แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา1-6

แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา1-6
เป็นไฟล์ word สามารถแก้ไขได้

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/14940905/eng1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา วิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14940907/sicnce1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14940908/thai1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ภาษาการงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14940909/work1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา คณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14940910/mat1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา สุขศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14940911/heart1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ประวัติศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14940912/history1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา ศิลปะ
http://www.ziddu.com/download/14940913/art1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14940914/social1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 1 วิชา พระพุทธศาสนา
http://www.ziddu.com/download/14940915/bud1.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา การงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14940971/work2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา วิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14940972/sicnce2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา คณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14940973/mat2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา ศิลปะ
http://www.ziddu.com/download/14940974/art2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา พระพุทธศาสนา
http://www.ziddu.com/download/14940975/bud2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา ประวัติศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14940976/history2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา สุขศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14940977/heart2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14940978/social2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา ภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/14940979/eng2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 2 วิชา ภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14940980/thai2.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา ภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/14941051/eng3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา วิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941052/sicnce3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา ศิลปะ
http://www.ziddu.com/download/14941053/art3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา พระพุทธศาสนา
http://www.ziddu.com/download/14941054/bud3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา ภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14941055/thai3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา การงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14941056/work3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941057/social3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา คณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941058/mat3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา สุขศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941059/heart3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 3 วิชา ประวัติศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941060/history3.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา ภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/14941185/eng4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา ศิลปะ
http://www.ziddu.com/download/14941186/art4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา สุขศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941187/heart4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา ภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14941188/thai4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา คณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941189/mat4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา พระพุทธศาสนา
http://www.ziddu.com/download/14941190/bud4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941191/social4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา การงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14941192/work4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา ประวัติศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941193/history4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 4 วิชา วิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941194/sicnce4.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา การงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14941552/work5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา ศิลปะ
http://www.ziddu.com/download/14941553/art5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา วิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941554/sicnce5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา ภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14941555/thai5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา สุขศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941556/heart5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา คณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941557/mat5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา พระพุทธศาสนา
http://www.ziddu.com/download/14941558/bud5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941559/social5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา การงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14941560/eng5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 5 วิชา ประวัติศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941561/history5.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา สังคมศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941939/social6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา พระพุทธศาสนา
http://www.ziddu.com/download/14941940/bud6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา ศิลปะ
http://www.ziddu.com/download/14941941/art6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา การงานอาชีพ
http://www.ziddu.com/download/14941942/work6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา สุขศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14941943/heart6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา วิทยาศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941944/sicnce6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา ภาษาอังกฤษ
http://www.ziddu.com/download/14941945/eng6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา ประวัติศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941946/history6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา ภาษาไทย
http://www.ziddu.com/download/14941947/thai6.rar.html

ชั้นประถมศึกษาปี่ 6 วิชา คณิตศาสตร์
http://www.ziddu.com/download/14941948/mat6.rar.html


ความคิดเห็นที่ 1 

krujajia@chaiyo.com (Guest)
30 มิ.ย. 2554 12:33
  1. ขอแผนป.1 ทุกรายวิชาความคิดเห็นที่ 3

daa_1984@hotmail.co.th
7 ก.พ. 2555 10:16
  1. ขอบคุณมากนะคะ
ความคิดเห็นที่ 4

yuicu
12 ส.ค. 2556 17:49

  1. thank you ka
ความคิดเห็นที่ 5

bancha23
2 ธ.ค. 2556 09:51

  1. ขอแผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5
ความคิดเห็นที่ 6

bancha23
2 ธ.ค. 2556 09:58

  1. Thanks a lot 
ความคิดเห็นที่ 7

jirawun22.19@gmail.com (Guest)
17 พ.ค. 2557 08:10
  1. ขอแผนประวัติศาสตร์ประถมปลายทุกชั้นด้วยคะความคิดเห็นที่ 8

jin2554@hotmail.com (Guest)
28 ก.ค. 2557 14:20
  1. อยากได้แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 ค่ะความคิดเห็นที่ 9

annant908@gmail.com (Guest)
24 ส.ค. 2557 12:44
  1. ขอแผนนาฏศิลป์ ป4-6 หน่อยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น