วิชาการดอทคอม ptt logo

ช่วยทำโจทย์ฟิสิกหน่อยคะ

โพสต์เมื่อ: 17:13 วันที่ 25 มิ.ย. 2554         ชมแล้ว: 25,536 ตอบแล้ว: 20
วิชาการ >> กระทู้ >> การบ้านแบบฝึกหัด >> ฟิสิกส์
1 แท่งไม้มวล1.0kg วางอยู่บนพื้นเอียงจงหาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งไม้กับพื้นเอียง ที่ทำให้แท่งไม้อยู่นิ่งในขณะที่พื้นเอียงเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่ง 3.0 m/s^2 2. ในการทดลองพบว่าเมื่อวางเหรียญบาทไว้บนแผ่นเสียงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.0 cm ที่อยู่นิ่งในแนวระดับแล้วทำการเอียงแผ่นเสียงเป็นมุม 30 องศา จากแนวระดับ พบว่าเหรียญเริ่มไถล จงหาว่าถ้านำแผ่นเสียงนี้ไปวางไว้บนเครื่องเล่นแผ่นเสียงและวางเหรียญเดิมไว้ที่ขอบแผ่นเสียง เมื่อเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียง พบว่าเสียงหมุนด้วยอัตรา 30 rpm เหรียญที่วางอยู่จะไถลออกมาจากแผ่นเสียงหรือไม่ถ้าหลุดต้องลดอัตราการหมุนเหลืออยู่เท่าใดถึงจะไม่หลุด และถ้าไม่หลุดต้องเพิ่มมอัตรการหมุนจนขึ้นถึงเท่าใดจึงจะหลุด 3. วัตถุมวล 50 g ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งจากพื้นด้วนชยความเร็วต้น 70 m/s ถ้าขนาดของแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุขึ้นกับอัตรเร็วของวัตถุตามสมการ f=0.014v^2 เมื่อ v เป็นอัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดๆในหน่วย m/s จงหา 3.1 ความสูงที่มากที่สุดที่วัตถุจะขึ้นได้ เอคิดแรงต้านอากาส และเมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ 3.2 เวลาที่วัตถุนี้ใช้ในการเคลื่อนที่ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดในข้อ 3.1


tidti_zz@hotmail.com(124.122.237.237)

จำนวน 19 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 25 มิ.ย. 2554 (18:30)
ช่วยหน่อยน้าคิดไม่ออกจิงๆไกลกำหนดส่งแล้ว
tidti_ZZ@Hotmail.com (IP:124.122.237.237)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 25 มิ.ย. 2554 (20:04)

ส่งวันจันทร์เหรอ


StarFall1
ร่วมแบ่งปัน210 ครั้ง - ดาว 64 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 25 มิ.ย. 2554 (21:55)

3. วัตถุมวล 50 g ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งจากพื้นด้วนชยความเร็วต้น 70 m/s ถ้าขนาดของแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุขึ้นกับอัตรเร็วของวัตถุตามสมการ f=0.014v^2 เมื่อ v เป็นอัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดๆในหน่วย m/s จงหา
3.1 ความสูงที่มากที่สุดที่วัตถุจะขึ้นได้ เอคิดแรงต้านอากาส และเมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ
3.2 เวลาที่วัตถุนี้ใช้ในการเคลื่อนที่ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดในข้อ 3.1


