การเปลี่ยนความเข้มข้น ช่วยทีคับ

- น้ำส้มสายชูเป็นสารละลายของกรดแอซิติกในน้ำ เข้มข้น 1.96 โมลต่อกิโลกรัม น้ำส้มสายชูนี้จะมีความเข้มข้นร้อยละเท่าไร่โดยปริมาตร ถ้าความหนาแน่นของกรดแอซิติก(CH3COOH) เท่ากับ 1.06 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

- สารละลาย CH3COOH ความหนาแน่น 1.015 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีความเข้มข้น 2.03 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จะมีความเข้มข้นในหน่วยโมแลลเป็นเท่าไร

ช่วยหน่อยคับ ผมพยายามทำแล้วแต่ไม่ได้สักที - -*


ความคิดเห็นที่ 1

Ouroboros
22 ธ.ค. 2553 13:55
  1. วิธีทำก็คือ เปลี่ยนหน่วยโมลต่อกิโลกรัม ให้เป็น กรัมต่อกิโลกรัม ก่อน และจึงใช้ความหาแน่น เปลี่ยนให้เป็น ปริมาตร/ปริมาตรแล้วที่ลองทำแล้วได้คำตอบว่าอย่างไรบ้าง ลองเอาที่ทำแล้วมาให้ดูครับจะได้แนะนำถูกว่าต้องทำอย่างไร


ความคิดเห็นที่ 2

22 ธ.ค. 2553 14:49
  1. ข้อแรกยังทำไม่ได้ครับ แต่ผมลองทำข้อ2แบบนี้อ่ะครับ 1.96 mol/kg แสดงว่า ใน สารละลาย 1000cm3 มี CH3COOH 2.03 mol d = m/v mol = g/m m = 1.015*1000 g = 2.03*60 = 1015 g = 121.8 g สารละลาย = ตัวถูกละลาย + ตัวทำละลาย 1015 = 121.8 + ตัวทำละลาย ตัวทำละลาย = 893.2 g mol/kg = mol/g * 1000 = 2.03/893.2 * 1000 = 2.27 mol/kg

ความคิดเห็นที่ 3

Ouroboros
22 ธ.ค. 2553 15:52
  1. ถ้าทำข้อสอง- สารละลาย CH3COOH ความหนาแน่น 1.015 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีความเข้มข้น 2.03 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จะมีความเข้มข้นในหน่วยโมแลลเป็นเท่าไรแค่ตัวเลขเท่าที่โจทย์ให้มาก็สามารถคิดได้แล้วครับ1.96 mol/kg แสดงว่า ใน สารละลาย 1000 cm3 มี CH3COOH 2.03 mol ตัวอักษรสีแดงเป็นข้อมูลจากโจทย์ข้อแรก ซึ่งผมว่าไม่เกี่ยวกัน หรือไม่จำเป็นต้องเอามาคิดครับ2.03 โมล ใน 1 ลิตร (หรือ เดซิเมตร) = 2.03 โมล ใน 1.015 กิโลกรัมถ้าเปลี่ยนเป็น จำนวนโมลใน 1 กิโลกรัม  = 2.03 โมล/1.015 กิโลกรัม                                          = 2.0 โมล ใน 1 กิโลกรัม                                          = 2.0 โมแลลจำนวนโมลใน 1 กิโลกรัม คือ โมแลล


ความคิดเห็นที่ 4

amonra atom & Chemistry
12 ม.ค. 2554 01:05
  1. ข้อแรก * ทำการหาปริมาตรตัวละลายจากความหนาแน่นของตัวละลายมี่โจทย์ให้ในข้อแรก         * H2O 1 kg = 1000 cm3  สารละลายกรดอะซิติกเข้มข้น 1.96 m หมายความว่า   มีกรดอะซิติกละลายอยู่ 1.96 mol ในตัวทำละลาย(น้ำ) 1000 g (1 kg)   เนื่องจาก ร้อยละโดยปริมาตร คือ ปริมาตรของตัวละลาย(cm3)/ปริมาตรของสารละลาย(cm3) x 100   ดังนั้นหา  ปริมาตรตัวละลาย =   1.96 mol acetic acid x 60 g/1 mol acetic acid x 1 cm3/1.06 g                                      =    110.9433962 cm3                  ปริมาตรสารละลาย =   1000 cm3 + 110.9433962  cm3                                               =   1110.9433962 cm3                เพราะฉะนั้น % โดยปริมาตร  =  110.9433962/1110.9433962 x 100                                                 =   9.986413041 % Ans

     

    ข้อสอง *ทำการหามวลของสารละลายจากความหนาแน่นของสารละลายที่โจทย์ในข้อสองให้มา  สารละลายเข้มข้น 2.03 M หมายความว่า   มีกรดอะซิติกละลายอยู่ 2.03 mol ในปริมาตรสารละลาย 1 dm3   เนื่องจาก  โมแลล(m) คือ mol ของตัวละลาย(mol)/มวลของตัวทำละลาย(kg)                * ในที่นี้เรามี mol ตัวละลายแล้ว คือ 2.03   ดั้งนั้นหา  มวลตัวทำละลาย = มวลสารละลาย - มวลตัวถูกละลาย                                  =  (1000 cm3 x 1.015 g/1 cm3) - ( 2.03 mol x 60 g/1 mol acetic)                                  =  893.2 g                                  =  0.8932 kg           เพราะฉะนั้น โมแลล =  2.03 mol/0.8932 kg                                    =  2.2727 m     Ans  

     


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น