แบบฝึกหัดท้ายบทที่7 ม.5 เรื่องสมดุลเคมี

ต้องการมากทำไม่ได้หาเฉลยใหน่อยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 

letterman
17 ก.พ. 2554 04:22
 1. โจทย์ว่าไงครับผมไม่มีหนังสือแล้วอ่า
ความคิดเห็นที่ 2

everybodyfai_555@hotmail.com (Guest)
19 ก.พ. 2554 23:14
 1. ที่ 25 0C ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาระหว่างกรดฟอร์มิกกับไซยาไนด์ไอออนเท่ากับ 4.5 105
  HCOOH (aq) + CN- (aq) ⇌ HCN (aq) + HCOO- (aq)
  กรดฟอร์มิก ไซยาไนด์ไอออน กรดไฮโดรไซยานิก ฟอร์เมตไอออน
  จงคานวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาระหว่างฟอร์เมตไอออนกับกรดไฮโดรไซยานิก

  ^
  ^
  ช่วยเฉลยข้อนี้ให้ด้วยค่ะ

  ขอวิธีทำด้วยนะค่ะความคิดเห็นที่ 3

everybodyfai_555@hotmail.com (Guest)
19 ก.พ. 2554 23:16
 1. ^
  ^
  4.5x10ยกกำลัง5ความคิดเห็นที่ 5

dream_27300@hotmail.com (Guest)
17 พ.ย. 2554 19:55
 1. ช่วยเฉลย แบบฝึกท้ายบทที่7 ม.5 เล่ม 3 ให้หน่อย ตั้งแต่ข้อ 3 - 9ความคิดเห็นที่ 6

codechem
30 พ.ย. 2554 21:36
 1. 555 ลองพยายามทำกันดูนะครับ
  เอาใจช่วย เพราะไม่มีโจทย์ครับ
ความคิดเห็นที่ 8

ออ (Guest)
2 ธ.ค. 2555 17:30
 1. ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทให้หน่อยนะค่ะนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะความคิดเห็นที่ 10

lyingclub
16 ม.ค. 2556 21:50
 1. เฉลย3ข้อนี้ให้หน่อยครับ ต้องการด่วนครับ 


  1. ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  H2(g)  +  I2(g)    2 HI(g)  เท่ากับ  9.0  ที่  30 °C  ณ  ภาวะสมดุลที่อุณหภูมิเดียวกันนี้พบว่า  ในภาชนะขนาด  2  dm3  มีแก๊ส  HI  และ  H2  อยู่  0.6  mol  และ  0.4  mol  ตามลำดับ  จะมีแก๊ส  I2  อยู่กี่  mol/dm3


  2. ที่อุณหภูมิ  800 °C  เมื่อผ่านไอน้ำไปบนถ่านโค้กจะได้  water  gas  ซึ่งเป้นกีสผสมระหว่าง  แก๊ส  CO  และแก๊ส  H2  ดังสมการ  C(s)  +  H2O(g)    CO(g)  +  H2(g)  ณ ภาวะสมดุลมีสารต่างๆ อยู่ดังนี้  H2  =  4.0 x 10-2  mol/dm3,  CO  =  4.0 x 10-2  mol/dm3  และ  H2O  =  1.0 x 10-2  mol/dm3  จงคำนวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้


                3.จงคำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  A  +  2 B    2 C  ถ้าผสมสาร A  1.0  mol  กับสาร B  1.5  mol  ในภาชนะขนาด  2  dm3  ที่ภาวะสมดุลความเข้มข้นของ  C  เท่ากับ  0.35  mol/dm3     


   
ความคิดเห็นที่ 11

855 (Guest)
9 ธ.ค. 2556 09:52
 1. ขอโจทย์แบบฝึกหัดเคมี 7.1 และ 7.2 หน่อยความคิดเห็นที่ 12

jujane
22 ม.ค. 2557 20:16

 1. ช่วยเฉลย เคมี ม.5 เล่ม 3 แแบฝึกหัด 7.2  ข้อ 1-4 ให้หน่อยค้ะ ด่วนๆน๊าาาาา  :)
ความคิดเห็นที่ 13

LittleParw
14 ก.พ. 2557 12:44
 1. ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทให้หน่อยครับความคิดเห็นที่ 14

tarinyashamaporn@gmail.com (Guest)
23 ก.พ. 2557 10:23
 1. ช่วยบอกสอนทำแบบฝึกหัดท้ายบทของวิชาเคมี เล่ม3 บทที่ 7 เรื่องสมดุลเคมี
  หน้าที่81 ข้อ1 และข้อ2 และหน้า83 ข้อ 9 หน่อยนะคร๊า
  เพราะหนูสอบวันอังคารเรื่องนี้ความคิดเห็นที่ 15

sinitta
24 ก.พ. 2557 22:29

 1. ข้อ 9.   ก. เกิดจาก เอา ......(1) บวก .......(2) ค่า k=k1 คูณ k2                                                                                                                    =23.20*1.60 * 10-21 =37.12*10-21                    ข. เกิดจาก กลับสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ของ ...........(1) แล้วนำมาบวกกับ .......(2)     ค่า k = (1/k1)*k2  = (1/23.20) * 1.60 * 10-21 =6.9*10-23
ความคิดเห็นที่ 16

1911ae
26 ก.พ. 2557 22:55

 1. ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดเคมี เล่ม3  7.2  ม.5 ให้หน่อยคับ ทำไม่ได้คับ 1-9 คับ


   


   


   ความคิดเห็นที่ 17

oumpattra@hotmail.com (Guest)
26 มิ.ย. 2557 18:13
 1. แบบฝึกหัด 7.3 เล่ม3 เคมี สสวท. ช่วยเฉลยหน่อยนะคะความคิดเห็นที่ 18

benznoy
28 มิ.ย. 2557 05:38

 1. เฉลยแบบฝึกหัดเคมี ม.5 เล่มที่3 แบบฝึกที่7.2  ให้หน่อยคร่า แสดงวิธีทำด้ววยคร่า   
ความคิดเห็นที่ 19

sasipa.anon26@gmail.com (Guest)
26 ส.ค. 2557 16:46
 1. เฉลยเคมีคำถามท้ายบทที่4ของม.5เล่ม2ให้หน่อยค่ะข้อ29-30-31ค่ะความคิดเห็นที่ 20

เพื่อนที่เธอ ไม่รู้ใจ
31 ม.ค. 2558 13:16
 1. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 1 ให้หน่อยดิครับ 

  1. N2(g) + 3H2(g)  ผันกลับได้ 2NH3(g) + 92 KJ เติมคำว่า "เพิ่ม"  "ลด"  "ข้อมูลไม่เพียงพอ"  ทิศทางการดำเนินไปของปฎิกิริยา และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนโมล N2  H2  และ NH3  เป็นอย่างไร   โดยมีการการรบกวนเกิดขึ้นดังนี้

  ก.เติมแก๊ส N2 ที่ปริมาตรคงที่

  ข.ปล่อยแก๊ส H2 ออกจากภาชนะ

  ค. ลดปริมาตรของภาชนะ

  ง. เพิ่มอุณหภูมิ

  จ.เติมแก๊ส H2 ฃที่ปริมาตรคงที่

  ฉ. เติมแก๊ส ็ำ ที่ปริมาตรคงที่

   ^

   ^

   ^ 

  ช่วยหน่อยนะคับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น