วิจัยในชั้เรียน เรื่อง เด็กไม่มีสมาธิขณะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์

วิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง  เด็กขาดสมาธิในการทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์

สภาพปัญหา

        เนื่องจากเด็กหญิงอารีรัตน์  ศรเกลี้ยง และ เด็กชายศรัญยู  ศรีปลอด จำนวน 2 คนจากเด็กทั้งหมด 12 คน โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ไม่ค่อยมีสมาธิ นั่งไม่นิ่งขณะทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์

วิธีการแก้ปัญหา

       เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมากับเด็กในห้องเรียน   ครูใช้วิธีการโดยเรียกเด็กมาพูดคุยซักถามถึงความต้องการของเด็ก  เพราะเด็กแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน  ครูก็เลยใช้วิธีการดึงดูดความสนใจของเด็ก  โดยการใช้กิจกรรมการร้องเพลงที่เด็กร้องได้ เช่น เพลงเด็กดี  และเพลงใหม่ๆ เช่น เพลงหอยทากที่เด็กยังไม่รู้จักมาสอนอย่างสม่ำเสมอ  เล่านิทานโดยเน้นเรื่องเด็กดีและนักเรียนที่ดีมีลักษณะอย่างไร  และทำการตกลงว่าถ้าเป็นเด็กดี  เชื่อฟังคุณครู นั่งเรียบร้อยร่วมกิจกรรมกับเพื่อน  ก็จะพาไปเล่นกลางแจ้งและสนามเด็กเล่นวันทำแบบนี้เรื่อยเรื่อยเป็นเวลา 2 สัปดาห์  และครูก็ได้ซักถามกับผู้ปกครองของเด็กถึงพฤติกรรมตอนที่อยู่ที่บ้าน  และเล่าพฤติกรรมที่อยู่โรงเรียนว่าแตกต่างกันอย่างไร  จากนั้นครูและผู้ปกครองร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว

สรุปผลการวิจัย

      จากการแก้ปัญหาครั้งนี้  ปรากฏว่าเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว  ก็มีพฤติกรรมดีขึ้นมาเรื่อย คิดเป็นร้อยละ 80 %

2 เม.ย. 2554 18:49
1 ความเห็น
14304 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 Pong_2912@hotmail.com (Guest)

เป็นอะไรที่ดีมาก ๆ
กาฝากอสย.
26 ก.ค. 2554 09:38

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น