[แจก] ข้อสอบช่างยนต์ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงช่างยนต์

[แจก] ข้อสอบช่างยนต์ แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวงช่างยนต์


1. ในจังหวะระเบิดของเครื่องยนต์ลิ้นทั้ง 2 ของเครื่องยนต์อยู่ในลักษณะตามข้อใด

ก. ไอดีเปิด ไอเสียปิด

ข. ไอดีปิด ไอเสียเปิด

ค. ลิ้นทั้ง สองปิด

ง. ลิ้นทั้งสองเปิด
ตอบ ค. ลิ้นทั้ง สองปิด


2. เพลาลูกเบี้ยวทำหน้าที่ ตามข้อใด

ก. ปิด เปิดลิ้นไอดีและไอเสีย

ข. ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่

ค. ส่งน้ำมันหล่อลื่น

ง. ป้องกันกำลังอัดรั่ว
ตอบ ก. ปิด เปิดลิ้นไอดีและไอเสีย


3. หน้าที่ของหัวฉีด ได้แก่ข้อใด

ก. จุดระเบิดในห้องเผาไหม้

ข. ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละอองในห้องเผาไหม้

ค. สร้างแรงดันให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง

ง. สร้างแรงดันไฟฟ้าให้แก่ระบบ
ตอบ ข. ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละอองในห้องเผาไหม้


4. การใช้ประแจที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร
ก. ดึงด้ามประแจเข้าหาตัว

ข. ดันด้านประแจออกจากตัว

ค. ต่อด้ามประแจให้ยาวขึ้นเพื่อให้ขันได้แน่น

ง. ใช้ค้อนช่วยตอกด้ามประแจ
ตอบ ข. ดันด้านประแจออกจากตัว


5. เกลียวในระบบเมตริก M12x1.75 M. เลข 12 หมายถึงข้อใด

ก. ความยาวของเกลียว

ข. ระยะพิทธ์

ค. เส้นรอบวงสลักเกลียว

ง. เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว
ตอบ ง. เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว


6. การวัดระยะรุน , ระยะห่างฟันเฟือง , ความเบี้ยวของเพลาใช้เครื่องมือใด

ก. ไมโครมิเตอร์

ข. ไดอัลเกจ

ค. ฟิลเลอร์เกจ

ง. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ตอบ ข. ไดอัลเกจ


7. สายพานหมดอายุการใช้งานดูจากอะไร

ก. ดูจากความยาวของสายพานจะสั้นลง

ข. ดูจากสีของสายพานจะเปลี่ยนไป

ค. ดูจากรอยสัมผัสของสายพาน

ง. ดูจากรอยปริแตกของสายพาน
ตอบ ง. ดูจากรอยปริแตกของสายพาน


8. การถอดฝาสูบเครื่องยนต์ใช้เครื่องมือใด

ก. ประแจรวม

ข. ประแจกระบอก

ค. ประแจแหวน

ง. ประแจแอล

ตอบ ข. ประแจกระบอก


9. การเติมน้ำในหม้อน้ำควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ต้องเติมน้ำยาผสมน้ำหล่อลื่นเย็นเสมอ

ข. เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น

ค. ระวังไม่ให้น้ำหกรดพื้นและถูกเครื่องยนต์

ง. ใช้น้ำผสมกรดอ่อน ๆ เติมหม้อน้ำ
ตอบ ข. เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น


10. สาเหตุใดที่ต้องมีการบริการตั้งเขี้ยวหัวเทียนใหม่

ก. เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะห่างขึ้นจากแรงระเบิด

ข. เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะแคบลงเนื่องจากแรงอัด

ค. เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะห่างขึ้นจากการสึกหรอ

ง. เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะแคบลงเนื่องจากแรงระเบิด
ตอบ ค. เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะห่างขึ้นจากการสึกหรอ


11. เมื่อเปิดฝาหม้อน้ำมีแรงดันของอากาศเกิดขึ้นในรังผึ้ง เกิดจากสาเหตุใด

ก. ปะเก็นฝาสูบรั่ว

ข. เติมน้ำยาลดความเย็นมากเกินกำหนด

ค. เครื่องยนต์ร้อนจัด

ง. สายพานปั๊มน้ำหย่อน
ตอบ ค. เครื่องยนต์ร้อนจัด


12. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดควรทำอย่างไร

ก. ใช้ลมเป่าทำความสะอาด เช็ดด้วยผ้าแห้ง

ข. แช่ในน้ำยาทำความสะอาด แล้วชโลมน้ำมัน

ค. เช็ดด้วยผ้าแห้งแล้วเก็บเข้ากล่อง

ง. เช็ดด้วยผ้านุ่มชโลมน้ำมันบาง ๆ เก็บในกล่องแยกจากเครื่องมืออื่น
ตอบ ง. เช็ดด้วยผ้านุ่มชโลมน้ำมันบาง ๆ เก็บในกล่องแยกจากเครื่องมืออื่น
13. การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรปฏิบัติอย่างไร

ก. จอดรถบนพื้นสูงแล้วดับเครื่องยนต์ประมาณ 5 นาทีก่อน

ข. อุ่นเครื่องยนต์ให้ร้อนแล้วจึงถ่ายน้ำมันเครื่องออก

ค. ให้เครื่องยนต์เย็นก่อนแล้วจึงถ่ายน้ำมันเครื่องออก

ง. ไม่เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องขณะถ่ายน้ำมันเครื่องออก
ตอบ ค. ให้เครื่องยนต์เย็นก่อนแล้วจึงถ่ายน้ำมันเครื่องออก


14. ถ้าตั้งจังหวะการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงช้าเกินไปจะมีผลอย่างไร

ก. เครื่องยนต์ติดแล้ว เกิดเสียงโขก

ข. เครื่องยนต์ติดยาก กำลังเครื่องตก

ค. เครื่องยนต์ติดง่าย แต่กำลังเครื่องตก

ง. เครื่องยนต์ติดง่าย แต่เกิดเสียงโขก
ตอบ ข. เครื่องยนต์ติดยาก กำลังเครื่องตก

15. ขณะจะบริการใต้ท้องรถยนต์ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. ใช้กระดานนอนปูรองใต้ท้องรถเสมอ

ข. ยกรถด้วยแม่แรงแล้วคาไว้

ค. ใช้ก้อนอิฐหมุนเพื่อยกรถให้สูง

ง. ใช้แม่แรงยกรถขึ้นแล้วใช้ขาหยั่งรองรับ
ตอบ ง. ใช้แม่แรงยกรถขึ้นแล้วใช้ขาหยั่งรองรับ


16. น้ำมันเชื้อเพลิงควรเก็บอย่างไร

ก. เก็บไว้ในที่สูง ๆ เช่นบนหลังตู้

ข. เก็บไว้ในที่โล่งแจ้ง หยิบใช้ง่าย

ค. เก็บไว้ในที่ต่ำ ๆ เช่นห้องใต้ดิน

ง. เก็บไว้ห่างจากที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 15 เมตร
ตอบ ข. เก็บไว้ในที่โล่งแจ้ง หยิบใช้ง่าย


17. ถ้ามีเสียงดังเกิดจากสายพานพัดลมเกิดจากสาเหตุใด

ก. สายพานหย่อน

ข. สายพานตึงเกินไป

ค. สายพานเส้นใหญ่กว่าร่องพลูเล่ย์

ง. สายพานมีลอยฉีกขาด
ตอบ ก. สายพานหย่อน


18. การประกอบจานจ่ายเข้ากับเครื่องยนต์ต้องสังเกตสิ่งใดก่อน

ก. ทิศทางการหมุดของหัวโรเตอร์

ข. ลำดับการจุดระเบิด

ค. ตำแหน่งหน้าทองขาว

ง. ตำแหน่งองศาจุดระเบิดบนพลูเลย์
ตอบ ง. ตำแหน่งองศาจุดระเบิดบนพลูเลย์


19. ในจังหวะคาย ลูกสูบและวาล์วจะอยู่ในลักษณะใด

ก. ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วทั้งสองปิด

ข. ลูกสูบเลื่อนลง วาล์วไอดีเปิด

ค. ลูกสูบเลื่อนลง วาล์วไอเสียเปิด

ง. ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วไอเสียเปิด
ตอบ ง. ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วไอเสียเปิด

20. ต้องการคลายนอตออกอย่างรวดเร็วควรใช้เครื่องมือชนิดใด

ก. ประแจกรอกแกรก

ข. ประแจแหวน

ค. ด้ามขันแบบสว่านควง

ง. ด้านตัวที
ตอบ ก. ประแจกรอกแกรก


21. เครื่องตรวจเสียงผิดปรกติของเครื่องยนต์มีลักษณะคล้ายอะไรมากที่สุด

ก. ไฮโดรมิเตอร์

ข. ออสซิลโลสโคป

ค. หูฟังตรวจคนไข้

ง. เครื่องวัดความดัง
ตอบ ค. หูฟังตรวจคนไข้
22. การถอดแหวนลูกสูบที่ถูกต้อง ควรถอดแหวนตัวใดก่อน

ก. แหวนกวาดน้ำมัน

ข. แหวนอัดตัวกลาง

ค. แหวนอัดตัวบน

ง. แหวนน้ำมันตัวบน
ตอบ ค. แหวนอัดตัวบน


23. ถ้าท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนรั่วจะมีผลต่อเครื่องยนต์อย่างไร

ก. สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ข. ขณะเครื่องเดินเบารอบจะสูง

ค. ส่วนผสมจะบางลง

ง. ส่วนผสมจะหนาขึ้น
ตอบ ข. ขณะเครื่องเดินเบารอบจะสูง


24. การใช้ประแจวัดแรงบิดขันสลักเกลียวฝาสูบอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไร

ก. ขันสลักเกลียวทุกตัวพอตึงมือแล้วเริ่มขันจากตัวกลางก่อนจนเป็นก้นหอย

ข. ขันสลักเกลียวพอตึงมือแล้วเริ่มขันจากตัวนอกก่อนจนได้ค่าตามกำหนด

ค. ใช้ประแจขันสลักเกลียวเบา ๆ แล้วใช้ประแจปอนด์ขันตามค่าที่กำหนด

ง. ขันสลักเกลียวให้ได้ค่าที่กำหนดทีละตัว
ตอบ ก. ขันสลักเกลียวทุกตัวพอตึงมือแล้วเริ่มขันจากตัวกลางก่อนจนเป็นก้นหอย


25. การใช้คู่มือในการถอดประกอบเครื่องยนต์เพื่อประโยชน์อะไร

ก. เพื่อใส่ตามรู ดูตามแบบ

ข. เพื่อใส่ตามรู ตรงตามแบบ

ค. เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามค่ากำหนด

ง. เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย
ตอบ ค. เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามค่ากำหนด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ปวช. ช่างยนต์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- กฎหมายเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบช่างยนต์

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ www.caithai1.com
ชุดละ 399.-
เลขที่บัญชี 282-206542-4 ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่ ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-4977046
ติดต่อทางเมล์ที่ unverlive@hotmail.com
โหลดเพิ่มเติมที่ www.caithai1.com
24 ก.ย. 2554 20:36
1 ความเห็น
25977 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  wvh@gr.in.hk (Guest)

ไอ้ส้นตีน ตกลงจะแจกหรือจะขายเอาให้แน่
16 พ.ค. 2555 20:15

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น