วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา1-6

โพสต์เมื่อ: 15:23 วันที่ 11 พ.ค. 2554         ชมแล้ว: 33,165 ตอบแล้ว: 9
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา1-6 เป็นไฟล์ word สามารถแก้ไขได้ ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษ http://www.ziddu.com/download/14940905/eng1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14940907/sicnce1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14940908/thai1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ภาษาการงานอาชีพ http://www.ziddu.com/download/14940909/work1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14940910/mat1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14940911/heart1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14940912/history1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ศิลปะ http://www.ziddu.com/download/14940913/art1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา สังคมศึกษา http://www.ziddu.com/download/14940914/social1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14940915/bud1.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา การงานอาชีพ http://www.ziddu.com/download/14940971/work2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14940972/sicnce2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14940973/mat2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา ศิลปะ http://www.ziddu.com/download/14940974/art2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14940975/bud2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14940976/history2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14940977/heart2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา สังคมศึกษา http://www.ziddu.com/download/14940978/social2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา ภาษาอังกฤษ http://www.ziddu.com/download/14940979/eng2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14940980/thai2.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา ภาษาอังกฤษ http://www.ziddu.com/download/14941051/eng3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941052/sicnce3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา ศิลปะ http://www.ziddu.com/download/14941053/art3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14941054/bud3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14941055/thai3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา การงานอาชีพ http://www.ziddu.com/download/14941056/work3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา สังคมศึกษา http://www.ziddu.com/download/14941057/social3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941058/mat3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14941059/heart3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941060/history3.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา ภาษาอังกฤษ http://www.ziddu.com/download/14941185/eng4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา ศิลปะ http://www.ziddu.com/download/14941186/art4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14941187/heart4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14941188/thai4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941189/mat4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14941190/bud4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา สังคมศึกษา http://www.ziddu.com/download/14941191/social4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา การงานอาชีพ http://www.ziddu.com/download/14941192/work4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941193/history4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941194/sicnce4.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา การงานอาชีพ http://www.ziddu.com/download/14941552/work5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา ศิลปะ http://www.ziddu.com/download/14941553/art5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941554/sicnce5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14941555/thai5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14941556/heart5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941557/mat5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14941558/bud5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา สังคมศึกษา http://www.ziddu.com/download/14941559/social5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา การงานอาชีพ http://www.ziddu.com/download/14941560/eng5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941561/history5.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา สังคมศึกษา http://www.ziddu.com/download/14941939/social6.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา พระพุทธศาสนา http://www.ziddu.com/download/14941940/bud6.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา ศิลปะ http://www.ziddu.com/download/14941941/art6.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา การงานอาชีพ http://www.ziddu.com/download/14941942/work6.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา สุขศึกษา http://www.ziddu.com/download/14941943/heart6.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา วิทยาศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941944/sicnce6.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา ภาษาอังกฤษ http://www.ziddu.com/download/14941945/eng6.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา ประวัติศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941946/history6.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา ภาษาไทย http://www.ziddu.com/download/14941947/thai6.rar.html ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา คณิตศาสตร์ http://www.ziddu.com/download/14941948/mat6.rar.html


st2527@hotmail.com(180.180.164.255)

จำนวน 8 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 30 มิ.ย. 2554 (12:33)
ขอแผนป.1 ทุกรายวิชา
krujajia@chaiyo.com (IP:182.53.153.171)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 7 ก.พ. 2555 (10:16)

ขอบคุณมากนะคะ


daa_1984@hotmail.co.th
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 0 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 12 ส.ค. 2556 (17:49)


thank you ka


yuicu
ร่วมแบ่งปัน1 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 2 ธ.ค. 2556 (09:51)


ขอแผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5


bancha23
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 2 ธ.ค. 2556 (09:58)


Thanks a lot 


bancha23
ร่วมแบ่งปัน3 ครั้ง - ดาว 50 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 17 พ.ค. 2557 (08:10)
ขอแผนประวัติศาสตร์ประถมปลายทุกชั้นด้วยคะ
jirawun22.19@gmail.com (IP:1.46.103.160)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 28 ก.ค. 2557 (14:20)
อยากได้แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ค่ะ
jin2554@hotmail.com (IP:1.10.253.18)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 24 ส.ค. 2557 (12:44)
ขอแผนนาฏศิลป์ ป4-6 หน่อยค่ะ
annant908@gmail.com (IP:110.77.202.109)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม