ทัศนศึกษา

อยากทราบว่าวันวิทย์นี้


จะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างYell

2 ส.ค. 2553 11:01
2 ความเห็น
5514 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 โดย panchee

กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์ภาค 6 ศูนย์ได้แก่


1.ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2553

2.ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2553

3.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่17-18 สิงหาคม 2553

4.ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553

5.ศูนย์ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553

6.ศูนย์ภาคกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ในวันที่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม 2553
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553
ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา  ในวันที่ 7-22 สิงหาคม 2553
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2553

การประกวด/แข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ จัดขึ้นที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibition Centre - BITEC)
โดยมีรายละเอียดดังนี้


วันที่ 7-9 สิงหาคม 2553 การประกวดโครงงารนวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2553 การประกวดกิจกรรมชุมชนนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์
วันที่ 13-17 สิงหาคม 2553 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2553 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2553 การประกวดโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

2 ส.ค. 2553 14:36

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น