การรบกวนภาวะสมดุล กรด-เบส

ผมมีปัญหาอยู่เรื่องภาวะสมดุล กรด-เบส อยู่ครับ ซึ่งผมก็ลองคิดแก้ปัญหาอยู่นาน ตอนนี้ก็ยังหาแนวทางไม่ได้เลยครับ จึงขอรบกวนผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะวิธีการ หลักการคิด ด้วยครับ

โจทย์มีอยู่ว่า

"สารละลายกรดแอซีติก (CH3COOH) ที่ภาวะสมดุลเข้มข้น 1 M มีปริมาตร 20 cm^3 ถ้ารบกวนระบบโดยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 0.1 M ปริมาตร 50 cm^3 ถามว่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สารละลายมีค่า pH เท่าใด ?


ความคิดเห็นที่ 1 

Omkoy (Guest)
25 ก.พ. 2547 23:05
 1. ไม่มีค่า Ka ของอะซิติกให้หรอครับ(น่าจะ1.8*10^-5)

  จากโจทย์ใช้กรดทำปฏิกิริยาสะเทินกับเบสซึ่งในการทำปฏิกิริยานี้จะทำจนกว่าสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งจะหมดไป ระบบจึงจะหยุดและเข้าสู่สมดุล ดังนั้นในการสะเทินเราจะเทียบจากสมการปกติทั่วไปได้ว่าสารใดหมดก่อนและเกิดเกลือเท่าใด

  หลังจากทำปฏิกิริยาเสร็จถ้าเบสแก่เหลือก็คำนวณpHจากความเข้มข้นเบสที่เหลือได้เลย แต่ถ้ากรดอ่อนเหลือระบบจะเข้าสู่สมดุลตามสมการ

  CH3COOH ------> CH3COONa + H+

  การคำนวณ pH ต้องหาความเข้มข้นโปรตอนในภาวะสมดุล โดย

  [CH3COONa][H+]/[CH3COOH] = Ka

  Ka*[CH3COOH]/[CH3COONa] = [H+]  จากสมการนี้ก็จะสามารถหา[H+]ได้ซึ่งจะนำไปหาpHต่อ โดยความเข้มข้นของกรดที่เหลือและเกลือที่เกิดขึ้นคำนวณได้จากสมการสะเทินในตอนแรกความคิดเห็นที่ 2

tawahchai (Guest)
26 ก.พ. 2547 00:22
 1. เฉลย (ไม่รู้ถูกป่ะ)

  CH3COOH + NaOH -------> CH3COONa + H2O

  0.02 mol 0.005 mol 0.005

  เหลือ หมด เกิด  ดังนั้นเหลือ CH3COOH = 0.02 - 0.005 = 0.015 mol

  แต่เกิดเกลือ CH3COONa ซึ่งแตกตัว 100 % เป็น  CH3COONa -------> CH3COO- + Na+

  0.005 mol 0.005 mol

  เนื่องจาก CH3COOH ถูกรบกวนโดย NaOH ทำให้ความเข้มข้นของ H+ ลดลง ดังนั้น ระบบจึงปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มความเข้มข้นของ H+

  เขียนสมการการแตกตัวของ CH3COOH ใหม่  CH3COOH <--------> CH3COO- + H+  K = [CH3COO-][H+]/[CH3COOH]  K= 1.8 * 1^-5 = (0.005*1000/70)[H+] /(0.015*1000/70)

  [H+] = 5.4 * 10^-5 M  pH = -log [H+]

  = 5 - log 5.4

  = 4.27
ความคิดเห็นที่ 3

ม่ายบอก (Guest)
8 ธ.ค. 2547 21:00
 1. คายจะปายรุเล่า อ๋อ รุแล้ว ตอบอันนั้นแหละ

  ม่ายต้องคิดมากนะ ล้อเล่นความคิดเห็นที่ 4

ยสารีคเพะกดิเดะเ (Guest)
21 ธ.ค. 2547 14:03
 1. สาครนสาดอิหกาท่อนายไนดไกดความคิดเห็นที่ 6

วรุฒ (Guest)
1 ก.พ. 2548 11:45
 1. ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปถาม อาจารย์อุ๊ ดูสิคะ่ความคิดเห็นที่ 11

angel_hip_girl@hotmail.com (Guest)
8 ก.ย. 2551 19:44
 1. สูตรโมเลกุลของน้ำส้มสายชูคือรายอ่า
  ของแก็สอีเทน กะคาร์บอนมอนอกไซค์ด้วย

  บอกหน่อยน้า

  ขอบคุณค่ะความคิดเห็นที่ 12

xx
9 ก.ย. 2551 08:34
 1. น้ำส้มสายชูเป็นสารละลายระหว่างกรดน้ำส้ม กับน้ำ  ไม่ใช่สารประกอบจึงระบุสูตรโมเลกุลไม่ได้
  อีเทน(ethane) =  C2H6
  คาร์บอนมอนนอกไซด์ (carbonmonoxide)=CO


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น