วงกลม

{#emotions_dlg.q1} พอดีจำสูตรการหาพื้นที่วงแหวนไม่ได้
แล้วครูก็ถามอีกว่า เซกเมนต์ คือ อะไรความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
19 ต.ค. 2553 09:25
 1. พื้นที่วงแหวนหาได้จากการเอาพื้นที่วงกลมวงใหญ่ลบด้วยพื้นที่วงกลมวงเล็ก  (ที่ซ้อนกันเป็นรูปวงแหวน) 

  สูตรคือ  พื้นที่วงแหวน  =  (Π × R2) - (Π × r2

  เมื่อ 

  Π  =  ค่าคงที่  มีค่าประมาณ  22/7  หรือประมาณ  3.142

  R  =  รัศมีของวงกลมวงใหญ่  =  เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงใหญ่ / 2

  r  =  รัศมีของวงกลมวงเล็ก  =  เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงเล็ก / 2 
ความคิดเห็นที่ 2

สิง (Guest)
19 ต.ค. 2553 21:27
 1. จากความเห็นของคุณนกแสก ถ้าเอา Π (ค่าพาย) ที่เป็นตัวร่วมของทั้งสองวงเล็บ ออกมา...

  ก็จะได้สูตร พื้นที่วงแหวน = Π ( R^2 - r^2)ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
21 ต.ค. 2553 10:13
 1. เซ็คเมนต์
ความคิดเห็นที่ 4

นกแสก
21 ต.ค. 2553 10:17
 1. สูตรการหาพื้นที่เซ็คเมนต์
ความคิดเห็นที่ 5

นกแสก
21 ต.ค. 2553 10:20
 1. จะได้
ความคิดเห็นที่ 6

m (Guest)
18 ธ.ค. 2553 15:12
 1. ป.4มีไหม

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น