การเตรียมสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์

- การเตรียมสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 6.0 ที่มีโซเดียมคลอไรค์ 0.5% หรือ phosphate buffer saline (PBS) เตรียมอย่างไีรค่ะ

- การเตรียมสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.1 โมลาร์ พีเอช 6.0
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น