ดาวน์โหลดแผนการสอนทุกกลุ่มสาระ

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


Green  light      http://www.ziddu.com/download/14849251/111.rar.html


Post Cards        http://www.ziddu.com/download/14849410/112.rar.html


คณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849403/113.rar.html


การเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14849409/114.rar.html


งานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14849411/115.rar.html


งานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14849408/116.rar.html


งานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14849405/117.rar.html


งานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14849402/118.rar.html


ดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14849407/119.rar.html


ทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14849406/120.rar.html


ประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14849404/121.rar.html


พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14849814/122.rar.html


ภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14849813/123.rar.html


ภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14849812/124.rar.html


วิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849815/125.rar.html


เศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850002/126.rar.html


สุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14850000/127.rar.html


หน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14850001/128.rar.htmlแผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


Green light       http://www.ziddu.com/download/14850274/211.rar.html


Post Cards        http://www.ziddu.com/download/14850276/212.rar.html


คณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14850277/213.rar.html


การเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14850279/214.rar.html


งานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14850273/215.rar.html


งานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14850280/216.rar.html


งานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14850275/217.rar.html


งานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14850278/218.rar.html


ดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14850281/219.rar.html


ทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14850272/220.rar.html


ประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850910/221.rar.html


พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14850908/222.rar.html

ภาษาไทย          
http://www.ziddu.com/download/14850909/223.rar.html


ภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14850937/224.rar.html


วิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14850936/225.rar.html


เศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850935/226.rar.html

สังคมศึกษา        
http://www.ziddu.com/download/14850985/227.rar.html

สุขศึกษา                       
http://www.ziddu.com/download/14850986/228.rar.html


หน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14850984/229.rar.htmlแผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


Green light       http://www.ziddu.com/download/14851011/311.rar.html


งานเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14851009/312.rar.html


งานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14851010/313.rar.html


งานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14864964/314.rar.html


งานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14864967/315.rar.html


งานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14864965/316.rar.html


ดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14865555/317.rar.html


ทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14865556/318.rar.html


ประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14865554/319.rar.html


พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14865557/320.rar.html


ภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14865935/321.rar.html


ภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14865933/322.rar.html


วิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14865936/323.rar.html


เศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14865934/324.rar.html


สุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14865938/325.rar.html


หน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14865937/326.rar.html

แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์


แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1


ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การเคลื่อนที่         


            http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html


ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  สนามของแรง       


            http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html


ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  คลื่น         


            http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html


ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 


            http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html


ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร


            http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html


ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ


            http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html


 


แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์


แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2


            http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.html


แจกกันไปใช้ครับ


 


เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ


ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ   


เรื่องที่ 1 การวัด                            http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html


เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่                    http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html


เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่                http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html


เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ       http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html


เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน              http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html


เรื่องที่ 6 โมเมนตัม                        http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html


เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน        http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html


เรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น       http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html


 


เรื่องที่ 9   ของไหล                      http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html


เรื่องที่ 10  ความร้อน                    http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html


เรื่องที่ 11  คลื่นกล                       http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html


เรื่องที่ 12  เสียง                          http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html


เรื่องที่ 13  แสง                           http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html


เรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์                http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html     


เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์                 http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html


เรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1          http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html


เรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2          http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html


เรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า       http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html


เรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม               http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html


เรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์                        http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html


 


10 พ.ค. 2554 19:50
4 ความเห็น
17696 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 2 โดย st2527

โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Internet download manager


โหลดเร็ว 300-500 เท่า


ไม่มี serial ไม่มีหมดอายุ ใช้ได้ตลอดชีพ


1. แตกไฟล์ก่อน


2. เข้าไปที่ Crack


3. ดับเบิลคลิกที่ IDman เป็นอันเสร็จพิธี


4. เชื่อมต่ออินเตอร์ โปรแกรมจะอัพเป็นภาษาไทยเอง


5. ถ้าต้องการให้โหลดไฟล์เพิ่มเติม เช่นไฟล์หนัง ไฟล์เอกสาร ให้เข้าไปที่โปรแกรม


เลือก การดาวน์โหลด®ตัวเลือก®ชนิดแฟ้ม  จากนั้นป้อนค่านามสกุลไฟล์ลงในช่อง


เช่น DAT DOC PDF FLV VOB  FLA  SWF เป็นต้น


6. โหลดได้ตลอดชีพของท่าน


คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม


http://www.ziddu.com/download/14932450/Internet_Download.rar.html

10 พ.ค. 2554 19:52


ความคิดเห็นที่ 3 kapong41@gmail.com (Guest)

ดีครับถ้าเป็นหลักสูตร 51 จะดีมากๆๆครับ
18 ต.ค. 2556 15:54


ความคิดเห็นที่ 4 y_sasyc (Guest)

ขอบคุณค่ะ
21 ต.ค. 2556 18:41

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น