การรบกวนภาวะสมดุล กรด-เบส

ผมมีปัญหาอยู่เรื่องภาวะสมดุล กรด-เบส อยู่ครับ ซึ่งผมก็ลองคิดแก้ปัญหาอยู่นาน ตอนนี้ก็ยังหาแนวทางไม่ได้เลยครับ จึงขอรบกวนผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะวิธีการ หลักการคิด ด้วยครับ

โจทย์มีอยู่ว่า

"สารละลายกรดแอซีติก (CH3COOH) ที่ภาวะสมดุลเข้มข้น 1 M มีปริมาตร 20 cm^3 ถ้ารบกวนระบบโดยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 0.1 M ปริมาตร 50 cm^3 ถามว่าที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สารละลายมีค่า pH เท่าใด ?


ความคิดเห็นที่ 1


25 ก.พ. 2547 23:05
  1. ไม่มีค่า Ka ของอะซิติกให้หรอครับ(น่าจะ1.8*10^-5) จากโจทย์ใช้กรดทำปฏิกิริยาสะเทินกับเบสซึ่งในการทำปฏิกิริยานี้จะทำจนกว่าสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งจะหมดไป ระบบจึงจะหยุดและเข้าสู่สมดุล ดังนั้นในการสะเทินเราจะเทียบจากสมการปกติทั่วไปได้ว่าสารใดหมดก่อนและเกิดเกลือเท่าใด หลังจากทำปฏิกิริยาเสร็จถ้าเบสแก่เหลือก็คำนวณpHจากความเข้มข้นเบสที่เหลือได้เลย แต่ถ้ากรดอ่อนเหลือระบบจะเข้าสู่สมดุลตามสมการ CH3COOH ------> CH3COONa + H+ การคำนวณ pH ต้องหาความเข้มข้นโปรตอนในภาวะสมดุล โดย [CH3COONa][H+]/[CH3COOH] = Ka Ka*[CH3COOH]/[CH3COONa] = [H+] จากสมการนี้ก็จะสามารถหา[H+]ได้ซึ่งจะนำไปหาpHต่อ โดยความเข้มข้นของกรดที่เหลือและเกลือที่เกิดขึ้นคำนวณได้จากสมการสะเทินในตอนแรก

ความคิดเห็นที่ 2

26 ก.พ. 2547 00:22
  1. เฉลย (ไม่รู้ถูกป่ะ) CH3COOH + NaOH -------> CH3COONa + H2O 0.02 mol 0.005 mol 0.005 เหลือ หมด เกิด ดังนั้นเหลือ CH3COOH = 0.02 - 0.005 = 0.015 mol แต่เกิดเกลือ CH3COONa ซึ่งแตกตัว 100 % เป็น CH3COONa -------> CH3COO- + Na+ 0.005 mol 0.005 mol เนื่องจาก CH3COOH ถูกรบกวนโดย NaOH ทำให้ความเข้มข้นของ H+ ลดลง ดังนั้น ระบบจึงปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มความเข้มข้นของ H+ เขียนสมการการแตกตัวของ CH3COOH ใหม่ CH3COOH <--------> CH3COO- + H+ K = [CH3COO-][H+]/[CH3COOH] K= 1.8 * 1^-5 = (0.005*1000/70)[H+] /(0.015*1000/70) [H+] = 5.4 * 10^-5 M pH = -log [H+] = 5 - log 5.4 = 4.27

ความคิดเห็นที่ 3

8 ธ.ค. 2547 21:00
  1. คายจะปายรุเล่า อ๋อ รุแล้ว ตอบอันนั้นแหละ ม่ายต้องคิดมากนะ ล้อเล่น

ความคิดเห็นที่ 4

21 ธ.ค. 2547 14:03
  1. สาครนสาดอิหกาท่อนายไนดไกด

ความคิดเห็นที่ 6

1 ก.พ. 2548 11:45
  1. ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปถาม อาจารย์อุ๊ ดูสิคะ่

ความคิดเห็นที่ 11

8 ก.ย. 2551 19:44
  1. สูตรโมเลกุลของน้ำส้มสายชูคือรายอ่า ของแก็สอีเทน กะคาร์บอนมอนอกไซค์ด้วย บอกหน่อยน้า ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 12

xx
9 ก.ย. 2551 08:34
  1. น้ำส้มสายชูเป็นสารละลายระหว่างกรดน้ำส้ม กับน้ำ  ไม่ใช่สารประกอบจึงระบุสูตรโมเลกุลไม่ได้อีเทน(ethane) =  C2H6คาร์บอนมอนนอกไซด์ (carbonmonoxide)=CO


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น