3.1  เมื่อคิดแรงต้านอากาศ

จะได้
 
                                    w + f  =  F

                        mg + 0.014v2  =  ma

        0.05 × 10 + 0.014 × 702  =  0.05a

                        ได้ความเร่ง     a  =  1382  m/s2

        
             v2  =  u2 - 2ah

                     0  =  702 - 2 × 1382h

                     h  =  1.77  เมตร  

                  
เมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ 

                        v2  =  u2 - 2gh

                         0  =  702 - 2 × 10h

                         h  =  245  เมตร

3.2  เวลาเมื่อคิดแรงต้านอากาศ

              v  =  u - at

              0  =  70 - 1382t

              t  =  0.05  วินาที

  เวลาเมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ

              v  =  u - gt

              0  =  70 - 10t

              t  =  7  วินาที
          


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5719 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 25 มิ.ย. 2554 (22:24)
@ StarFall1
@ นกแสก ขอบคุณค่า
tidti_zz@hotmail.com (IP:124.122.237.237)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 25 มิ.ย. 2554 (22:35)
@ คือว่าในหนังสือของอ.เค้ามีคำตอบมาให้แต่ไม่มีวิธีทำอะ แล้วมันตอบ 8.8 m
แบบที่เราคิดคือ f=0.014v2 ใช้ปะแล้วเค้าบอกว่าvคือความเร็ว ณ เวลาใดๆแสดงว่าแรงต้านอากาศมันก็เปลียนค่าไปเรื่อยๆตอนขึ้นสูงขึ้นแล้ว a มันก็น่าจะเปลียนตามด้วยอะ ถ้า a ไม่คงที่ก็จะใช้สูตร v2 = u2 - 2ah ไม่ได้ แล้วเราก็ไปต่อไม่เป็นแล้ว
อันนี้คือเราเข้าใจแบบนี้อะไม่รู้ว่ามันใช้หรือป่าว

ข้อแรกเราคิดแล้วคำตอบก็ไม่ตรงที่อ.ให้มาเหมื่อนกันเลยงง =="
tidti (IP:124.122.237.237)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 26 มิ.ย. 2554 (06:01)

ผมไปค้นมาได้สูตร

              ymax  =  m/2β ln (1 + βv02/mg)

                       =  0.05/2 × 0.014 ln (1 + 0.014 × 702/0.05 × 10)

                       =  8.8  m

เวลาเมื่อมีแรงต้านอากาศ

          y  =  ut - ½ gt2

         
8.8  =  70t - ½ × 10t2

        
5t2 - 70t + 8.8  =  0

เทียบกับสมการ   ax2 + bx + c  =  0  แล้วใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อหาค่า  t  จะได้

       x  =  [-b ± √(b2 - 4ac)]/2a

       t  =  [-(-70) ± √(-70)2 - 4 × 5 × 8.8]/2 × 5

          =  [70 ± √4724]/10

          =  (70 + 68.7)/10 ,  (70 - 68.7)/10

          =  13.87,  0.13   วินาที

 


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5719 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 26 มิ.ย. 2554 (09:53)

1 แท่งไม้มวล1.0kg วางอยู่บนพื้นเอียงจงหาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งไม้กับพื้นเอียง ที่ทำให้แท่งไม้อยู่นิ่งในขณะที่พื้นเอียงเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่ง 3.0 m/s^2


จาก       ΣF  =  0

แรงลัพธ์ในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียง

             N  =  F sin θ + w cos θ

แรงลัพธ์ในแนวขนานกับพื้นเอียง

             f + F cos θ  =  w sin θ


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5719 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 26 มิ.ย. 2554 (10:00)
ขอบคุณมากเลยค่า ช่วยได้เยอะเลย
tidti_ZZ@hotmail.com (IP:124.122.30.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 26 มิ.ย. 2554 (10:21)
F นี้คือแรงที่พื้นเอียงกระทำต่อมวลใช้ไหมคะ เพื่อนบอกว่าให้แทนค่าเป็น 3 cos θ แต่ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมถึงใช้ 3 ได้เลย
(คำตอบข้อนี้คือ 3.48 N)
tidti_zz@hotmail.com (IP:124.122.30.117)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 26 มิ.ย. 2554 (20:04)
ข้อหนึ่งควรแตกแรงให้อยู่ในแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุ ในกรณีนี้คือแนวระดับ แรงที่จะแตกออกมามีสองแรงคือ N กับ friction จากนั้นก็ใช้กฎของนิวตันมาใช้สองกรณีคือในแนวตั้งมีสมดุลย์ของแรง ส่วนแนวระดับมีความเร่ง น่าจะแก้สมการหาคำตอบได้ไม่ยาก

