วิชาอังกฤษ

การใช้ a littleและ little ใช้ต่างกันอย่างไร


ความคิดเห็นที่ 1

ศานติ
9 ส.ค. 2554 11:00
  1. little vs. a little    little ตรงกับไทยว่า น้อย  ส่วน a little ตรงกับ มีอยู่บ้าง

    I have little money.  ฉันมีเงินน้อย

    I have a little money. ฉันมีเงินอยู่บ้าง

    จำนวนเงินที่มีอยู่ในสองกรณีอาจเท่ากัน แต่มองคนละแง่ จะว่าเป็นในแง่จิตใจก็ได้ มี ๑๐๐ บาททั้งคู่ คนหนึ่งพูดว่ามีเงินน้อย อีกคนว่ามีเงินอยู่บ้าง


ความคิดเห็นที่ 2

9 ส.ค. 2554 11:31
  1. ขอบคุณมากค่ะ แต่อยากจะถามต่อว่าเวลาเราเลือกคําตอบในข้อสอบเราควรจะเลือกอันไหนคะ

ความคิดเห็นที่ 3

ศานติ
9 ส.ค. 2554 18:15
  1. ผมว่าต้องดูเป็นรายๆไป ขึ้นกับใจความหรือประโยคที่ถาม ถ้าคำถามว่า Do you have any money? จะต้องตอบว่า I have a little money.  แตถ้าถามว่า Are you rich? ก็ต้องตอบ I have little money.มีตัวอย่างคำถามไหม?


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น