การสร้างกราฟตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม GSP

ช่วยสอนการสร้างกราฟตรีโกณมิติโดยโปรแกรม GsP ให้ความยาวของกราฟไปเรื่อย ๆ (ยาวเป็นอนันต์ )แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น