การเปลี่ยนความเข้มข้น ช่วยทีคับ

- น้ำส้มสายชูเป็นสารละลายของกรดแอซิติกในน้ำ เข้มข้น 1.96 โมลต่อกิโลกรัม น้ำส้มสายชูนี้จะมีความเข้มข้นร้อยละเท่าไร่โดยปริมาตร ถ้าความหนาแน่นของกรดแอซิติก(CH3COOH) เท่ากับ 1.06 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

- สารละลาย CH3COOH ความหนาแน่น 1.015 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีความเข้มข้น 2.03 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จะมีความเข้มข้นในหน่วยโมแลลเป็นเท่าไร

ช่วยหน่อยคับ ผมพยายามทำแล้วแต่ไม่ได้สักที - -*


ความคิดเห็นที่ 1 

Ouroboros vcharkarn vteam
22 ธ.ค. 2553 13:55
 1. วิธีทำก็คือ เปลี่ยนหน่วยโมลต่อกิโลกรัม ให้เป็น กรัมต่อกิโลกรัม ก่อน และจึงใช้ความหาแน่น เปลี่ยนให้เป็น ปริมาตร/ปริมาตร
  แล้วที่ลองทำแล้วได้คำตอบว่าอย่างไรบ้าง ลองเอาที่ทำแล้วมาให้ดูครับจะได้แนะนำถูกว่าต้องทำอย่างไร
ความคิดเห็นที่ 2

big (Guest)
22 ธ.ค. 2553 14:49
 1. ข้อแรกยังทำไม่ได้ครับ แต่ผมลองทำข้อ2แบบนี้อ่ะครับ

  1.96 mol/kg แสดงว่า ใน สารละลาย 1000cm3 มี CH3COOH 2.03 mol
  d = m/v mol = g/m
  m = 1.015*1000 g = 2.03*60
  = 1015 g = 121.8 g

  สารละลาย = ตัวถูกละลาย + ตัวทำละลาย
  1015 = 121.8 + ตัวทำละลาย
  ตัวทำละลาย = 893.2 g

  mol/kg = mol/g * 1000
  = 2.03/893.2 * 1000
  = 2.27 mol/kgความคิดเห็นที่ 3

Ouroboros vcharkarn vteam
22 ธ.ค. 2553 15:52
 1. ถ้าทำข้อสอง
  - สารละลาย CH3COOH ความหนาแน่น 1.015 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
  มีความเข้มข้น 2.03 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
  จะมีความเข้มข้นในหน่วยโมแลลเป็นเท่าไร

  แค่ตัวเลขเท่าที่โจทย์ให้มาก็สามารถคิดได้แล้วครับ
  1.96 mol/kg แสดงว่า ใน สารละลาย 1000 cm3 มี CH3COOH 2.03 mol
  ตัวอักษรสีแดงเป็นข้อมูลจากโจทย์ข้อแรก ซึ่งผมว่าไม่เกี่ยวกัน หรือไม่จำเป็นต้องเอามาคิดครับ

  2.03 โมล ใน 1 ลิตร (หรือ เดซิเมตร) = 2.03 โมล ใน 1.015 กิโลกรัม
  ถ้าเปลี่ยนเป็น จำนวนโมลใน 1 กิโลกรัม  = 2.03 โมล/1.015 กิโลกรัม
                                            = 2.0 โมล ใน 1 กิโลกรัม
                                            = 2.0 โมแลล

  จำนวนโมลใน 1 กิโลกรัม คือ โมแลล
ความคิดเห็นที่ 4

amonra atom & Chemistry
12 ม.ค. 2554 01:05
 1. ข้อแรก * ทำการหาปริมาตรตัวละลายจากความหนาแน่นของตัวละลายมี่โจทย์ให้ในข้อแรก
           * H2O 1 kg = 1000 cm3
    สารละลายกรดอะซิติกเข้มข้น 1.96 m หมายความว่า
    มีกรดอะซิติกละลายอยู่ 1.96 mol ในตัวทำละลาย(น้ำ) 1000 g (1 kg)
     เนื่องจาก ร้อยละโดยปริมาตร คือ ปริมาตรของตัวละลาย(cm3)/ปริมาตรของสารละลาย(cm3) x 100
     ดังนั้นหา  ปริมาตรตัวละลาย =   1.96 mol acetic acid x 60 g/1 mol acetic acid x 1 cm3/1.06 g 
                                       =    110.9433962 cm3
                
      ปริมาตรสารละลาย =   1000 cm3 + 110.9433962  cm3
                                                
  =   1110.9433962 cm3
                  
  เพราะฉะนั้น % โดยปริมาตร  =  110.9433962/1110.9433962 x 100

                                                   =   9.986413041 % Ans
     ข้อสอง *ทำการหามวลของสารละลายจากความหนาแน่นของสารละลายที่โจทย์ในข้อสองให้มา
    สารละลายเข้มข้น 2.03 M หมายความว่า
     มีกรดอะซิติกละลายอยู่ 2.03 mol ในปริมาตรสารละลาย 1 dm3
     เนื่องจาก  โมแลล(m) คือ mol ของตัวละลาย(mol)/มวลของตัวทำละลาย(kg)
                  * ในที่นี้เรามี mol ตัวละลายแล้ว คือ 2.03
     ดั้งนั้นหา  มวลตัวทำละลาย = มวลสารละลาย - มวลตัวถูกละลาย
                                    =  (1000 cmx 1.015 g/1 cm3) - ( 2.03 mol x 60 g/1 mol acetic)
                                    =  893.2 g
                                    =  0.8932 kg
             เพราะฉะนั้น โมแลล =  2.03 mol/0.8932 kg

                                      =  2.2727 m     Ans
    
   


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น