โครงสร้างของแป้งและน้ำตาลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ

ช่วยบอกหน่อยนะคะความคิดเห็นที่ 1

Ouroboros vcharkarn vteam
30 ต.ค. 2554 14:39
 1. น้ำตาลเป็นหน่วยย่อยของแป้ง

  หรือ พูดอีกอย่างคือ แป้งเกิดจากน้ำตาลหลายๆ โมเลกุลมาต่อกันเป็นสาย (polymer)
ความคิดเห็นที่ 2

saisanom@hotmail.com (Guest)
30 ต.ค. 2554 20:57
 1. น้ำตาลแลแป้งมีโครงสร้างเหมือนกันคือ เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างประกอบด้วย คาร์บอน -C, ไฮโดรเจน-H และออกซิเจน-O
  จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ คาร์โบไฮเดรต
  ส่วนที่ต่างกันคือ น้ำตาลมีโครงสร้างขนาดเล็กกว่าตั้งแต่น้ำตาลเชิงเดี่ยว-monosaccharides เช่น กลูโคส ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของแป้ง โครงสร้างที่เป็นน้ำตาลเชิงซ้อน-oligosaccharides เป็นน้ำตาลที่มีโครงสร้างของน้ำตาลเชิงเดี่ยวมาต่อกันอยู่ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปถึง5 หน่วย สารประกอบที่เป็นน้ำตาลจะละลายน้ำได้และให้รสหวาน
  แป้งจัดอยู่ในกลุ่มโพลิแซคคาไรด์ในแบบ Homopolysaccharides มีหน่วยเล็กที่สุดคือกลูโคสมาต่อกันเป็นเส้นสายยาวเป็น1000 หน่วยขึ้นไปด้วย alpha -1,4 glucosidic bond เต่อกันเป็นเส้นสายตรงเรียกโครงสร้างนั้นว่า แอมิโลส-Amylose หากโครงสร้างมีลักษณะที่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านเรียกโรงสร้างนั้นว่า แอมิโลเพกติน โครงสร้างแป้งประกอบด้วยทั้งแอมิโลสและแอมิโลเพกตินเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่อัดแน่นกันอยู่ในรูปเม็ดสตาร์ช ที่มีรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดแป้ง
  สายสนมความคิดเห็นที่ 3

fren-love-za @hotmail.com (Guest)
14 พ.ย. 2555 15:40
 1. ok ค่ะสรุปไม่รู้เรื่องค่ะขอคำตอบที่ดีกว่านี้ค่ะความคิดเห็นที่ 4

ทัทัทั@hotmail.co.th (Guest)
17 พ.ย. 2555 20:49
 1. adgfgdfdfbxgn

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น