสนอสินค้าใหม่ประจำวันนี้

CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.1
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.2
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.3
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.4
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.5
CD-Rom คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 51 New Aha English ป.6

ราคาปกติ แผ่นละ 400 บาท

เนื้อหาครบถ้วน ตามสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามแนวทาง Backward Design และกำหนดเวลาเรียน ตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ปี 51 จัดกระบวนการเรียนรู้ หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ คุณลักษณะตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางปี 51 มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ แก่ผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี วัดและประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครอบคลุมความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วัดและประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำเป็นรูปแบบเอกสารที่สามารถ print ออกมาเพื่อใช้งานได้อย่างสะดวก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งซื้อได้โดยกดที่ Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=774&v1=769&v2=774


ดูรายการ CD แผนการจัดการเรียนรู้ แกนกลาง 51 ของ อจท.ทั้งหมด กดที่ Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main01.php?url=product_list-budget&cat_id=856

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ บุ๊คพอยท์ ออนไลน์
TEL : 083-988-3476 / e-shop@bookpoint.co.th
www.bookpoint.co.th

หากไม่สะดวกสั่งซื้อผ่าน website สามารถ Download ใบสั่งซื้อได้ตาม Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/PO-CD-51.pdfbookpointshop
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม