[ถาม]ข้อสอบ ข้อสอบวิทย์ม. ต้น

คนไข้ที่เป็นโรคตับแข็งอันเกิดจากการดื่มเหล้าที่มีแอลกอฮอล์ พบว่าเซลล์ตับโตกว่าปกติ เมื่อนำเซลล์ตับไปส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนน่าจะพบออร์แกแนลใดมากที่สุด?
ก. ไมโทคอนเดรีย
ข. ไลโซโซม
ค. กอลจิคอมเพลกซ์
ง. เอนโดรพลาสมิกเรติคิวลัมผิวเรียบ

1. ก และ ข
2. ข และ ค
3. ก และ ง
4. ข และ ง

30 ม.ค. 2554 19:07
0 ความเห็น
6683 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น