วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบ ธกส

โพสต์เมื่อ: 13:36 วันที่ 9 พ.ย. 2554         ชมแล้ว: 5,298 ตอบแล้ว: 1
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
มาดูแนวข้อสอบกัน ออกข้อสอบคล้าย ก.พ+G-MAT+รูปภาพมิติสัมพันธ์เนื้อหาที่ออกเท่าที่จำได้ ส่วนวิชาภาษาไทยคล้ายเเนวสอบครูผสม ก.พ. 1)คณิตศาสตร์ทั่วไป20หรือ25ข้อนี่เเหละ เป็นเเนวก.พ. เเละผสมคณิตศาตร์G-MATผเน้นพวกตัวเเปรจริงๆใช้สูตรจริงๆใช้สูตรลัดไม่ค่อยได้ 2)ตารางเป็นตารางที่ไม่เหมือนก.พ.เป็นตารางง่ายๆ ** มีคำถามที่ใช้สูตรก.พ.ได้เรื่องเดียวคือการหาอัตราการเปลี่ยนเเปลง(ออกคำถามนี้เเทบทุกตาราง) กับ **การตั้งคำถามทั่วๆไปเช่นให้เปรียบเทียบข้อมูลในตารตาราง 3)เงื่อนไขภาษา ออกเยอะเท่าๆกับ2หัวข้อเเรก เเต่เป็นเงื่อนง่ายๆไม่ซับซ้อนเเกะไม่ยากขู่ด้วยข้อมูลในเงื่อนเยอะ ยางครึ่งหน้าได้เเต่ละเงื่อน 4)อนุกรม+อุปมาอุปไมย รวมๆสักเรื่องนี้สัก10ข้อเห็นจะได้ 5)ตรรกวิทยาเเบบใช้สูตรสรุป ไปออกรวมกับหัวข้อคณิตศาสตร์ทั่วไป นำหนักข้อสอบหนักที่3 หัวข้อเเรก 6)วิเคราะห์รูปภาพมิติสัมพันธ์ 50 ข้อหลัง ภาษาไทย มีเหมือนก.พ.อยู่ในเรื่อง 1)เรียงลำดับข้อความ 2)การหาข้อบกพรองทางภาษา(ERROR) 3)บทความ เเต่ไม่ยากเท่า ก.พ. 4)การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา(เติมคำในช่องว่าง) เรื่องอื่นๆจะคล้ายกับข้อสอบข้าราชการครูซะมากว่า ทดสอบสำนวนไทย ทดสอบคำถูก คำผิด ทดสอบราชาศัพท์ไม่ลึกรู้สึกออก1ข้อ ทดสอบอ่านจับใจความจากข้อความ วลี โฆษณา บทความ ปกิณกะ ทดสอบการสรุปความ ตีความ การอ่านพินิจสาร ส่วนหลังเป็นข้อสอบวัดความละเอียดในการอ่านบทความสั้นๆประมาณ 20ข้อ เป็นบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์การเงิน สถิติภาวะเศรษกิจ กฎหมายเเล้วถามข้อมูลจากบทความ คำถามตรง บทความเเรก ถ้าจำไม่ผิดเป็นเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นบทความอธิบาย40(1) 40(2) ของประมวลรัษฎากร เเล้วเเล้วถามตรงๆเลยเช่นค่าใช่จ่ายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด เป็นต้น(คำตอบบอกไว้เลยตอบไม่เกินร้อยละ40) **ปัญหาส่วนนี้ คือเวลาจำกัด ข้อสอบไม่ยากเลยเเต่ต้องอ่านไว อ่านละเอียดมีความถี่ถ้วน สมเเล้วที่เรียกว่าความละเอียดเเม่นยำ ในสนามสอบนิยมเรียกว่าSPEED TEST ก็ถูกต้องเเล้วเเหละสำหรับงานธนาคาร ต้องละเอียด ถูกต้อง เเม่นยำผิดพลาดน้อยที่สุด 1. เกณฑ์การตัดสิน 1)การสอบข้อเขียน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนจากการสอบ ข้อเขียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และตามจำนวนที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ผ่านเกณฑ์มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ ธนาคารสามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้ โดยเป็นไปตามหลักการวัดผล (เเสดงว่าถ้าสอบผ่าน60%มากกว่าที่ต้องการมาก ก็อาจจะปรับเกณฑ์ตัดมากกว่าก็ได้ จริงไหม)1.1 2)มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน และจะต้องเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL หากสอบ ไม่ผ่านจะถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน และธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 1 คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ 1. จงหาผลรวมของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 15 ก. 110 ข. 120 ค. 125 ง. 130 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 2. จงหาผลรวมของเลข 11 ถึง 23 ก. 221 ข. 432 ค. 444 ง. 442 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 3. จงหาผลรวมของเลขคี่จาก 31 ถึง 41 ก. 206 ข. 214 ค. 216 ง. 204 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 4. เลขเรียงกันจาก 1 ถึง 9 ผลบวกของเลขคู่กับเลขคี่ต่างกันเท่าไร ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 5. ผลบวกของเลข 5 จำนวนเรียงกัน = 1755 เลขจำนวนกลางเท่ากับเท่าไร ก. 341 ข. 350 ค. 351 ง. 360 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 6. เลข 9 จำนวนเรียงกันจำนวนกลางเท่ากับ 47 จงหาผลรวมของเลขทั้ง 9 จำนวนนี้ ก. 522 ข. 412 ค. 3432 ง. 424 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 7. เลข 6 จำนวนเรียงกันรวมได้ 165 จงหาเลขจำนวนมาก ก. 28 ข. 29 ค. 30 ง. 31 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 8. เลข 7 จำนวนผลบวกของเลขจำนวนน้อยกับจำนวนมาก เท่ากับ 250 จงหาผลรวมของเลขทั้งหมด ก. 875 ข. 786 ค. 782 ง. 785 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 9. เลข 4 จำนวนเรียงกัน ผลรวมของเลขคู่กลางเท่ากับ 361 จงหาเลขจำนวนน้อย ก. 170 ข. 175 ค. 176 ง. 179 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก 10. ผลบวกของเลขคี่ 5 จำนวนเท่ากับ 75 ซึ่งน้อยกว่าผลบวกของเลขคี่อีก 5 จำนวนอยู่ 45 จงหาว่าเลขจำนวนน้อยของเลขคี่น้องกว่าเลขจำนวนน้อยของเลขคู่อยู่เท่าไร ก. 4 ข. 5 ค. 10 ง. 15 จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 1. ข. 2. ก. 3. ค. 4. ข. 5. ค. 6. จ. 7. ค. 8. ก. 9. ง. 10. จ. แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 3 คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ 1. A เป็นเลขคู่ เลขคู่ตัวถัดไป คือ 20 จงหาค่า A – 8 ก. 6 ข. 8 ค. 10 ง. 12 จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 2. X เป็นเลขคี่ เลขคู่ตัวถัดไป คือ 12 จงหาค่า X + 11 ก. 20 ข. 22 ค. 24 ง. 26 จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 3. P เป็นเลชคี่ Q เป็นเลขคู่ P และ Q ต่างก็เป็นเลขจำนวนเต็มบวก ถ้า P … Q = 23 ระหว่าง P กับ Q จะเป็นเครื่องหมายอะไร ก. ลบ ข. เท่ากับ ค. หาร ง. คูณ จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 4. A เป็นเลขคู่ B เป็นเลขคี่ B x A = C ผลลัพธ์ของ B + C จะเป็นอย่างไร ก.มากกว่า A + C ข. น้อยกว่า A + C ค. เป็นเลขคู่ ง. เป็นเลขคี่ จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 5. A เป็นเลขคี่ B ก็เป็นเลขคี่ A x B = C, A + B = D แล้ว C + D จะเป็นอย่างไร ก. หารด้วย 2 ลงตัว ข. เป็นเลขคี่ ค. น้อยกว่า A + B อยู่ C ง. มากกว่า (A ? B) + D จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 6. A + B = C, A x B = D ถ้า C เป็นเลขคู่ ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูก ก. D เป็นเลขคู่ ข. D เป็นเลขคี่ ค. ถ้า A เป็นเลขคู่ D ก็เป็นลูกคู่ด้วย ง. ถ้า B เป็นเลขคี่ D จะเป็นเลขคู่ด้วย จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 7. เลขคู่ คูณกับเลขคี่ ผลคูณจะเป็นอย่างไร ก. หารด้วย 2 ลงตัว ข. หารด้วย 4 ลงตัว ค. เท่ากับเลขคู่ + เลขคี่ ง. เป็นเลขคี่ จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 8. เลขคู่หารด้วยเลขคี่ ผลลัพท์จะเป็นอย่างไร ก. หารไม่ลงตัว ข. เป็นเลขคู่เสมอ ค. เป็นเลขคี่เสมอ ง. ข. หรือ ค. จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 9. เลขคี่บวกเลขคี่แล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ก. ไม่ลงตัว ข. เป็นเลขคู่ ค. เป็นเลขคี่ ง. ข. หรือ ค. จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก 10. เลขคู่บวกเลขคู่ แล้วหารด้วยเลขมากที่สุดจำนวนใดลงตัวแน่นอน ก. 2 ข. 4 ค. 6 ง. 8 จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3 1. ค. 2. ข. 3. ก. 4. ง. 5. ข. 6. ค. 7. ก. 8. ข. 9. ง. 10. ข. ดูเพิ่มเติมที่ http://www.tutordata.net/read.php?tid=2525


Tutor(223.207.104.84)

จำนวน 1 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 10 พ.ย. 2554 (12:04)
คนสมัครเยอะมาก
Kitty (IP:223.207.104.84)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม