ช่วยอธิบายการหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ด้วยนะครับสงสัยมาก ต้องใช้ทำในวิจัย

ในการทำวิจัยของผมทำเป็นเดลฟาย
ต้องหาสองอย่างจากแบบสอบถาม คือ มัธยฐาน กับพิสัยระหว่างควอไทล์
มัธยฐานหาได้ครับ แต่พิสัยระหว่างควอไทล์ ดูจากสูตรแล้วงงมาก แก้ไม่ได้
ขอความอนุเคราะห์อธิบายด้วยครับ

ยกตัวอย่างโจทย์
มีผู้เชี่ยวชาญตอบ 10 คน (เป็นแบบสอบถามเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยแบบ Rating Scale 1-5)
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ก. ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น :มีผู้ตอบดังนี้ : 5 4 5 5 4 3 3 4 2 5
จะหาค่าพิสัยควอไทล์อย่างไรครัับ
รบกวนแสดงวิธีคิดให้ด้วยครับ อะไรคือ Q1 Q3
14 ก.พ. 2554 16:52
0 ความเห็น
5159 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น