บ่อน้ำมันบนดินของไทย

จากตารางที่รวบรวมแสดงให้เห็นว่าเมืองไทนเราปลูกข้าวส่งออกเกือบครึ่งของกำลังการผลิตทั้งปี
ความคิดเห็นที่ 19

omega007
19 ธ.ค. 2553 19:23
 1. thank youu
ความคิดเห็นที่ 18

one1912521
16 ธ.ค. 2553 15:03
 1. ไม่รู้สิครับในความคิดของผมถ้าอยากให้ไทยเรามีศักยภาพทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นน่าจะ เพิ่มผลผลิตทางข้าวหอมมะลิที่เป็นที่นิยมของทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้มีเม็ดเงินเข้าเพิ่มขึ้น ส่วนการนำเข้าน้ำมันแค่นำมาเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ก็พอ แต่เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าน่าจะใช้ Bio Oil ที่ทำจากน้ำมันปาล์ม และพวกแอลกอฮอล์ที่เราสามารถผลิตได้เองและจากแก็สธรรมชาติที่สามารถหาได้ในประเทศ และอาจจะผลิตเชื้อเพลิงเองจากกระบอวการ Pyrolysis ที่น่าจำนำขยะในประเทศปริมาณมากมาจัดการให้เป็นเชื้อเพลิง ทำไมหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนที่เกี่ยวข้องถึงไม่มีวิสัยทัศน์ ด้านนี้เพื่อพัฒนาการให้ก้าวทันเพื่อนบ้านบ้างละครับทำไมต้องพึ่ง เพื่อนบ้านหายใจเกินไป อย่างนี้เขาก็ควบคุมราคาสบายทำให้เราดิ้นไปไหนไม่ได้เขาขึ้นราคาเราก็ต้องซื้อเพราะหาทางออกไม่ได้ วิธีการผลิตพลังงานมีแนวทางเยอะมากมายแต่ไม่มีหน่วยงานใดมา support ให้พัฒนาจริงจังและส่งเสริมให้เป็นโครงการใช้จริงเลยสักอย่าง
ความคิดเห็นที่ 21

energycrop.org
17 เม.ย. 2554 09:45
 1. [[233411]]

  เรียนคุณPassakhon
  ขออภัยที่นานๆเข้ามาเยียมกระทู้ของตัวเองเห็นคำถามที่คุณPassakorn ถามมานั้น ขอตอบเท่าที่ผมมีความสามารถตอบให้แล้วกันนะครับ

  ข้อ 1 และ 2 ขอนำเสนอว่า ชาวนาต้องกัดฟันช่วยเหลือตัวเอง แบบที่ชาวสวนส้มรังสิตเขาล้มละลายจากสวนส้ม แต่ทุกวันนี้ หลายๆคนกัดฟันสู้ปลูกพืชล้มลุดบนร่องสวนส้มเก่าและแซมด้วยปาล์มน้ำมันไล 22 ต้น อีก 4 ปี เขาก็เป็นเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันแล้วครับ

  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือประมาณ 12ไร่ = 1.0 หมื่นบาทต่อเดือนครับ


  ถ้าชาวนาภาคกลางเดินทางไปเยี่ยมสวนปาล์มที่ใกล้ๆกับ อบต.บึงชำอ้อ เจ้าของสวนท่านปลูกมา 7 ปีได้ผลผลิตขายแล้ว ขอเชิญท่านไปเยียมสวนปาล์มแปลงนี้ถ้าโชคดี จะพบเจ้าของสวนผมเคยไปเยียมเจ้าของสวน
ความคิดเห็นที่ 22

energycrop.org
17 เม.ย. 2554 10:03
 1. ข้อ 3 ที่ถามว่าพวกคุณมีผลงานแล้วหรือยัง ผมขอเรียนว่ายังไม่มี แต่พยายามอยู่ครับ โดยนำเสนอแนวคิดรวมชาวนาเป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการนำเงินมาปลูกปาล์มครับ
    แต่ยากกว่าเรียน ปริญญาโท 1000 เท่าเลยครับที่จะทำให้ชาวบ้านเห็นว่าถ้าเขารวมตัวกันเป็น บริษัทมหาชนจำกัด แล้วชาวนาจะเป็นเศรษฐีบ่อน้ำมันบนดินได้อย่างไร
   เพราะ ระดับ บมจ.เจ้าของโรงกลั่นยี่ห้อไทยๆที่มีโรงงานไบโอดีเซลเป็นของตัวเองต้องการสวนปาล์มภาคกลาว 1 แสนไร่ ถึงเขามีกำลังมากพอที่จะช่วยชาวบ้านปลูกปาล์ม แค่ผมเข้าใจว่าทีเขาไม่ลงมาเต็มตัวเพราะอะไร และเขาก็ทำเพียงจัดหาที่ดินพันกว่าไร้เพื่อเตรียมปลูกปาล์มเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชาวนาภาคกลางไปศึกษากันเท่านั้นครับ

