โจทย์สมการกำลังสอง

1.พี้นที่ห้องรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่180ตร.ม. ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตร ห้องเรียนนี้กว้างเเละยาวกี่เมตร
2.ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็น675 จงหาจำนวนคี่สองจำนวนนั้น
3.กรอบรูปไม้สักสำหรับรูปขนาด24x30ซม. พืนที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปเท่ากับ496ตร.ซม.จงหาว่าไม้ที่ทำกรอบรูปกว้างเท่าไร

14 ส.ค. 2554 22:06
6 ความเห็น
15063 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย นกแสก

1.พี้นที่ห้องรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่180ตร.ม. ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตร ห้องเรียนนี้กว้างเเละยาวกี่เมตร


 สมมุติให้  ห้องมีความกว้าง  x  เมตร

                     พื้นที่  =  กว้าง × ยาว

      180  ตารางเมตร  =  x × (3 + x)

      180  ตารางเมตร  =  x2 + 3x 

      x2 + 3x - 180  =  0

   (x + 15)(x - 12)  =  0

 จะได้                 x  =  -15,  12

ดังนั้น  จะได้  ความกว้าง  x  =  12  เมตร  เพราะว่าความกว้างไม่เป็นจำนวนลบ  (จึงไม่ใช้  -15)

เพราะฉะนั้น  ด้านยาวจะมีความยาว  เท่ากับ  (3 + x) 

                                               =  (3 + 12)

                                               =  15  เมตร

สรุปว่า  มีด้านกว้าง  12  เมตร  ด้านยาว  15  เมตร  

         

  


                        

14 ส.ค. 2554 23:33


ความคิดเห็นที่ 2 โดย นกแสก

2.ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็น675 จงหาจำนวนคี่สองจำนวนนั้น


จำนวนทั้งสองนั้นคือ

            25 × 27  =  675

สรุปว่า  จำนวนคี่บวกทั้งสองจำนวนนั้นคือ  25  และ  27

14 ส.ค. 2554 23:39


ความคิดเห็นที่ 3 sasiarpha385@gmail.com (Guest)

ขอแบบเป็นวิธีทำได้ไหมคะ?
22 ส.ค. 2556 18:49


ความคิดเห็นที่ 4 โดย นิรันดร์


1. พี้นที่ห้องรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 180 m2 ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 3.0 เมตร ห้องเรียนนี้กว้างเเละยาวกี่เมตร

วิธีทำ

สมมติว่าด้านกว้างมีขนาด x m

ดังนั้น ด้านยาวก็เป็น x + 3 m

เข้าสมการ ด้านกว้าง คูณด้านยาว เท่ากับพื้นที่ที่กำหนดให้

แก้สมการหาค่า x ก็จะได้คำตอบที่ต้องการ

22 ส.ค. 2556 21:38


ความคิดเห็นที่ 5 โดย นิรันดร์

2. ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็น 675 จงหาจำนวนคี่สองจำนวนนั้น
วิธีทำ
สมมติจำนวนหนึ่งเป็น x
จำนวนถัดไปคือ x + 2
เอาสองตัวนี้คูณกัน ผลลัพธ์ที่ได้เท่าที่โจทย์กำหนดให้ แก้สมการหาค่า x ก็ได้คำตอบที่ต้องการ

22 ส.ค. 2556 21:45


ความคิดเห็นที่ 6 โดย นิรันดร์

3. กรอบรูปไม้สักสำหรับรูปขนาด 24×30 cm2 พื้นที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปเท่ากับ 496 cm2 จงหาว่าไม้ที่ทำกรอบรูปกว้างเท่าไร
วิธีทำ
1. คำนวณพื้นที่ของรูป
2. เอา 1. ไปบวกกับพื้นที่ของกรอบที่โจทย์ให้ เป็นพื้นที่รูปและกรอบ
3. สมมติว่าความกว้างของแผ่นไม้โดยรอบเท่ากันทุกด้าน สมมติเป็น x
4. หาความกว้างและยาวของกรอบนอกโดยเอา x ไปบวกกับขนาดรูปที่โจทย์ให้มา
5. คำนวณพื้นที่กรอบนอกที่ติดตัวแปร
6. เข้าสมการคำตอบของข้อ 5. และข้อ 2.
7. แก้สมการข้อ 6. ได้คำตอบที่ต้องการ

22 ส.ค. 2556 21:58

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น