แบบฝึกหัดท้ายบทที่7 ม.5 เรื่องสมดุลเคมี

ต้องการมากทำไม่ได้หาเฉลยใหน่อยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1

letterman
17 ก.พ. 2554 04:22
 1. โจทย์ว่าไงครับผมไม่มีหนังสือแล้วอ่า


ความคิดเห็นที่ 2

19 ก.พ. 2554 23:14
 1. ที่ 25 0C ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาระหว่างกรดฟอร์มิกกับไซยาไนด์ไอออนเท่ากับ 4.5 105 HCOOH (aq) + CN- (aq) ⇌ HCN (aq) + HCOO- (aq) กรดฟอร์มิก ไซยาไนด์ไอออน กรดไฮโดรไซยานิก ฟอร์เมตไอออน จงคานวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาระหว่างฟอร์เมตไอออนกับกรดไฮโดรไซยานิก ^ ^ ช่วยเฉลยข้อนี้ให้ด้วยค่ะ ขอวิธีทำด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3

19 ก.พ. 2554 23:16
 1. ^ ^ 4.5x10ยกกำลัง5

ความคิดเห็นที่ 5

17 พ.ย. 2554 19:55
 1. ช่วยเฉลย แบบฝึกท้ายบทที่7 ม.5 เล่ม 3 ให้หน่อย ตั้งแต่ข้อ 3 - 9

ความคิดเห็นที่ 6

codechem
30 พ.ย. 2554 21:36
 1. 555 ลองพยายามทำกันดูนะครับเอาใจช่วย เพราะไม่มีโจทย์ครับ


ความคิดเห็นที่ 8

2 ธ.ค. 2555 17:30
 1. ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทให้หน่อยนะค่ะนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ

ความคิดเห็นที่ 10

lyingclub
16 ม.ค. 2556 21:50
 1. เฉลย3ข้อนี้ให้หน่อยครับ ต้องการด่วนครับ 

  1. ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  H2(g)  +  I2(g)    2 HI(g)  เท่ากับ  9.0  ที่  30 °C  ณ  ภาวะสมดุลที่อุณหภูมิเดียวกันนี้พบว่า  ในภาชนะขนาด  2  dm3  มีแก๊ส  HI  และ  H2  อยู่  0.6  mol  และ  0.4  mol  ตามลำดับ  จะมีแก๊ส  I2  อยู่กี่  mol/dm3

  2. ที่อุณหภูมิ  800 °C  เมื่อผ่านไอน้ำไปบนถ่านโค้กจะได้  water  gas  ซึ่งเป้นกีสผสมระหว่าง  แก๊ส  CO  และแก๊ส  H2  ดังสมการ  C(s)  +  H2O(g)    CO(g)  +  H2(g)  ณ ภาวะสมดุลมีสารต่างๆ อยู่ดังนี้  H2  =  4.0 x 10-2  mol/dm3,  CO  =  4.0 x 10-2  mol/dm3  และ  H2O  =  1.0 x 10-2  mol/dm3  จงคำนวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้

                3.จงคำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  A  +  2 B    2 C  ถ้าผสมสาร A  1.0  mol  กับสาร B  1.5  mol  ในภาชนะขนาด  2  dm3  ที่ภาวะสมดุลความเข้มข้นของ  C  เท่ากับ  0.35  mol/dm3     

   


ความคิดเห็นที่ 11

9 ธ.ค. 2556 09:52
 1. ขอโจทย์แบบฝึกหัดเคมี 7.1 และ 7.2 หน่อย

ความคิดเห็นที่ 12

jujane
22 ม.ค. 2557 20:16
 1. ช่วยเฉลย เคมี ม.5 เล่ม 3 แแบฝึกหัด 7.2  ข้อ 1-4 ให้หน่อยค้ะ ด่วนๆน๊าาาาา  :)


ความคิดเห็นที่ 13

LittleParw
14 ก.พ. 2557 12:44
 1. ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทให้หน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 14

23 ก.พ. 2557 10:23
 1. ช่วยบอกสอนทำแบบฝึกหัดท้ายบทของวิชาเคมี เล่ม3 บทที่ 7 เรื่องสมดุลเคมี หน้าที่81 ข้อ1 และข้อ2 และหน้า83 ข้อ 9 หน่อยนะคร๊า เพราะหนูสอบวันอังคารเรื่องนี้

ความคิดเห็นที่ 15

sinitta
24 ก.พ. 2557 22:29
 1. ข้อ 9.   ก. เกิดจาก เอา ......(1) บวก .......(2) ค่า k=k1 คูณ k2

                                                                                                                    =23.20*1.60 * 10-21 =37.12*10-21

                    ข. เกิดจาก กลับสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ของ ...........(1) แล้วนำมาบวกกับ .......(2)     ค่า k = (1/k1)*k2  = (1/23.20) * 1.60 * 10-21 =6.9*10-23


ความคิดเห็นที่ 16

1911ae
26 ก.พ. 2557 22:55
 1. ช่วยเฉลยแบบฝึกหัดเคมี เล่ม3  7.2  ม.5 ให้หน่อยคับ ทำไม่ได้คับ 1-9 คับ

   

   

   

ความคิดเห็นที่ 17

26 มิ.ย. 2557 18:13
 1. แบบฝึกหัด 7.3 เล่ม3 เคมี สสวท. ช่วยเฉลยหน่อยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 18

benznoy
28 มิ.ย. 2557 05:38
 1. เฉลยแบบฝึกหัดเคมี ม.5 เล่มที่3 แบบฝึกที่7.2  ให้หน่อยคร่า แสดงวิธีทำด้ววยคร่า

   


ความคิดเห็นที่ 19

26 ส.ค. 2557 16:46
 1. เฉลยเคมีคำถามท้ายบทที่4ของม.5เล่ม2ให้หน่อยค่ะข้อ29-30-31ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น