โจทย์สมการกำลังสอง

1.พี้นที่ห้องรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่180ตร.ม. ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตร ห้องเรียนนี้กว้างเเละยาวกี่เมตร
2.ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็น675 จงหาจำนวนคี่สองจำนวนนั้น
3.กรอบรูปไม้สักสำหรับรูปขนาด24x30ซม. พืนที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปเท่ากับ496ตร.ซม.จงหาว่าไม้ที่ทำกรอบรูปกว้างเท่าไรความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
14 ส.ค. 2554 23:33
  1. 1.พี้นที่ห้องรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่180ตร.ม. ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง3เมตร ห้องเรียนนี้กว้างเเละยาวกี่เมตร สมมุติให้  ห้องมีความกว้าง  x  เมตร                     พื้นที่  =  กว้าง × ยาว      180  ตารางเมตร  =  x × (3 + x)      180  ตารางเมตร  =  x2 + 3x       x2 + 3x - 180  =  0   (x + 15)(x - 12)  =  0 จะได้                 x  =  -15,  12ดังนั้น  จะได้  ความกว้าง  x  =  12  เมตร  เพราะว่าความกว้างไม่เป็นจำนวนลบ  (จึงไม่ใช้  -15)เพราะฉะนั้น  ด้านยาวจะมีความยาว  เท่ากับ  (3 + x)                                                =  (3 + 12)                                               =  15  เมตรสรุปว่า  มีด้านกว้าง  12  เมตร  ด้านยาว  15  เมตร                                     


ความคิดเห็นที่ 2

นกแสก
14 ส.ค. 2554 23:39
  1. 2.ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็น675 จงหาจำนวนคี่สองจำนวนนั้นจำนวนทั้งสองนั้นคือ            25 × 27  =  675สรุปว่า  จำนวนคี่บวกทั้งสองจำนวนนั้นคือ  25  และ  27


ความคิดเห็นที่ 3

22 ส.ค. 2556 18:49
  1. ขอแบบเป็นวิธีทำได้ไหมคะ?

ความคิดเห็นที่ 4

นิรันดร์
22 ส.ค. 2556 21:38
  1. 1. พี้นที่ห้องรูปสีเหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่ 180 m2 ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 3.0 เมตร ห้องเรียนนี้กว้างเเละยาวกี่เมตร วิธีทำ สมมติว่าด้านกว้างมีขนาด x m ดังนั้น ด้านยาวก็เป็น x + 3 m เข้าสมการ ด้านกว้าง คูณด้านยาว เท่ากับพื้นที่ที่กำหนดให้ แก้สมการหาค่า x ก็จะได้คำตอบที่ต้องการ


ความคิดเห็นที่ 5

นิรันดร์
22 ส.ค. 2556 21:45
  1. 2. ผลคูณของจำนวนคี่บวกสองจำนวนที่เรียงติดกันเป็น 675 จงหาจำนวนคี่สองจำนวนนั้น วิธีทำ สมมติจำนวนหนึ่งเป็น x จำนวนถัดไปคือ x + 2 เอาสองตัวนี้คูณกัน ผลลัพธ์ที่ได้เท่าที่โจทย์กำหนดให้ แก้สมการหาค่า x ก็ได้คำตอบที่ต้องการ


ความคิดเห็นที่ 6

นิรันดร์
22 ส.ค. 2556 21:58
  1. 3. กรอบรูปไม้สักสำหรับรูปขนาด 24×30 cm2 พื้นที่โดยรอบของส่วนที่เป็นไม้สักด้านหน้าของกรอบรูปเท่ากับ 496 cm2 จงหาว่าไม้ที่ทำกรอบรูปกว้างเท่าไร วิธีทำ 1. คำนวณพื้นที่ของรูป 2. เอา 1. ไปบวกกับพื้นที่ของกรอบที่โจทย์ให้ เป็นพื้นที่รูปและกรอบ 3. สมมติว่าความกว้างของแผ่นไม้โดยรอบเท่ากันทุกด้าน สมมติเป็น x 4. หาความกว้างและยาวของกรอบนอกโดยเอา x ไปบวกกับขนาดรูปที่โจทย์ให้มา 5. คำนวณพื้นที่กรอบนอกที่ติดตัวแปร 6. เข้าสมการคำตอบของข้อ 5. และข้อ 2. 7. แก้สมการข้อ 6. ได้คำตอบที่ต้องการ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น