แก้โจทย์การเปลี่ยหน่วยคำอุปสรรค

พี่ๆคนไหนว่างช่วยเฉลยโจทย์" การเปลี่ยนหน่วยคำอุปสรรค" ให้หน่อยคับ
.
...ตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยคำอุปสรรค degree 1 .........

1. จงเปลี่ยนค่าของความยาวของเรือลำหนึ่งจาก 85.6*10^-5 กิโลเมตร ให้เป็นหน่วยเมตร, มิลลิเมตร,และเมกะเมตร
2. จงเปลี่ยนค่าของมวลวัตถุจาก 32.56*10^9 ไมโครกรัม ให้เป็นหน่วยกิโลกรัม,นาโนกรัม,และจิกะกรัม
3. จงเปลี่ยนค่าของเวลาจาก 23.4 ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยวินาที, ไมโครวินาที,และเมกะวินาที
4. จงเปลี่ยนค่าของความเร็ววัตถุจาก 7.2*10^3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยเมตร/วินาที


ความคิดเห็นที่ 1 

นกแสก
7 เม.ย. 2554 13:58
 1. 4. จงเปลี่ยนค่าของความเร็ววัตถุจาก 7.2*10^3 กิโลเมตร/ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยเมตร/วินาที 

       1  กิโลเมตร  =  1000  เมตร

  และ

       1  ชั่วโมง  =  60  วินาที × 60  นาที  =  3600  วินาที

  จะได้        

  7.2 × 103  กิโลเมตร/ชั่วโมง  = 7.2 × 103 × 1000/3600

                                       =  2000  เมตร/วินาที

        
ความคิดเห็นที่ 3

นิรันดร์ vcharkarn vteam
26 ส.ค. 2557 09:44

 1. ทำการบ้านให้เด็กลอกไปส่งครู

  อาจถูก คสช เรียกไปอบรมได้นะครับ

  เพราะทำให้วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนเสียไป


   
ความคิดเห็นที่ 4

นกแสก
26 ส.ค. 2557 09:55
 1. โจทย์ จงเปลี่ยนหน่วยค่าความเร็วซึ่งเท่ากับ 3 x 108 m/s ให้อยู่ในหน่วย.
  1 ไมลล์/วินาที (1ไมลล์เท่ากับ 1.6 กิโลเมตร)


              1609.34  เมตร   เท่ากับ    1  ไมล์


        ถ้า


             3 × 108  เมตร   จะเท่ากับ   3 × 108  เมตร × 1 ไมล์/1609.34  เมตร


                                               =  ........  ไมล์


       ดังนั้น จะได้


             3 × 108  เมตร ต่อ วินาที   =   ......... ไมล์ ต่อ วินาที         ตอบ


   
ความคิดเห็นที่ 5

นกแสก
26 ส.ค. 2557 10:03
 1. 3. จงเปลี่ยนค่าของเวลาจาก 23.4 ชั่วโมง ให้เป็นหน่วยวินาที, ไมโครวินาที,และเมกะวินาที


            1  ไมโคร      เท่ากับ     10-6


            1  เมกะ        เท่ากับ     106


      จะได้


                   1  ชั่วโมง        เท่ากับ      3600  วินาที


             ถ้า


             23.4  ชั่วโมง      จะเท่ากับ     23.4 ชั่วโมง × 3600  วินาที / 1  ชั่วโมง


                                              =  84240  วินาที


      และ


                 1  ไมโคร     เท่ากับ     10-6


       ดังนั้น     1  ไมโครวินาที     จะเท่ากับ     10-6  วินาที


      ดังนั้น  จะได้


                 10-6  วินาที      เท่ากับ       1  ไมโตรวินาที


            ถ้า


          84240  วินาที    จะเท่ากับ     84240  วินาที × 1  ไมโครวินาที / 10-6  วินาที


                                          =  8.424 × 1010  ไมโครวินาที


     และ


               1  เมกะ      เท่ากับ     106


     ดังนั้น    1  เมกะวินาที    จะเท่ากับ     106  วินาที


   ดังนั้น  จะได้


               106  วินาที     เท่ากับ      1  เมกะวินาที


          ถ้า


      84240  วินาที     จะเท่ากับ     84240  วินาที × 1  เมกะวินาที / 106  วินาที


                                       =  0.08424  เมกะวินาที


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น