แบบฝึกหัดท้ายบทที่7 ม.5 เรื่องสมดุลเคมี

ต้องการมากทำไม่ได้หาเฉลยใหน่อยค่ะ
12 ก.พ. 2554 12:10
19 ความเห็น
265039 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย letterman

โจทย์ว่าไงครับผมไม่มีหนังสือแล้วอ่า

17 ก.พ. 2554 04:22


ความคิดเห็นที่ 2 everybodyfai_555@hotmail.com (Guest)

ที่ 25 0C ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาระหว่างกรดฟอร์มิกกับไซยาไนด์ไอออนเท่ากับ 4.5 105
HCOOH (aq) + CN- (aq) ⇌ HCN (aq) + HCOO- (aq)
กรดฟอร์มิก ไซยาไนด์ไอออน กรดไฮโดรไซยานิก ฟอร์เมตไอออน
จงคานวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาระหว่างฟอร์เมตไอออนกับกรดไฮโดรไซยานิก

^
^
ช่วยเฉลยข้อนี้ให้ด้วยค่ะ

ขอวิธีทำด้วยนะค่ะ
19 ก.พ. 2554 23:14


ความคิดเห็นที่ 3 everybodyfai_555@hotmail.com (Guest)

^
^
4.5x10ยกกำลัง5
19 ก.พ. 2554 23:16


ความคิดเห็นที่ 5 dream_27300@hotmail.com (Guest)

ช่วยเฉลย แบบฝึกท้ายบทที่7 ม.5 เล่ม 3 ให้หน่อย ตั้งแต่ข้อ 3 - 9
17 พ.ย. 2554 19:55


ความคิดเห็นที่ 6 โดย codechem

555 ลองพยายามทำกันดูนะครับ
เอาใจช่วย เพราะไม่มีโจทย์ครับ

30 พ.ย. 2554 21:36


ความคิดเห็นที่ 8 ออ (Guest)

ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทให้หน่อยนะค่ะนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
2 ธ.ค. 2555 17:30


ความคิดเห็นที่ 10 โดย lyingclub

เฉลย3ข้อนี้ให้หน่อยครับ ต้องการด่วนครับ 


1. ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  H2(g)  +  I2(g)    2 HI(g)  เท่ากับ  9.0  ที่  30 °C  ณ  ภาวะสมดุลที่อุณหภูมิเดียวกันนี้พบว่า  ในภาชนะขนาด  2  dm3  มีแก๊ส  HI  และ  H2  อยู่  0.6  mol  และ  0.4  mol  ตามลำดับ  จะมีแก๊ส  I2  อยู่กี่  mol/dm3


2. ที่อุณหภูมิ  800 °C  เมื่อผ่านไอน้ำไปบนถ่านโค้กจะได้  water  gas  ซึ่งเป้นกีสผสมระหว่าง  แก๊ส  CO  และแก๊ส  H2  ดังสมการ  C(s)  +  H2O(g)    CO(g)  +  H2(g)  ณ ภาวะสมดุลมีสารต่างๆ อยู่ดังนี้  H2  =  4.0 x 10-2  mol/dm3,  CO  =  4.0 x 10-2  mol/dm3  และ  H2O  =  1.0 x 10-2  mol/dm3  จงคำนวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้


              3.จงคำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  A  +  2 B    2 C  ถ้าผสมสาร A  1.0  mol  กับสาร B  1.5  mol  ในภาชนะขนาด  2  dm3  ที่ภาวะสมดุลความเข้มข้นของ  C  เท่ากับ  0.35  mol/dm3     


 

16 ม.ค. 2556 21:50


ความคิดเห็นที่ 11 855 (Guest)

ขอโจทย์แบบฝึกหัดเคมี 7.1 และ 7.2 หน่อย
9 ธ.ค. 2556 09:52


ความคิดเห็นที่ 12 โดย jujane


ช่วยเฉลย เคมี ม.5 เล่ม 3 แแบฝึกหัด 7.2  ข้อ 1-4 ให้หน่อยค้ะ ด่วนๆน๊าาาาา  :)

22 ม.ค. 2557 20:16


ความคิดเห็นที่ 13 โดย LittleParw

ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทให้หน่อยครับ
14 ก.พ. 2557 12:44


ความคิดเห็นที่ 14 tarinyashamaporn@gmail.com (Guest)

ช่วยบอกสอนทำแบบฝึกหัดท้ายบทของวิชาเคมี เล่ม3 บทที่ 7 เรื่องสมดุลเคมี
หน้าที่81 ข้อ1 และข้อ2 และหน้า83 ข้อ 9 หน่อยนะคร๊า
เพราะหนูสอบวันอังคารเรื่องนี้
23 ก.พ. 2557 10:23


ความคิดเห็นที่ 15 โดย sinitta


ข้อ 9.   ก. เกิดจาก เอา ......(1) บวก .......(2) ค่า k=k1 คูณ k2                                                                                                                  =23.20*1.60 * 10-21 =37.12*10-21                  ข. เกิดจาก กลับสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ของ ...........(1) แล้วนำมาบวกกับ .......(2)     ค่า k = (1/k1)*k2  = (1/23.20) * 1.60 * 10-21 =6.9*10-23

24 ก.พ. 2557 22:29


ความคิดเห็นที่ 16 โดย 1911ae


ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดเคมี เล่ม3  7.2  ม.5 ให้หน่อยคับ ทำไม่ได้คับ 1-9 คับ


 


 


 
26 ก.พ. 2557 22:55


ความคิดเห็นที่ 17 oumpattra@hotmail.com (Guest)

แบบฝึกหัด 7.3 เล่ม3 เคมี สสวท. ช่วยเฉลยหน่อยนะคะ
26 มิ.ย. 2557 18:13


ความคิดเห็นที่ 18 โดย benznoy


เฉลยแบบฝึกหัดเคมี ม.5 เล่มที่3 แบบฝึกที่7.2  ให้หน่อยคร่า แสดงวิธีทำด้ววยคร่า 

28 มิ.ย. 2557 05:38


ความคิดเห็นที่ 19 sasipa.anon26@gmail.com (Guest)

เฉลยเคมีคำถามท้ายบทที่4ของม.5เล่ม2ให้หน่อยค่ะข้อ29-30-31ค่ะ
26 ส.ค. 2557 16:46


ความคิดเห็นที่ 20 โดย เพื่อนที่เธอ ไม่รู้ใจ

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 1 ให้หน่อยดิครับ 

1. N2(g) + 3H2(g)  ผันกลับได้ 2NH3(g) + 92 KJ เติมคำว่า "เพิ่ม"  "ลด"  "ข้อมูลไม่เพียงพอ"  ทิศทางการดำเนินไปของปฎิกิริยา และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนโมล N2  H2  และ NH3  เป็นอย่างไร   โดยมีการการรบกวนเกิดขึ้นดังนี้

ก.เติมแก๊ส N2 ที่ปริมาตรคงที่

ข.ปล่อยแก๊ส H2 ออกจากภาชนะ

ค. ลดปริมาตรของภาชนะ

ง. เพิ่มอุณหภูมิ

จ.เติมแก๊ส H2 ฃที่ปริมาตรคงที่

ฉ. เติมแก๊ส ็ำ ที่ปริมาตรคงที่

 ^

 ^

 ^ 

ช่วยหน่อยนะคับ

31 ม.ค. 2558 13:16

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น