ข้อสอง โจทย์ช่วงแรกจะทำให้หาสัมประสิทธิแรงเสียดทานได้ โจทย์ช่วงที่สองต้องการหาความเร็วรอบที่ทำให้เหรียญไม่ไถล ดังนั้นค่า rpm ที่ให้มาไม่มีประโยชน์ กรณีนี้วัตถุมีความเร่งคือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง แรงเดียวที่ทำให้วัตถุคงสภาพการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ได้คือแรงเสียดทานซึ่งจะมีค่าเท่ากับ ma หรือ m(v^2)/r

ข้อสาม ไม่สามารถใช้สมการการเคลื่อนที่ของ ม.ปลายได้เพราะความเร่งไม่คงที่ ต้องย้อนกลับไปหาที่มาของสมการทั้งสามแคลคูลัสหาคำตอบ ตัวที่น่าจะนำใช้คิดต่อคือ
vdv = ads

หาค่า a ได้จากกฎข้อสองของนิวตัน => mg - 0.014v^2 = ma
แทนค่า a ในสมการ vdv = ads แล้วจัดรูปใหม่จะได้
[v/(g - (0.014/m)v^2)]dv = ds

แล้วอินติเกรตออกมา จะหา s เมื่อ v = 0 ได้
TP (IP:58.8.153.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 26 มิ.ย. 2554 (21:23)

3. วัตถุมวล 50 g ถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งจากพื้นด้วยความเร็วต้น 70 m/s
    ถ้าขนาดของแรงต้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุขึ้นกับอัตราเร็วของวัตถุตามสมการ
    f = 0.014v2 นิวตัน เมื่อ v เป็นอัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดๆในหน่วย m/s
    จงหา
    3.1 ความสูงที่มากที่สุดที่วัตถุจะขึ้นได้ เมื่อคิดแรงต้านอากาศ และเมื่อไม่คิดแรงต้านอากาศ
    3.2 เวลาที่วัตถุนี้ใช้ในการเคลื่อนที่ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดในข้อ 3.1


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 26 มิ.ย. 2554 (21:41)
ขอบคุณอาจารย์นิรันดร์ครับ
โยนขึ้น ถ้ากำหนดทิศขึ้นเป็นบวกจะต้องเป็น -mg - 0.014v^2 = ma
จะได้ค่า a เป็นลบคือมีทิศลง แล้วไปแทนค่า a ในสมการครับ
TP (IP:58.8.153.26)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 27 มิ.ย. 2554 (11:51)

ถ้าคุณสมัครสมาชิกและล็อกอินเวลาโพสต์ข้อความ
คุณสามารถใส่สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 29 มิ.ย. 2554 (00:38)
เมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง 80 เมตร ปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาจากแนวราบ 20 เมตร จงหาอัตราเร็วของวัตถุ(u)ที่ปาออกไป แสดงวิธีทำให้ดูหน่อยค่ะ
นันนิกา ghun@hotmail.com (IP:61.19.66.154)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 29 มิ.ย. 2554 (08:30)

ระยะทางในแนวระดับ
               x  =  uxt
     20  เมตร  =  uxt       ...........(1)
หาเวลา  t  ได้จาก
               y  =  uyt + ½ gt2
  
   80  เมตร  =  0 + ½ × 10t2
              t2  =  16
                t  =  4  วินาที
แทนค่า  t  ในสมการ  (1)  จะได้
              20  =  ux× 4
              u=  20/4
                    =  5  เมตร/วินาที


นกแสก
ร่วมแบ่งปัน5719 ครั้ง - ดาว 251 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 5 ก.ค. 2554 (17:51)

