วิชาการดอทคอม ptt logo

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 51 พระพุทธศาสนา ป.1

โพสต์เมื่อ: 22:36 วันที่ 27 มิ.ย. 2554         ชมแล้ว: 8,465 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> การเรียนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 51 พระพุทธศาสนา ป.1 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Syllabus and Instructional Design) รายวิชาสังคมศึกษาฯ (พระพุทธศาสนา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน (Standard-based Unit plan) และออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ของการออกแบบการเรียนการสอนแนวทางใหม่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นวิธีการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพราะในหน่วยการเรียนรู้จะนำเสนอรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล ที่สามารถนำไปปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของการจัดทำหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด สารบัญ ** คำชี้แจง พิเศษ 3 ** คำอธิบายรายวิชา พิเศษ 51 ** โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ พิเศษ 52 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา 1-34 ** แผนการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนากับชาติไทย 5 ** แผนการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ 19 หลักธรรมค้ำจุนโลก 35-91 ** แผนการเรียนรู้ที่ 3 ศรัทธาในพระรัตนตรัย 39 ** แผนการเรียนรู้ที่ 4 โอวาท 3 52 ** แผนการเรียนรู้ที่ 5 พุทธศาสนสุภาษิต 76 พุทธสาวกและชาดก 92-128 ** แผนการเรียนรู้ที่ 6 พุทธสาวก : สามเณรบัณฑิต 96 ** แผนการเรียนรู้ที่ 7 ชาดก 112 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 129-163 ** แผนการเรียนรู้ที่ 8 หน้าที่ชาวพุทธ 133 ** แผนการเรียนรู้ที่ 9 ชาวพุทธตัวอย่าง 146 จิตสงบ พบความสุข 164-197 ** แผนการเรียนรู้ที่ 10 การสวดมนต์และแผ่เมตตา 168 ** แผนการเรียนรู้ที่ 11 การฝึกสติเบื้องต้น 181 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี 198-231 ** แผนการเรียนรู้ที่ 12 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 202 ** แผนการเรียนรู้ที่ 13 ศาสนพิธีน่ารู้ 215 ภาคผนวก ** โครงงานพระพุทธศาสนา 233 ** ความสำคัญและหลักการของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 243 สนใจข้อมูล ค่าบริการส่งข้อมูลทาง e-mail 300.00 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา สะพานใหม่ ชื่อบัญชี PANUDDA P. เลขที่บัญชี 065-1-29323-5 เมื่อทำการโอนเงินแล้ว สามารถแจ้งการโอนเงินมาที่ e-mail : teacherguide2011@gmail.com - แจ้ง ยอดการโอนเงิน - แจ้ง วัน / เวลาในการโอนเงิน - แจ้ง แผนการสอนที่ต้องการให้ส่ง e-mail ไปให้ - แจ้ง e-mail ที่ให้เราจัดส่งข้อมูลไปให้ เราจะจัดส่งข้อมูลไปให้ทันทีที่ตรวจสอบพบยอดการโอนเงินถูกต้อง ดูตัวอย่างได้ที่ https://sites.google.com/site/teacherguide2011 ......................................


teacherguide2011@gmail.com(58.8.100.68)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม