ช่วยแก้โจทย์ความหนาแน่นข้อนี้หน่อยครับๆ

วัตถุชิ้นหนึ่งจมอยู่ระหว่างของเหลว สองชนิด ซึ่งมีความหนาแน่น 800 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และ 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศ์กเมตร โดยวัตุจมไปในของเหลวด้านล่างมีปริมาตรคิดเป็น 60 % ของปริมาตรทั้งก้อน จงหาว่าวัตถุมีความหนาแน่นกี่กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรความคิดเห็นที่ 1

นิรันดร์ vcharkarn vteam
11 เม.ย. 2554 15:36
  1. แนวคิด

    แรงลอยตัวเนื่องจากของเหลวสองชนิดบวกกัน มีขนาดเท่ากับขนาดของน้ำหนักของวัตถุนี้


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น