แก้โจทย์การเปลี่ยหน่วยคำอุปสรรค

พี่ๆคนไหนว่างช่วยเฉลยโจทย์" การเปลี่ยนหน่วยคำอุปสรรค" ให้หน่อยคับ
.
...ตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยคำอุปสรรค degree 1 .........

1. จงเปลี่ยนค่าของความยาวของเรือลำหนึ่งจาก 85.6*10^-5 กิโลเมตร ให้เป็นหน่วยเมตร, มิลลิเมตร,และเมกะเมตร
2. จงเปลี่ยนค่าของมวลวัตถุจาก 32.56*10^9 ไมโครกรัม ให้เป็นหน่วยกิโลกรัม,นาโนกรัม,และจิกะกรัม
3. จงเปลี่ยนค่าของเวลาจาก 23.4 ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยวินาที, ไมโครวินาที,และเมกะวินาที
4. จงเปลี่ยนค่าของความเร็ววัตถุจาก 7.2*10^3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยเมตร/วินาที
7 เม.ย. 2554 08:37
5 ความเห็น
46448 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย นกแสก

4. จงเปลี่ยนค่าของความเร็ววัตถุจาก 7.2*10^3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยเมตร/วินาที 

     1  กิโลเมตร  =  1000  เมตร

และ

     1  ชั่วโมง  =  60  วินาที × 60  นาที  =  3600  วินาที

จะได้        

7.2 × 103  กิโลเมตร/ชั่วโมง  = 7.2 × 103 × 1000/3600

                                     =  2000  เมตร/วินาที

      

7 เม.ย. 2554 13:58


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นิรันดร์


ทำการบ้านให้เด็กลอกไปส่งครู

อาจถูก คสช เรียกไปอบรมได้นะครับ

เพราะทำให้วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนเสียไป


 

26 ส.ค. 2557 09:44


ความคิดเห็นที่ 4 โดย นกแสก

โจทย์ จงเปลี่ยนหน่วยค่าความเร็วซึ่งเท่ากับ 3 x 108 m/s ให้อยู่ในหน่วย.
1 ไมลล์/วินาที (1ไมลล์เท่ากับ 1.6 กิโลเมตร)


            1609.34  เมตร   เท่ากับ    1  ไมล์


      ถ้า


           3 × 108  เมตร   จะเท่ากับ   3 × 108  เมตร × 1 ไมล์/1609.34  เมตร


                                             =  ........  ไมล์


     ดังนั้น จะได้


           3 × 108  เมตร ต่อ วินาที   =   ......... ไมล์ ต่อ วินาที         ตอบ


 

26 ส.ค. 2557 09:55


ความคิดเห็นที่ 5 โดย นกแสก

3. จงเปลี่ยนค่าของเวลาจาก 23.4 ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยวินาที, ไมโครวินาที,และเมกะวินาที


          1  ไมโคร      เท่ากับ     10-6


          1  เมกะ        เท่ากับ     106


    จะได้


                 1  ชั่วโมง        เท่ากับ      3600  วินาที


           ถ้า


           23.4  ชั่วโมง      จะเท่ากับ     23.4 ชั่วโมง × 3600  วินาที / 1  ชั่วโมง


                                            =  84240  วินาที


    และ


               1  ไมโคร     เท่ากับ     10-6


     ดังนั้น     1  ไมโครวินาที     จะเท่ากับ     10-6  วินาที


    ดังนั้น  จะได้


               10-6  วินาที      เท่ากับ       1  ไมโตรวินาที


          ถ้า


        84240  วินาที    จะเท่ากับ     84240  วินาที × 1  ไมโครวินาที / 10-6  วินาที


                                        =  8.424 × 1010  ไมโครวินาที


   และ


             1  เมกะ      เท่ากับ     106


   ดังนั้น    1  เมกะวินาที    จะเท่ากับ     106  วินาที


 ดังนั้น  จะได้


             106  วินาที     เท่ากับ      1  เมกะวินาที


        ถ้า


    84240  วินาที     จะเท่ากับ     84240  วินาที × 1  เมกะวินาที / 106  วินาที


                                     =  0.08424  เมกะวินาที

26 ส.ค. 2557 10:03

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น