การคำนวณมวลเป็นร้อยละจากสูตร

1. กรดแลกติกเป็นองค์ประกอบในนมเปรี้ยว มีสูตรโมเลกุลคือ C3H6O3 จงคำนวนหามวลเป็นร้อยละของธาตุแต่ละชนิด และมวลของคาร์บอนในกรดแลกติกจำนวน 50.0กรัม

2.จงคำนวนหามวลเป็นกรัมของออกชชิเจน (O) ในแร่ควิตซ์ (SiO2)และปูน(CaCo3)อย่างละ1.00กิโลกรัม


ช่วยด้วย คับ งง จิงๆๆความคิดเห็นที่ 1

Colodinate Colvalent
19 ก.ค. 2554 14:46
 1. กำหนดมวลอะตอม H=1 C=12 O=16


   


   


  1.C3H6O3 ให้หา%ของธาตุแต่ละตัว


  มวลโมเลกุลของ C3H6O3 = 90


  %-C = 12x3x100/90 = 40% #Ans


  %-H = 1x6x100/90  =  53.33% #Ans


  %-O = 16x3x100/90 = 6.67% #Ans


  และ มวลของC มนกรดแลกติก 50 กรัม


  C = 50x12x3/90  = 20 กรัม #Ans


   


  2.ให้หามวลของออกซิเจน ของ


  SiO2 1 Kg  = 1,000 กรัม  (กำหนดมวลอะตอม Si=28 , O =16)


  มวลโมเลกุลของ SiO2 = 60


  O = 1,000x2x16/60 = 533.33 กรัม#Ans


  CaCO3 1 Kg  = 1,000 กรัม  (กำหนดมวลอะตอม Ca=40 , C=12, O =16)


  มวลโมเลกุลของ CaCO3 = 100


  O= 1,000x3x16/100 =  480 กรัม#Ans


   


   


   
ความคิดเห็นที่ 2

bupachart (Guest)
26 พ.ค. 2555 14:15
 1. ขอบคุณจ้าความคิดเห็นที่ 3

Acare (Guest)
9 มี.ค. 2556 15:52
 1. ขอบคุณนะค่ะ!!ความคิดเห็นที่ 4

piyamat
14 ส.ค. 2557 17:12
 1. จงคำนวณมวลเป็นกรัมของเมทิลแอลกอฮอล์(CH3OH) 0.20 mol ทำไงคะ งง

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น