1. แท่งไม้มวล 1.0kg วางอยู่บนพื้นเอียง
    จงหาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างแท่งไม้กับพื้นเอียง
    ที่ทำให้แท่งไม้อยู่นิ่งในขณะที่พื้นเอียงเคลื่อนที่ไปทางขวา
    ด้วยความเร่ง 3.0 m/s2

ความของโจทย์ข้อนี้ขัดแย้งกันเอง
ไม้อยู่บนพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร่ง
เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น
เพราะหากพื้นเอียงเคลื่อนที่โดยที่ไม้อยู่นิ่ง ไม้ก็ต้องตกจากพื้นเอียง ก็ไม่นิ่งอยู่ดี

หากเพิ่มเติมโจทย์ว่า ไม้นิ่งอยู่บนพื้นเอียงก็มีปัญหาต่อมาว่า
พื้นเอียง เอียงไปทางไหน ทางเดียวกับที่พื้นเอียงเคลื่อนที่
หรือทางตรงข้ามกัน
พื้นเอียง เอียงเป็นมุมเท่าใดเทียบกับอะไรก็ไม่บอก

โจทย์ควรมีภาพประกอบเพื่อให้ชัดเจนว่าต้องการให้คิดอย่างไรกันแน่


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 5 ก.ค. 2554 (18:08)

2. ในการทดลองพบว่าเมื่อวางเหรียญบาทไว้บนแผ่นเสียงซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16.0 cm
    ที่อยู่นิ่งในแนวระดับ แล้วทำการเอียงแผ่นเสียงเป็นมุม 30 องศา จากแนวระดับ พบว่าเหรียญเริ่มไถล
    จงหาว่าถ้านำแผ่นเสียงนี้ไปวางไว้บนเครื่องเล่นแผ่นเสียงและวางเหรียญเดิมไว้ที่ขอบแผ่นเสียง
   เมื่อเปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียง พบว่าเสียงหมุนด้วยอัตรา 30 rpm เหรียญที่วางอยู่จะ
   ไถลออกมาจากแผ่นเสียงหรือไม่
   ถ้าหลุดต้องลดอัตราการหมุนเหลืออยู่เท่าใดถึงจะไม่หลุด
   และถ้าไม่หลุดต้องเพิ่มอัตราการหมุนจนขึ้นถึงเท่าใดจึงจะหลุด

วิธีทำ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างแผ่นเสียงกับเหรียญคือ μ = tan 30o = 0.577
ความเร่งสู่ศูนย์กลางที่มีคือความเร่งเนื่องจากแรงเสียดทาน
 ac = μg = 0.577x9.8 m/s2 = 5.66 m/s2
จากสูตร ac = ω2r = (2¶f)2(0.080 m) = 5.66 m/s2
แก้สมการได้ f = 1.34 /s = 80 รอบต่อนาที


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 14 ม.ค. 2556 (22:40)
ช่วยทำโจทย์หน่อยค่ะ
***รถบรรทุกมวล5000kgเคลื่อนที่ด้วยวามเร็วในแนวราบเป็นเส้นตรง20km/hr ถ้าต้องการให้รถหยุดใระยะ 50 m จะต้องใช้แรงต้านเท่าใด
kooy (IP:61.19.224.226)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 15 ม.ค. 2556 (23:38)


เปลี่ยนหน่วยของอัตราเร็วของรถให้เป็นเมตรต่อวินาทีก่อน แล้วหาพลังงานจลน์ของรถในหน่วยจูลออกมา

งานของแรงต้านจะต้องมีขนาดเท่ากับพลังงานจลน์ของรถนี้แต่เครื่องหมายเป็นลบ ด้วยความรู้นี้ก็ควรจะคำนวณหาแรงที่ต้องการได้แล้วครับ


นิรันดร์
ร่วมแบ่งปัน27120 ครั้ง - ดาว 1014 ดวง

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม