โจทย์สมการกำลังสอง

1.พี้นที่ห้องรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่180ตร.ม. ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตร ห้องเรียนนี้กว้างเเละยาวกี่เมตร
2.ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็น675 จงหาจำนวนคี่สองจำนวนนั้น
3.กรอบรูปไม้สักสำหรับรูปขนาด24x30ซม. พืนที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปเท่ากับ496ตร.ซม.จงหาว่าไม้ที่ทำกรอบรูปกว้างเท่าไรความคิดเห็นที่ 1 

นกแสก
14 ส.ค. 2554 23:33
 1. 1.พี้นที่ห้องรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่180ตร.ม. ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตร ห้องเรียนนี้กว้างเเละยาวกี่เมตร


   สมมุติให้  ห้องมีความกว้าง  x  เมตร

                       พื้นที่  =  กว้าง × ยาว

        180  ตารางเมตร  =  x × (3 + x)

        180  ตารางเมตร  =  x2 + 3x 

        x2 + 3x - 180  =  0

     (x + 15)(x - 12)  =  0

   จะได้                 x  =  -15,  12

  ดังนั้น  จะได้  ความกว้าง  x  =  12  เมตร  เพราะว่าความกว้างไม่เป็นจำนวนลบ  (จึงไม่ใช้  -15)

  เพราะฉะนั้น  ด้านยาวจะมีความยาว  เท่ากับ  (3 + x) 

                                                 =  (3 + 12)

                                                 =  15  เมตร

  สรุปว่า  มีด้านกว้าง  12  เมตร  ด้านยาว  15  เมตร  

           

    


                          
ความคิดเห็นที่ 2

นกแสก
14 ส.ค. 2554 23:39
 1. 2.ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็น675 จงหาจำนวนคี่สองจำนวนนั้น


  จำนวนทั้งสองนั้นคือ

              25 × 27  =  675

  สรุปว่า  จำนวนคี่บวกทั้งสองจำนวนนั้นคือ  25  และ  27
ความคิดเห็นที่ 3

sasiarpha385@gmail.com (Guest)
22 ส.ค. 2556 18:49
 1. ขอแบบเป็นวิธีทำได้ไหมคะ?ความคิดเห็นที่ 4

นิรันดร์ vcharkarn vteam
22 ส.ค. 2556 21:38

 1. 1. พี้นที่ห้องรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 180 m2 ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 3.0 เมตร ห้องเรียนนี้กว้างเเละยาวกี่เมตร

  วิธีทำ

  สมมติว่าด้านกว้างมีขนาด x m

  ดังนั้น ด้านยาวก็เป็น x + 3 m

  เข้าสมการ ด้านกว้าง คูณด้านยาว เท่ากับพื้นที่ที่กำหนดให้

  แก้สมการหาค่า x ก็จะได้คำตอบที่ต้องการ
ความคิดเห็นที่ 5

นิรันดร์ vcharkarn vteam
22 ส.ค. 2556 21:45
 1. 2. ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็น 675 จงหาจำนวนคี่สองจำนวนนั้น
  วิธีทำ
  สมมติจำนวนหนึ่งเป็น x
  จำนวนถัดไปคือ x + 2
  เอาสองตัวนี้คูณกัน ผลลัพธ์ที่ได้เท่าที่โจทย์กำหนดให้ แก้สมการหาค่า x ก็ได้คำตอบที่ต้องการ
ความคิดเห็นที่ 6

นิรันดร์ vcharkarn vteam
22 ส.ค. 2556 21:58
 1. 3. กรอบรูปไม้สักสำหรับรูปขนาด 24×30 cm2 พื้นที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปเท่ากับ 496 cm2 จงหาว่าไม้ที่ทำกรอบรูปกว้างเท่าไร
  วิธีทำ
  1. คำนวณพื้นที่ของรูป
  2. เอา 1. ไปบวกกับพื้นที่ของกรอบที่โจทย์ให้ เป็นพื้นที่รูปและกรอบ
  3. สมมติว่าความกว้างของแผ่นไม้โดยรอบเท่ากันทุกด้าน สมมติเป็น x
  4. หาความกว้างและยาวของกรอบนอกโดยเอา x ไปบวกกับขนาดรูปที่โจทย์ให้มา
  5. คำนวณพื้นที่กรอบนอกที่ติดตัวแปร
  6. เข้าสมการคำตอบของข้อ 5. และข้อ 2.
  7. แก้สมการข้อ 6. ได้คำตอบที่ต้องการ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น