  ข้อ 4 แหล่งที่มาของข้อมูล 3 รูปแรก ได้นำเสนอไว้บนรูปที่ Post ไว้ตรงๆว่า Down Load มาจากที่ไหนครับ

  แนวคิดปลูกปาล์มภาคกลาง

  คุณ Passakorn ลงวิเคราะห์ดูนะครับว่า 12 ไร่ กำไร 1 หมื่นบาทต่อเดือนสูงกว่าทำนา 2.5 รอบหรือไม่

  และสามารถเข้าไปเยี่ยมตัวตนของผมได้ที่ www.energycrop.org ครับ
ความคิดเห็นที่ 1

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 20:43
 1. [[211649]]

  จากตารางที่รวบรวมแสดงให้เห็นว่าเมืองไทยเราน้ำเข้าน้ำมันดิบแปรรูปแล้วใช้ในประเทศไม่หมดจึงต้องส่งออกน้ำมันกลั่นสำเร็จรูปน่าจะมี 2 เหตุผลหลักๆคือ
  1. ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูปของไทยใช้ปริมาณน้ำมันแต่ละชนิดไม่ได้สัดส่วนกับปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปที่กลั่นได้แต่ละชนิดจากน้ำมันดิบที่นำเข้ามา
ความคิดเห็นที่ 2

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 20:53
 1. [[211650]]

  เหตุผลข้อที่ 2. จากตารางข้างล่างจะพบว่าราคาน้ำมันแก็สโซลีนในตลาดต่างประเทศ ต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซล แต่ในเมืองไทยทำไมราคาน้ำมันแก๊สโซลีนสูงกว่าดีเซล สาเหตุจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมในโอกาสหน้า 
     แต่วัตถุที่ประสงค์ในการนำเสนอคือคนไทยยินดีจ่ายเงินซื้อน้ำมันดีเซลและแก๊สโซลีนเข้ามาใช้รวมกันวันละกว่า 1,300 ล้านบาท(เน้นว่า ต่อวัน)
ความคิดเห็นที่ 3

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:04
 1. จาก Slide หน้าแรกเราส่งออกข้าวปีละประมาณ 203,215ล้านบาท และ Slide คคห.2 เรานำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ดีเซลและแก๊สโซลีนรวมกันปีละ 476,325 ล้านบาท แสดงว่าเราขาดดุลการค้าเรื่องส่งออกข้าวและซื้อน้ำมันเข้ามาถึงปีละกว่า1 เท่าตัวของรายได้จากการส่งออกหรือขาดดุลย์ปีละ 273,110 ล้านบาท
  เรามีทางออกกี่วิธีที่จะไม่ให้เราขาดดุลย์การค้าเรื่องนี้
  1. เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวอีก 1 เท่าตัว
  2. เพิ่มผลผลิตการปลูกข้าวอีก 1 เท่าตัวโดยใช้พื้นที่เท่าเดิม
  3. ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพิลงสำหรับรถยนต์ลงไป 1 เท่าตัว(แล้วรถของเราจะใช้น้ำมันที่ไหนมาเติมละ เพราะระบบขนส่งมวลชนของเราทั่วประเทศก็ไม่เอื้อเรื่องนี้เลย และคงต้องลงทุนสร้างระบบขนส่งทางรางเพื่อใช้รถไฟฟ้าได้ทั้งประเทศ แต่มันต้องการไฟฟ้าอย่างมหาศาลซึ่งผู้เขียนเองก็ไม่ต้องการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์)
ความคิดเห็นที่ 4

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:06
 1. [[211651]]

  เราน่าจะมีทางออกด้วยการระดมสมองคนไทยหัวใจ การจัดการทรัพยากรเกษตร โดยเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง บ่อน้ำมันบนดินกับวิกฤตอาหารและพลังงาน จัดโดย STOU-ARM ในเร็วๆนี้
ความคิดเห็นที่ 5

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:08
 1. [[211652]]

  กำหนดสัมนาจะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้
ความคิดเห็นที่ 6

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:14
 1. ประเด็นที่นำเสนอในการสัมมนาย่อยเรื่อง บ่อน้ำมันบนดินฯ มีดังนี้

  [[211653]]ความคิดเห็นที่ 7

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:16
 1. [[211654]]

  สำหรับมาตรการเพื่อใช้พื้นที่ทางการเกษตรอย่างเหมาะสมมี 3 ประเด็นย่อยๆดังนี้
ความคิดเห็นที่ 8

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:18
 1. [[211655]]

  ประเด็นที่น่าสนใจคือใช้พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา และบางปะกงเพื่อการปลูกปาล์มให้ได้ผลผลิตเท่ามาเลย์เซียจำนวน 12ล้านไร่
ความคิดเห็นที่ 9

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:22
 1. [[211656]]

  เพียงการปลูกปาล์มหรือสร้างบ่อน้ำมันบนดินเพียง 12 ล้านไร่เราก็ลดการขาดดุลย์การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้เกือบ 65% แล้ว
ความคิดเห็นที่ 10

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:24
 1. [[211657]]

  10 ล้านไร่จากนครสวรรค์ลงมาถึงอยุธยาตามลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ความคิดเห็นที่ 11

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:25
 1. [[211658]]

  และอีกว่า 3 ล้านไร่ของลุ่มน้ำบางปะกง ในรายละเอียดจะนำเสนอในโอกาสต่อไป
ความคิดเห็นที่ 12

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:37
 1. [[211659]]

  ส่วนอีกแนวทางสำคัญที่ได้ติดตามจากที่เจ้าสัวซีพีให้ความเห็นไว้คือการเพิ่มรายได้ของข้าราชการและเกษตรกรตามนโยบาย 2 สูงนั้น ผู้เขียนเชื่ออย่างไม่กังขาใดๆเพราะท่านมี ทีมงานที่จบ ป.เอกเป็นสิบๆคน คงไม่เปล่อยให้ท่านเจ้าสัวออกมาพูดโดยไม่มีใครให้ข้อมูลทางวิชาการมาก่อนแน่ๆ
ความคิดเห็นที่ 13

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:40
 1. ขอนำความเห็นของเจ้าสัว ซีพี ไปทำงานวิจัยเชิงวิชาการ ในระดับ ป.เอก ก็แล้วกัน ว่าเราจะเพิ่มรายได้ของข้าราชการและทำให้เกษตรกรไทยรวยเท่าเกษตรกรญี่ปุ่นได้อย่างไร แต่ที่แน่ๆรวยได้ถ้าเกษตรกรไทยเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันบนดินของตนเอง(อย่ารีบขายให้บริษัทต่างชาติมันไปเสียละครับ) จะเอาคืนทีหลังเราต้องปิดประเทสไล่ต่างชาติออกแบบพม่า ชาวประชาชนไทยคงไม่อยากเห็นเราเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้น สูเจ้าจงอย่าขายแผ่นดินของบรรพบุรุษไทยสร้างไว้ให้ เพื่อที่วิญญาญปู่จะได้ไม่ร้องว่าอ้ายลูกหลานจัญไร
ความคิดเห็นที่ 14

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:44
 1. [[211660]]

  ข้อเสนอในการสร้างบ่อน้ำมันบนดินข้อที่ 3 และ 4 นี้เป็นความบังอาจของผู้เขียนเองในฐานะที่ทำงานในสายงานพลังงาน ปิโตรเคมี ปิโตรเลียม และไบโอดีเซลมาจนอายุเกือน 50 ปี จึงพอที่จะกล้านำเสนอเรื่องแบบนี้ออกมาโดยยังไม่สามารถหาตำรา MBA/Financial หรืองานวิจัยใดๆที่พอจะเอียดๆเรื่องที่นำเสนอนี้มาก่อน ถ้าท่านผู้รู้ผ่านมาเยี่ยมเรา ก็ขอความเมตตาจากท่านช่วยชี้แนะลงมาในกระทู้นี้จะเป็นเกียรติอย่างสูงครับ
ความคิดเห็นที่ 15

energycrop.org
7 ส.ค. 2553 21:47
 1. [[211661]]

  โดยเฉพาะข้อที่ 4 อาจทำให้ผู้เขียนตกงานได้ถ้าเจ้านายที่โรงกลั่นปิโตรเลียมที่ผมทำงานด้วยไม่เข้าใจและเห็นว่าเป็นภัยกับธุรกิจโรงกลั่นเพราะต้องตั้งหน้าตั้งตานำเข้าน้ำมันดิบเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นและไม่สามารถผลักภาระให้ผู้บริโภคอย่างเราๆได้เพราะเรามี เอทิลเอสเตอร์ไบโอดีเซลใช้เองถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณความต้องการใช้ทั้งประเทศ
ความคิดเห็นที่ 16

energycrop.org
8 ส.ค. 2553 19:49
 1. [[211671]]

      ภาพที่ท่านเห็นได้มาจาก วิทยากรท่านหนึ่งที่มาบรรยายเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร และที่ผู้เขียนได้จากวิทยากรในครั้งนั้นคือภาพๆนี้แหละครับที่ย้ำเตือนให้เรามั่นใจว่าความคิดใดๆที่ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อความกินดีอยู่ดีของคนในชาติ
      ถึงจะเป็นงานยากอย่างไรก็สามารถทำได้ทั้งนั้น สำหรับภาพที่ท่านๆเห็น ก็น่าจะกระตุ้นความคิดความเห็นดีๆเพื่อลูกหลานไทยได้บ้างนะครับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น