ทัศนศึกษา

อยากทราบว่าวันวิทย์นี้


จะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างYellความคิดเห็นที่ 2

panchee vcharkarn veditor
2 ส.ค. 2553 14:36
 1. กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์ภาค 6 ศูนย์ได้แก่


  1.ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2553

  2.ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2553

  3.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2553
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่17-18 สิงหาคม 2553

  4.ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553

  5.ศูนย์ภาคใต้
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2553
  มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553

  6.ศูนย์ภาคกลาง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ในวันที่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม 2553
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553
  ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา  ในวันที่ 7-22 สิงหาคม 2553
  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2553

  การประกวด/แข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ จัดขึ้นที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibition Centre - BITEC)
  โดยมีรายละเอียดดังนี้


  วันที่ 7-9 สิงหาคม 2553 การประกวดโครงงารนวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
  วันที่ 10-12 สิงหาคม 2553 การประกวดกิจกรรมชุมชนนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์
  วันที่ 13-17 สิงหาคม 2553 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
  วันที่ 18-19 สิงหาคม 2553 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
  วันที่ 20-22 สิงหาคม 2553 การประกวดโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น