ทัศนศึกษา

อยากทราบว่าวันวิทย์นี้


จะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างYellความคิดเห็นที่ 2

panchee
2 ส.ค. 2553 14:36
  1. กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์ภาค 6 ศูนย์ได้แก่

    1.ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 2.ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2553 3.ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่17-18 สิงหาคม 2553 4.ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 5.ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553 6.ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ในวันที่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม – 4  สิงหาคม 2553 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา  ในวันที่ 7-22 สิงหาคม 2553 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2553 การประกวด/แข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ จัดขึ้นที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (Bangkok International Trade & Exhibition Centre - BITEC)โดยมีรายละเอียดดังนี้

    วันที่ 7-9 สิงหาคม 2553 การประกวดโครงงารนวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา วันที่ 10-12 สิงหาคม 2553 การประกวดกิจกรรมชุมชนนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ วันที่ 13-17 สิงหาคม 2553 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2553 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 20-22 สิงหาคม 2553 การประกวดโครงการนวัตกรรมแห่งประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น