วิชาการดอทคอม ptt logo

อยากแนะนำหนังสือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

โพสต์เมื่อ: 15:27 วันที่ 8 ต.ค. 2554         ชมแล้ว: 7,045 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> บทเรียนเสริม
อยากแนะนำหนังสือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู) หลักสูตรการสอบใหม่ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (50 คะแนน) สำหรับสอบ + สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา + สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย + วินัยและการรักษาวินัย + คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม + มาตรฐานวิชาชีพ + จรรยาบรรณวิชาชีพ + สมรรถนะวิชาชีพ สารบัญ + คำนำ + หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553 + เกริ่นนำ + ความมีวินัยและการรักษาวินัย - แนวคิดเกี่ยวกับวินัย - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 - วินัยของข้าราชการครู - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549 - ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 - แบบทดสอบ + มาตรฐานวิชาชีพครู - ความหมาย - ที่มาของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา - ความรู้เพิ่มเติม - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 - ประกาศคณะกรรมการคุรุสาภ เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ - เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 - ข้อบังคับคุรุสภาคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอณุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552 - แบบทดสอบ + จรรยาบรรณวิชาชีพครู - ความหมาย - ความสำคัญ - ความเป็นมาของจรรยาบรรณครูไทย - จรรยาบรรณครูไทยระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 - แบบทดสอบ + คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม - คุณธรรม - จริยธรรม - ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมกับจริยธรรม - หลักคุณธรรมที่ความรู้และนำมาประพฤติปฏิบัติ - ค่านิยม - ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - แบบทดสอบ + สมรรถนะวิชาชีพ - ที่มาของสมรรถนะ - ความหมายของสมรรถนะ - สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - รายละเอียดและคำอธิบายสมรรถนะครู - สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ - แบบทดสอบ + ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ - สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา > มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู > มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร > มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ > มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู > มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา > มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน > มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา > มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา > มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู - แบบทดสอบความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู > แบบทดสอบชุดที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู > แบบทดสอบชุดที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร > แบบทดสอบชุดที่ 3 การจัดการเรียนรู้ > แบบทดสอบชุดที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู > แบบทดสอบชุดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา > แบบทดสอบชุดที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน > แบบทดสอบชุดที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา > แบบทดสอบชุดที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา > แบบทดสอบชุดที่ 9 ความเป็นครู - ภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอบ สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่ เลขที่บัญชี 865-034920-5 เล่มละ 499.- (รวมค่าจัดส่ง) ธ.กรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ นายวชิรวิทย์ พาแก้ว ประเภทออมทรัพย์ โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 0898912040 ติดต่อทางเมล์ที่ jiranatpooh@hotmail.com


jiranatpooh@hotmail.com(58.8.102.152)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม