การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้น

1.จากข้อมูลที่แสดงอายุเป็นปีของผู้ชมการแสดง ดังนี้


5    8    9    9  10   10   10   10   16   17   20   22   23   25   27   30   30   39   42


จงหา อายุที่แสดงว่ามีผู้ชมเป็น 1 ใน 4 ของผู้เข้าชมทั้งหมดที่มีอายุสูงกว่านั้นคือ .... อะไรหรอค่ะ ช่วยด้วย พลีส


 


2.ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน ถ้า ควอร์ไทล์ที่หนึ่ง ควอร์ไทล์ที่สอง และ ควอร์ไทล์ที่สามเท่ากับ 18 25 28 ตามลำดับ ค่าเฉลียเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ ........


 


3.ข้อมูลชุดหนึ่งมี 15 จำนวน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 6 เนื่องจากอ่านข้อมูลผิดพลาดไป คือ ่าน 6 เป็น 9 และอ่าน 8 เป็น 3 ตามลำดับ ดังนั้นค่าเฉลียเลขคณิตที่ถูกต้องคือ .......


 


ช่วยให้คำตอบ+วิธีทำแด่หนูด้วยนะคะ ....


สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนแอปปี้วาเลนไทน์กันสุดเหวี่ยงไปเลย ย ย


ถ้าใครมาทำเฉลยให้ละก็ รับๆไปเลย แฟน หนึ่งคน ^^ ขอบคุณนะคะ


 ความคิดเห็นที่ 1

foamfunny
15 ก.พ. 2554 12:14
  1. ข้อแรกไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับ แต่เอาเป็นว่าเจ้าของกระทู้ลองอ่านแล้วพิจรณาเอานะครับ ^^1.������� หาควอไทล์ จาก��ตำแหน่ง Qr = r(N+1)/4�ตำแหน่งควอไทล์ที่1� Q1 = 1(19+1)/4�= 5�������������ดังนั้น Q1 = 10ตำแหน่งควอไทล์ที่2� Q2 = 2(19+1)/4�=�10�������������ดังนั้น Q2 = 17ตำแหน่งควอไทล์ที่3� Q3 = 3(19+1)/4�= 15�������������ดังนั้น Q3 =�27�5��� 8��� 9��� 9� 10�� 10�� 10�� 10�� 16�� 17�� 20�� 22�� 23�� 25�� 27�� 30�� 30�� 39�� 42��������������������� Q1���������������������������� Q2����������������������������� Q3����จากโจทย์� จงหาอายุที่แสดงว่ามีผู้ชมเป็น 1 ใน 4 ของผู้เข้าชมทั้งหมดที่มีอายุสูงกว่านั้นคือ��� น่าจะเป็นช่วงข้อมูลที่อยู่ถัดจากควอไทล์ที่3 ซึ่งก็เป็น1ใน4ของข้อมูลที่ให้มา แล้วข้อมูลนี้ก็มาค่าอายุที่สูงกว่าข้อมูลในช่วงควอไทล์อื่นด้วยน่าจะตอบได้ว่า อายุที่แสดงว่ามีผู้ชมเป็น 1 ใน 4 ของผู้เข้าชมทั้งหมดที่มีอายุสูงกว่านั้นคือ 30 , 30, 39 ,42 ตามนี้นะครับ อาจจะผิดก็ได้นะครับ ลองไปพิจรณาดูนะ ^^****************************************************************2. จากข้อมูลได้�� จำนวนข้อมูล(N)=5����� Q1�=18 , Q2 = 25 , Q3 =28� จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต� Sol.���� �����������สมมุตืให้ข้อมูลเรียงกันจากน้อยไปหามาก����� X1 , X2 , X3 , X4 , X5������������������������������������� พิจารณาค่าควอไทล์ที่โจทย์ให้มา ����������� จาก ตำแหน่ง Qr = r(N+1)/4�������������������������������� ตำแหน่ง Q1 = 1(5+1)/4�= 1.5��������������� ค่าควอไทล์ที่1จะอยู่ระหว่างข้อมูลที่1กับข้อมูลที่2��������������� จะได้� (X1+X2�) /2� = 18�������������������������� X1+X2��= 36�����������������ตำแหน่ง Q2 = 2(5+1)/4�=�3��������������� ค่าควอไทล์ที่1จะที่ข้อมูลที่3������������� �� จะได้� X3� = 25�����������������ตำแหน่ง Q3 = 3(5+1)/4�= 4.5��������������� ค่าควอไทล์ที่1จะอยู่ระหว่างข้อมูลที่4กับข้อมูลที่5����������������� �จะได้� (X4+X5�) /2� =�28������������������������� X1+X2��= 56������������������ X1 , X2 , X3 , X4 , X5�������������������������36�������25��� 56� ดังนั้น�� ค่าเฉลี่ยเลขคณิต� = ผลบวกของข้อมูล /จำนวนข้อมูล������������������������������������������������������������������=� (36+25+56) / 5��������������������������������=� 23.4���� Ans.*******************************************************************� 3.���จำนวนข้อมูล (N) = 15� ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = 6� อ่านข้อมูลผิด จาก6เป็น9 และ 8เป็น3�หาค่าเฉลี่ยเลจคณิตที่ถูกSol. หาค่าผลรวมของข้อมูลจากค่าเฉลี่ยที่ผิด��������������� ผลรวมของข้อมูล (ซิกม่าX )�=�ค่าเฉลี่ยเลขคณิต x จำนวนข้อมูล������������������������������������������=� 6 x 15�����������������������������������������=�� 90���ให้นำค่าผลรวมข้อมูล(ซิกม่าX)มาแก้ไขให้ถูกต้อง����ค่าผลรวมของข้อมูลที่ถูก(ซิกม่าXT�)� =� 90�� - 9 -3� +6+8���������������������������������������������������XF�����อ่านผิด������ค่าจริง������������������������������ ���������������������������������������������� = 92ดังนั้น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้องคือ� =� 92 /15������������������������������������������ =�� 6.13������������� Ans.*******************************************************Talk : เข้าใจหรือป่าวครับ ถ้าไม่เข้าใจถามได้นะ ^^


ความคิดเห็นที่ 2

Only_Blue
15 ก.พ. 2554 19:19
  1. ขอบคุณมากมายเลยนะคะ ดีใจสุดๆๆ เลยอะคะ^^


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น