กิจกรรม Roadshow เพื่อเผยแพร่ Website: www.etvthai.tv

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

จัดกิจกรรม Roadshow เพื่อเผยแพร่ Website: www.etvthai.tv

 

          ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเว็บไซต์ www.etvthai.tv ซึ่งเป็นเว็ปไซท์ที่เผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รายการ ETV)ซึ่งครอบคลุมรายการวิชาต่างๆ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถชมได้ทั้งรายการสด และรายการย้อนหลัง

 

          โดยทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโครงการเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.etvthai.tv ไปตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ ได้รู้จักเว็บไซต์ www.etvthai.tv มากขึ้น และได้ใช้ประโยชน์จากการดูรายการโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นการเสริมความรู้จากชั่วโมงเรียนปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุด

ทางการศึกษา อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะยกระดับความรู้ให้ทัดเทียมกัน

 

          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเริ่มจัดขึ้นใน วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ที่โรงเรียนนนทรีวิทยา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์-

คลองหลวงวิทยาคม  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และกลุ่มเป้าหมาย

ได้รู้จัก Website: www.etvthai.tv มากยิ่งขึ้น 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

โทร 02 354-5730-40 ต่อ 414-415

โทรสาร 0-23545741

 

4 ส.ค. 2553 14:36
0 ความเห็น
6479 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น