กิจกรรม Roadshow เพื่อเผยแพร่ Website: www.etvthai.tv


ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา


จัดกิจกรรม
Roadshow เพื่อเผยแพร่ Website: www.etvthai.tv


 


          ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเว็บไซต์ www.etvthai.tv ซึ่งเป็นเว็ปไซท์ที่เผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รายการ
ETV)ซึ่งครอบคลุมรายการวิชาต่างๆ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถชมได้ทั้งรายการสด
และรายการย้อนหลัง


 


          โดยทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโครงการเผยแพร่


และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.etvthai.tv ไปตามโรงเรียนต่างๆ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ ได้รู้จักเว็บไซต์ www.etvthai.tv มากขึ้น
และได้ใช้ประโยชน์จากการดูรายการโทรทัศน์เพื่อ


การศึกษา
ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นการเสริมความรู้จากชั่วโมงเรียนปกติ
เพื่อประโยชน์สูงสุด


ทางการศึกษา
อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะยกระดับความรู้ให้ทัดเทียมกัน


 


          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเริ่มจัดขึ้นใน วันที่ 25 มิถุนายน 2553
ที่โรงเรียนนนทรีวิทยา


วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
และวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์-


คลองหลวงวิทยาคม  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และกลุ่มเป้าหมาย


ได้รู้จัก Website: www.etvthai.tv มากยิ่งขึ้น 


 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์


ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา


โทร 02 354-5730-40 ต่อ 414-415


โทรสาร 0-23545741


 


No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น