หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1-ป.6

www.bookpoint.co.th : ร้านหนังสือออนไลน์ จำหน่ายหนังสือเรียน คู่มือครูและแผนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอหนังสือใหม่ประจำวันนี้


หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1-ป.6 
สื่อการเรียนรู้ แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง NEW AHA English จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในสาระที่ 1-4 ภายในเล่ม นำเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็น Module ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ในแต่ละ Module ผู้เรียนจะได้รับความรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จนกระทั้งสามารถจัดทำชิ้นงานเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และประเมินคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์ของ สมศ. ในแต่ละ Moudle จะประกอบด้วย แผนผังความคิด เป้าหมายการเรียนรู้ คุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพประกอบบทเรียน กิจกรรมนำสู่บทเรียน กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาความคิด กิจกรรมบูรณาการสร้างสรรค์ มีแบบบันทึกผลการเรียนประจำหน่วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ประจำหน่วย แบบทดสอบ Quiz ข้อสอบ PRE-O-NET
ประกอบด้วย
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.1
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.2
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.3
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.4
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.5
หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลางฯ NEW AHA! ENGLISH ป.6


สนใจดูรายละเอียเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ตาม Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main.php?url=product_list&cat_id=710&v1=616&v2=710


บริการจัดส่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 เล่มขึ้นไป / ระบบจะแจ้งค่าจัดส่งให้ทราบโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการสั่งซื่อ ผ่านระบบ Online


สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่
http://www.bookpoint.co.th
TEL : 083-988-3476 / 02-591-6212 / E-mail : e-shop@bookpoint.co.th


ดูรายการหนังสือเรียน แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง ปี 51 อจท. ทั้งหมดได้ โดยกดที่ Link ด้านล่าง
http://www.bookpoint.co.th/bookpoint/main01.php?url=product_list-budget-01&cat_id=857

19 ก.ค. 2553 14:36
0 ความเห็น
6306 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น