วงกลม

{#emotions_dlg.q1} พอดีจำสูตรการหาพื้นที่วงแหวนไม่ได้
แล้วครูก็ถามอีกว่า เซกเมนต์ คือ อะไร

18 ต.ค. 2553 09:00
6 ความเห็น
15722 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย นกแสก

พื้นที่วงแหวนหาได้จากการเอาพื้นที่วงกลมวงใหญ่ลบด้วยพื้นที่วงกลมวงเล็ก  (ที่ซ้อนกันเป็นรูปวงแหวน) 

สูตรคือ  พื้นที่วงแหวน  =  (Π × R2) - (Π × r2

เมื่อ 

Π  =  ค่าคงที่  มีค่าประมาณ  22/7  หรือประมาณ  3.142

R  =  รัศมีของวงกลมวงใหญ่  =  เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงใหญ่ / 2

r  =  รัศมีของวงกลมวงเล็ก  =  เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงเล็ก / 2 

19 ต.ค. 2553 09:25


ความคิดเห็นที่ 2 สิง (Guest)

จากความเห็นของคุณนกแสก ถ้าเอา Π (ค่าพาย) ที่เป็นตัวร่วมของทั้งสองวงเล็บ ออกมา...

ก็จะได้สูตร พื้นที่วงแหวน = Π ( R^2 - r^2)
19 ต.ค. 2553 21:27


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นกแสก

เซ็คเมนต์

21 ต.ค. 2553 10:13


ความคิดเห็นที่ 4 โดย นกแสก

สูตรการหาพื้นที่เซ็คเมนต์

21 ต.ค. 2553 10:17


ความคิดเห็นที่ 5 โดย นกแสก

จะได้

21 ต.ค. 2553 10:20


ความคิดเห็นที่ 6 m (Guest)

ป.4มีไหม
18 ธ.ค. 2553 15:12

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น