วิชาการดอทคอม ptt logo

ดาวน์โหลดแผนการสอนทุกกลุ่มสาระ

โพสต์เมื่อ: 19:50 วันที่ 10 พ.ค. 2554         ชมแล้ว: 9,416 ตอบแล้ว: 4
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Green  light      http://www.ziddu.com/download/14849251/111.rar.html

Post Cards        http://www.ziddu.com/download/14849410/112.rar.html

คณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849403/113.rar.html

การเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14849409/114.rar.html

งานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14849411/115.rar.html

งานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14849408/116.rar.html

งานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14849405/117.rar.html

งานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14849402/118.rar.html

ดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14849407/119.rar.html

ทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14849406/120.rar.html

ประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14849404/121.rar.html

พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14849814/122.rar.html

ภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14849813/123.rar.html

ภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14849812/124.rar.html

วิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14849815/125.rar.html

เศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850002/126.rar.html

สุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14850000/127.rar.html

หน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14850001/128.rar.html


แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Green light       http://www.ziddu.com/download/14850274/211.rar.html

Post Cards        http://www.ziddu.com/download/14850276/212.rar.html

คณิตศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14850277/213.rar.html

การเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14850279/214.rar.html

งานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14850273/215.rar.html

งานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14850280/216.rar.html

งานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14850275/217.rar.html

งานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14850278/218.rar.html

ดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14850281/219.rar.html

ทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14850272/220.rar.html

ประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850910/221.rar.html

พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14850908/222.rar.html

ภาษาไทย          
http://www.ziddu.com/download/14850909/223.rar.html

ภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14850937/224.rar.html

วิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14850936/225.rar.html

เศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14850935/226.rar.html

สังคมศึกษา        
http://www.ziddu.com/download/14850985/227.rar.html

สุขศึกษา                       
http://www.ziddu.com/download/14850986/228.rar.html

หน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14850984/229.rar.html


แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Green light       http://www.ziddu.com/download/14851011/311.rar.html

งานเกษตร          http://www.ziddu.com/download/14851009/312.rar.html

งานช่าง             http://www.ziddu.com/download/14851010/313.rar.html

งานธุรกิจ            http://www.ziddu.com/download/14864964/314.rar.html

งานบ้าน             http://www.ziddu.com/download/14864967/315.rar.html

งานประดิษฐ์        http://www.ziddu.com/download/14864965/316.rar.html

ดนตรีนาฏศิลป์     http://www.ziddu.com/download/14865555/317.rar.html

ทัศนศิลป์            http://www.ziddu.com/download/14865556/318.rar.html

ประวัติศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14865554/319.rar.html

พระพุทธศาสนา   http://www.ziddu.com/download/14865557/320.rar.html

ภาษาไทย           http://www.ziddu.com/download/14865935/321.rar.html

ภูมิศาสตร์           http://www.ziddu.com/download/14865933/322.rar.html

วิทยาศาสตร์        http://www.ziddu.com/download/14865936/323.rar.html

เศรษฐศาสตร์       http://www.ziddu.com/download/14865934/324.rar.html

สุขศึกษา                        http://www.ziddu.com/download/14865938/325.rar.html

หน้าที่พลเมือง     http://www.ziddu.com/download/14865937/326.rar.html
แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์

แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1

ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง  การเคลื่อนที่         

            http://www.ziddu.com/download/11966875/1.rar.html

ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  สนามของแรง       

            http://www.ziddu.com/download/11966926/2.rar.html

ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  คลื่น         

            http://www.ziddu.com/download/11966927/3.rar.html

ดาวน์โหลดฟรี  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ 

            http://www.ziddu.com/download/11966925/4.rar.html

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  วิเคราะห์หลักสูตร

            http://www.ziddu.com/download/11967061/222.rar.html

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม  แบบทดสอบ

            http://www.ziddu.com/download/11967032/111.rar.html

 

แจกฟรี...แผนจัดการเรียนรู้ / แผนการสอน  วิชาฟิสิกส์

แผนการสอน วิชาฟิสิกส์  ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2

            http://www.ziddu.com/download/12147832/3A.rar.html

แจกกันไปใช้ครับ

 

เอกสารประกอบการเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย มีทั้งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ

ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ดีมาก  โหลดไปใช้กันเลยครับ   

เรื่องที่ 1 การวัด                            http://www.ziddu.com/download/11967097/1.pdf.html

เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่                    http://www.ziddu.com/download/11967177/2.pdf.html

เรื่องที่ 3 กฎการเคลื่อนที่                http://www.ziddu.com/download/11967173/3.pdf.html

เรื่องที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ       http://www.ziddu.com/download/11967174/.pdf.html

เรื่องที่ 5 งานและพลังงาน              http://www.ziddu.com/download/11967175/5.pdf.html

เรื่องที่ 6 โมเมนตัม                        http://www.ziddu.com/download/11967176/6.pdf.html

เรื่องที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน        http://www.ziddu.com/download/11967263/.pdf.html

เรื่องที่ 8   สภาพสมดุลยืดหยุ่น       http://www.ziddu.com/download/11967264/.pdf.html

 

เรื่องที่ 9   ของไหล                      http://www.ziddu.com/download/11967265/10.pdf.html

เรื่องที่ 10  ความร้อน                    http://www.ziddu.com/download/11967266/9.pdf.html

เรื่องที่ 11  คลื่นกล                       http://www.ziddu.com/download/11967267/11.pdf.html

เรื่องที่ 12  เสียง                          http://www.ziddu.com/download/11967388/12.pdf.html

เรื่องที่ 13  แสง                           http://www.ziddu.com/download/11967391/13.pdf.html

เรื่องที่ 14  ทัศนอุปกรณ์                http://www.ziddu.com/download/11967389/14.pdf.html     

เรื่องที่ 15  ไฟฟ้าสถิตย์                 http://www.ziddu.com/download/11967392/15.pdf.html

เรื่องที่ 16  แม่เหล็กไฟฟ้า 1          http://www.ziddu.com/download/11967390/16.pdf.html

เรื่องที่ 17  แม่เหล็กไฟฟ้า 2          http://www.ziddu.com/download/11967549/.pdf.html

เรื่องที่ 18  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า       http://www.ziddu.com/download/11967550/.pdf.html

เรื่องที่ 19  ฟิสิกส์อะตอม               http://www.ziddu.com/download/11967551/19.pdf.html

เรื่องที่ 20  ฟิสิกส์นิวเคลียร์                        http://www.ziddu.com/download/11967552/17.pdf.html

 st2527
ร่วมแบ่งปัน8 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

จำนวน 3 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 10 พ.ค. 2554 (19:52)

โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Internet download manager


โหลดเร็ว 300-500 เท่า


ไม่มี serial ไม่มีหมดอายุ ใช้ได้ตลอดชีพ


1. แตกไฟล์ก่อน


2. เข้าไปที่ Crack


3. ดับเบิลคลิกที่ IDman เป็นอันเสร็จพิธี


4. เชื่อมต่ออินเตอร์ โปรแกรมจะอัพเป็นภาษาไทยเอง


5. ถ้าต้องการให้โหลดไฟล์เพิ่มเติม เช่นไฟล์หนัง ไฟล์เอกสาร ให้เข้าไปที่โปรแกรม


เลือก การดาวน์โหลด®ตัวเลือก®ชนิดแฟ้ม  จากนั้นป้อนค่านามสกุลไฟล์ลงในช่อง


เช่น DAT DOC PDF FLV VOB  FLA  SWF เป็นต้น


6. โหลดได้ตลอดชีพของท่าน


คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม


http://www.ziddu.com/download/14932450/Internet_Download.rar.html


st2527
ร่วมแบ่งปัน8 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 18 ต.ค. 2556 (15:54)
ดีครับถ้าเป็นหลักสูตร 51 จะดีมากๆๆครับ
kapong41@gmail.com (IP:101.51.177.48)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 21 ต.ค. 2556 (18:41)
ขอบคุณค่ะ
y_sasyc (IP:101.108.78.227)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม