แบบฝึกหัดเรื่อง เซต ม.4

วันอยุดไปเที่ยวทะเล มีฝนตก 9 วัน ในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย ถ้าฝนตกตอนเช้าแต่ไม่ตกตอนบ่าย 7 วัน ฝนตกตอนบ่ายแต่ไม่ตกตอนเช้า 6 วัน อยากทราบว่ามีวันอยุดทั้งหมดกี่วัน

ช่วยบอกหน่อยคับ

12 ก.ค. 2554 19:44
5 ความเห็น
21882 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย นกแสก

สมมุติให้มีวันที่ฝนตกทั้งวัน  =  x  วัน

มีฝนตก  9  วัน

ดังนั้น

          (7 - x) + (6 - x)  =  9

                      13 - 2x  =  9

                             2x  =  4

                               x  =  2  วัน

สรุป  มีวันหยุดทั้งหมด  9 + 2  =  11  วัน

13 ก.ค. 2554 08:28


ความคิดเห็นที่ 2 I ? Physic (Guest)

จากแผนภาพ

X มันยังอยู่ในเซ็ตวันที่ฝนตกตอนเช้าและตอนบ่ายนะครับ

X เลยกลายเป็นวันที่ฝนตกตลอดทั้งวันนะไม่ใช่วันที่ฝนไม่ตกเลยซักวัน
13 ก.ค. 2554 10:50


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นกแสก

นั่นสิครับมันทะแม่ง ๆ   คิดผิดไปหน่อย  จะกลับมาแก้ไขก็ไม่ทันแย้ววว

13 ก.ค. 2554 13:36


ความคิดเห็นที่ 4 sunnaka007@hotmail.com (Guest)

เหอะๆ
วันหยุดไปเที่ยวทะเล มีฝนตก 9 วัน ในช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย ถ้าฝนตกตอนเช้าแต่ไม่ตกตอนบ่าย 7 วัน ฝนตกตอนบ่ายแต่ไม่ตกตอนเช้า 6 วัน อยากทราบว่ามีวันหยุดทั้งหมดกี่วัน

ช่วยบอกหน่อยคับ

*********ขยายความนิดนึงครับ โจทย์มันบอกมาเองว่า ตกเช้าหรือบ่าย หมายถึงว่า ตกเช้ารวมกับตกบ่าย ได้ 9 วัน เราได้ A+B=9
แต่ 9 ในที่นี้ คือ วันที่ฝนตก แต่เขาถามวันไปเที่ยว เราลองนึกถึงว่าถ้าเราไปเที่ยวตามหลักความเป็นจริงแล้ว
ต้องมีวันที่ ฝนตก และไม่ตก รวมกัน (ถึงจะได้วันไปเที่ยวทั้งหมด) คนไปเที่ยวย่อมเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะวันที่ฝนตกหรือไม่ตก

แต่มันมีข้อแม้ ว่า ถ้าตกเช้าไม่ตกบ่าย และ ตกบ่ายย่อมไม่ตกเช้า A=ตกเช้าไม่ตกบ่าย B=ตกบ่ายไม่ตกเช้า

แล้วมันรวมกันได้ เลข9 A รวมกับ B = 9

X คือไม่ตกเลย หมายความว่า ตลอดวันที่เขาไปเที่ยวหรือหยุดนั่นแหละ มีวันใดวันหนึ่งฝนไม่ตกแม้กระทั้งเช้าและตอนบ่ายด้วยครับ

แล้วถ้า เราเอาวันที่ฝนตก ทั้งหมด รวมกับวันที่ฝนไม่ตก ก็คือวันที่ไปเที่ยวไงครับ

วันที่ฝนตกเช้าหรือบ่าย+วันที่ฝนไม่ตก= วันที่ไปเที่ยว บรรทัดนี้ถ้าคนทำได้จะเข้าใจครับแต่ไม่สำคัญที่บรรทัดนี้

**หมายเหตุ วันหยุดกับไปเที่ยวเป็นจำนวนวันเท่ากันนะครับ

**** ถ้าเราเอา A รวมกับB จะได้ =9 (AUB=9) หมายเหตุ2***เราตั้งให้ A=(7-X) B=(6-X)

ยังไง A+B ย่อมได้= 9 ถ้าบอกว่า A= 7-X และ B=6-X ซึ่ง A เปรียบได้กับ 7-X ,B เปรียบได้กับ6-X

(7-x)ที่เปรียบได้กับA บวกกับ 6-X ที่เปรียบได้กับ B ย่อมเท่ากับ 9 ก็ A+Bยัง= 9

เหมือนกับเรากระจายA ให้อยู่ในรูป 7-X บวก กับ (B ที่อยู่ในรูป 6-X)
A + B = 9
ดังนั้น (7-X) + (6-X) = 9

7-X มีค่า เท่ากับ A / 6-X มีความหมายเท่ากับ B เอามารวมกันได้ 9 ในสมการที่1

(7-X) + (6-X) = 9

X=วันใดวันหนึ่งที่ฝนไม่ตกอะครับ ยกตัวอย่าง เราไปเที่ยว 10 วัน วันที่ 1-3 ไม่มีฝนตกส่วน วันที่ 4-10 ไม่ตกตอนเช้าก็ตกตอนบ่าย x= วันใดที่เรายังไม่รู้ รู้แต่มันคือวันที่ฝนไม่ตกมีค่าเป็น X ไว้ก่อน

เราเอา วันที่ ฝนตก คือ 7-X บวก กับ 6-X ได้ 9 แล้ว บวก กับ X
เอาง่ายๆ ว่า A+B =9 ในสมการ1 A+Bคือตกเช้ารวมบ่าย

อธิบายใหม่ A ที่เหมือน 7-X บวก B ที่เหมือน 6-X = 9

* A + B
ดังนั้น * (7-X)+(6-X) ยังไง ทั้งบนและล่าง ได้ 9 อยู่แล้ว 9คือ วันที่ฝนตก


และถ้าเราเอาวันที่ฝนไม่ตก สุมุติให้ เป็น x แล้วนะ บวก วันที่ ฝนตก คือ เลข 9 +กับ x = A+B+X

แล้วเรากระจาย A ให้ เป็น 7-X กระจาย Bให้เป็น 6-X แล้ว บวก ด้วย X


(7-X)+(6-X) + X = 9+X ทำไม 9 ต้อง +X เพราะว่า A+B =9 ถ้า A+Bแล้ว+X จะ= 9 เฉยๆ รึ

อย่าที่ว่า a คือ 7-X จำให้ขึ้นใจ B คือ 6-X A+B = 9
A+B+X = 9+X เมื่ออันบนเท่ากัน บวก ด้วยXไปทั้ง2ข้างย่อมเท่ากัน

A+B+X เราเขียนได้ใหม่ตรงA+B ซึ่ง บอกไปแล้ว ว่า A= 7-X ส่วน B= 6-X

(7-X)+(6-X)+X = 9+X ทำไมต้องเอา 7-X หรือ 6-X เพราะว่า X คือ วันที่ฝนไม่ตกทั้งเช้าและบ่ายแต่เราไม่รู้

ว่ามันมีกี่วันเลยติดค่าไว้เป็น X แล้วเอาไป -กับ 7 หรือ 6

xตัดX ครับ ฝั่งซ้าย มีX 2ตัว + x กับ -x จะกลายเป็น 0

ได้ว่า
7+6-X = 9+X
13-X = 9+X

บอกแล้วว่า X คือ จำนวนวันที่ฝนไม่ตก แต่ไม่รู้มีกี่วัน ถ้านำมารวมกับ AUB คือ เลข9 (จะได้วันไปเทียวหรือวันหยุด)

13-9 = x+x ถ้า เราบอกว่า 7+7 = 2คูณ7 x+xย่อม ได้ 2คูณx แต่ เขียน 2x หรือเขียน 2(X)
แต่ถ้าเราบอกว่า X= -7 (-7) + (-7) = 2 คูณ -7 แบบ นี้ไม่ได้ การที่จะได้นั้น
ต้องเป็น + ถ้าxเป็น+ จะทำให้ x อีกตัว เป็น+ เพราะ X=X ตัวเหมือนกัน = ตัวเหมือนกัน
มันจะไม่มี - + หรือ + - ในกรณีมีตัวแปรเดียว

13-9 = x+x
4 = 2x
เอา2 ย้ายไปหาร 4

x = 2 เรารู้แล้วว่า วันที่ไม่มีฝนตกทั้งเช้าและบ่าย มีจำนวน 2 วัน ซึ่งโจทย์ ได้บอกว่า AUB = 9

วันที่ ฝนไม่ตกเช้าก็บ่ายนั่นแหละ มี 9 วัน ส่วน วันที่ฝนไม่ตก ตลอดวัน มี2 วัน
การที่คนไปเที่ยวย่อมรู้ว่าฝนตกกี่วันไม่ตกกี่วัน

วันที่ฝนตก(ไม่กำหนดว่าเช้าหรือบ่าย) = 9 ซึ่งก่อนหน้านี่เป็น A+B หรือ (7-X) + (6-X) ซึ่งก็เท่ากับ9
วันที่ฝนไม่ตกตลอดวัน = 2 ซึ่งก่อนหน้านี้เป็น X และเรารู้แล้วว่ามัน เป็นเลข2

บอกแล้วว่า การคนๆหนึ่งไปเที่ยว ต้องรู้ว่ามันฝนตกกี่วันไม่ตกกี่วันอะไรยังไงกับฟ้าฝนรู้หมด
ดังนั้น ฝนตก + ฝนไม่ตก = วันไปเที่ยว หรือวันหยุดนั่นแหละ

9 + 2 = 11


และ ถ้าเราอยากรู้ว่าค่า A ก็คือ 7-X หมายถึง 7-2 = 5 ดังนั้น A=5
B ก็คือ 6-X หมายถึง 6-2 = 4 ดังนั้น B=4 เข้าใจ?
ก็อย่างที่เขาว่าแหละคับ A+B = 9 เขากำหนดมา แต่ตอนแรก เราไม่รู้ไง ว่า A เท่าไหร่ B เท่าไหร่

A อาจจะเป็น 8 B อาจเป็น 1 ก็ได้ และมันก็มี จำ นวน 2ตัว +กันได้ 9 ตั้ง เยอะ ตอนแรก เลยสรุปค่าA B มาไม่ได้ แต่โจทย์ไม่ได้ถาม หามัน
ว่า A = 5 B = 4 หรือ เปล่าเล็ป บนถูกแล้วนิ
11 ก.ย. 2554 23:32

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น