มีแผนการสอนวิชาต่างๆมากมายให้อาจารย์เลือกค่ะ(ศ.เพื่อนคิด)

ร้าน สื่อก้าวไกล จำหน่าย CD-ROM แผนการสอนในเครือ บริษัท ศ.เพื่อนคิด สำหรับครูอาจารย์ ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น มีแนวข้อสอบ แบบฝึกหัด และแผนกิจกรรมต่างๆ สำหรับการเรียนการสอน

 


แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตรปี๕๑


แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย


1.แผนการสอนวิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1- ม.3 (( ภาษาไทย ป.2 ป.5 ฉบับปรับปรุงใหม่))2.แผนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1- ม.33.แผนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1- ม.34.แผนการสอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1- ม.35.แผนการสอนวิชา พระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.1- ม.36.แผนการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.1- ม.3 ( ใหม่ 40 ชั่วโมง)7.แผนการสอนวิชา สุขศึกษา ระดับชั้น ป.1- ม.38.แผนการสอนวิชา ศิลปะ ระดับชั้น ป.1- ม.39.แผนการสอนวิชา การงานอาชีพ ระดับชั้น ป.1- ม.310.แผนการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1- ม.3


11.ชุดรวมข้อสอบ 1 แผ่น 5สาระ (ชุดที่1 ไทย อังกฤษ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ลูกเสือแนะแนว)


                                                          (ชุดที่2 คณิต สังคม สุขศึกษา การงาน วิทย์)


12.ชุดรวมใบงาน 1 แผ่น 5 สาระ(ชุดที่1 ไทย อังกฤษ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ลูกเสือแนะแนว)


                                                          (ชุดที่2 คณิต สังคม สุขศึกษา การงาน วิทย์)


((( ชุดรวมข้อสอบ ใบงาน แยกตามมาตรฐานตัวชี้วัดตลอดปีพร้อมเฉลย )))


13.(((ใหม่))) วิเคราะห์หลักสูตร 1 แผ่น 8 สาระวิชา


14.งานวิจัยป.1-ม.3


15.โครงงานป.1-ม.3


 


ารจัดทำแผ่นการสอนต่างๆทางบริษัทศ.เพื่อนคิดได้คำนึงถึงผู้ที่นำไปใช้ต้องสมบูรณ์และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาได้และเน้นผู้เรียนเป็นหลักจึงเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯต้องรักษาคุณภาพงานวิชาไว้เสมอคุณครูจึงมั่นใจได้ในผลงาน


สนใจโทรสอบถามรายละเอียด 089-7088-455 ติดต่อคุณ สมเจตน์ จูฉิมสนใจโทรสอบถามรายละเอียด 089-7088-455 ติดต่อคุณ สมเจตน์ จูฉิม


 
ความคิดเห็นที่ 1

donnoom2
6 ม.ค. 2555 00:25
 1. สินค้าขายดี

  1. แผนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง ใหม่

  2.วิเคราะห์หลักสูตร 1 แผ่น 8 สาระ ใหม่

  3.ชุดรวมข้อสอบ 1 แผ่น 5 วิชา

  4.ชุดรวมใบงาน 1 แผ่น 5 วิชา

  5.แผนภาษาไทย ป.5 ชุด สายน้ำสายชีวิต

  6.แผนคณิตศาสตร์ ป.2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ดีกว่าเดิม

  7.แผนภาษาไทย ป.2 ชุด น้ำใส
ความคิดเห็นที่ 2

donnoom2
6 ม.ค. 2555 00:28
 1. พิเศษโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ ส่งซื้อวันนี้ - 31 มกราคม 2555 ลดราคาจาก 285 เหลือแค่  200 บาท สั่ง ครบ

  1000 บาท ฟรีจัดส่ง

  พิเศษสุด สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อครบ 15 แผ่น ฟรี 1 แผ่น ทันทีจร้า

  สนใจโทรสอบถามรายละเอียด 089-7088-455 ติดต่อคุณ สมเจตน์ จูฉิม
ความคิดเห็นที่ 3

donnoom2
6 ก.พ. 2555 14:20
 1. สินค้าแนะนำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  1.ข้อสอบ NT ป.3

  2.ข้อสอบ O-net ป.6

  3.วิเคราะห์หลักสูตร ป.4-5-6

  4.แผนเศรษฐกิจพอเพียงช่วงชั่นที่ 1 และ 2

  5.ชุดรวมใบงาน อนุบาล 1 - 2

  6.แผนเพื่อนพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ อนุบาล2 ชุดที่1

  7.ตัวอย่างนิทานมัลติมีเดีย (e-book) ชุดที่2

  8.ตัวอย่างการสร้างนิทานมัลติมีเดีย(e-book) ชุดที่3

  9.แผนอนุบาล 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มแผนวิทยาศาสตร์


  ทุกแผ่นลด 20% ฟรีค่าจัดส่ง


ความคิดเห็นที่ 4

donnoom2
28 พ.ค. 2555 01:05
 1. สินค้าใหม่ต้นรับเปิดเทอม พฤษภาษคม 2552

  1.แผนภาษาไทย ป.3  ฉบับปรับปรุงใหม่

  2.แผนภาษาไทย ป.6 ฉบับปรับปรุงใหม่

  3.ชุดรวมข้อสอบ ป.1 ชุด1-2 ฉบับปรับปรุงใหม่

  4.แผนประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 (แผนรายชั่วโมงตลอดเทอม)

  5.แผนภาษาอังกฤษ ป.1 - ป.6 ฉบับปรับปรุงใหม่

  พิเศษ สั่งซื้อ 1-5 แผ่น จากราคาแผ่นละ 285 บาท ลดเหลือ 250 บาท ฟรีค่า จัดส่ง EMS

  สั่งซื้อ 6 แผ่นขึ้นไป ลดทันที 20 % เหลือแผ่นล่ะ 221 บาท ฟรีค่าจัดส่ง EMS 

  โทร 089-7088455 , 085-4330424 ติดต่อคุณ สมเจตน์ จูฉิม


ความคิดเห็นที่ 5

donnoom2
28 พ.ค. 2555 01:10
 1. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ สินค้า ได้ที่ http://www.facebook.com/profile.php?id=100002635735765
ความคิดเห็นที่ 6

donnoom2
28 พ.ค. 2555 15:42
 1. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ สินค้า ได้ที่ https://twitter.com/#!/SomjetJ
ความคิดเห็นที่ 7

donnoom2
27 มิ.ย. 2555 15:23
 1. สินค้าใหม่ต้นรับเปิดเทอม กรกฎาคม 2552

  1. แผนการสอนภาษาไทย ป.6 หลักสูตร 2551

  2. แผนสุขศึกษา+พละศึกษา (แผนรักสุขภาพ) ป.1-ป.6 ปรับปรุงใหม่

  3. แผนวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่ ป.1-ป.6 

  ทุกวิชาปรับเปลี่ยนตามหนังสือใหม่หลักสูตร 2551 

  ราคาแผ่นล่ะ 285 ลดเหลือ 250 บาท ฟรีค่าจัดส่ง


ความคิดเห็นที่ 8

donnoom2
21 ก.ค. 2555 21:05
 1. ตัวอย่าง ชุดรวมข้อสอบ ค่ะ


  มาตรฐาน    1.1    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และ

                                 แสดงความคิดเห็น  อย่างมีเหตุผล

  ตัวชี้วัด            ต 1.1 ป.5 / 1  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำขอร้อง  และคำแนะนำ (instructions) ง่ายๆ

              ที่ฟังหรืออ่าน

  สาระการเรียนรู้แกนกลาง

   

      คำสั่งคำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ภาษาท่าทาง  และคำแนะนำ

      ในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการทำอาหารและเครื่องดื่ม

    คำสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it
  again./ Read and draw./ Put a/an…in/on/under    a/an…/
  Don’t go over there.    etc.

    คำขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ Can/Could you help me, please?    etc.

    คำแนะนำ เช่น You should read everyday./ Think before you speak./ คำศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ คำบอกลำดับขั้นตอน  First,… Second,… Next,… Then,… Finally,…         etc.    

  คำชี้แจง   ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย û ทับตัวอักษร หน้าข้อที่ถูกต้อง

   

              1.  A : Could  I  borrow   your  pen ?

                   B :  ……………………………..

                          a.  No   Problem.                                 b.  That’s  O.K.

  c.  Never   mind.                                  d.  Thank   you.

              2.  …………………………  one  to  fifty , please.

                          a.  Go  to                                              b.  See  the

                          c.  Count  the  number                         d.  Listen  the

              3.  …………….  the  book  on  the  desk , please.

                          a.  Put                                                  b.  Borrow

                          c.  Give                                                d.  Throw

              4.  …………………. a queue ,  please.

                          a.  Have                                               b.  Is

                          c.  Take                                               d.  Give

              5.  If  you  want  to  be  clever , you  should ………………………..

                          a.  listen  me                                        b.  understand

                          c.  read  everyday                                d.  draw

              6.  You  should  think  before ………………….

                          a.  reading                                            b.  doing

                          c.  taking                                              d.  flying

              7.  Don’t  go  ………………..  That’s  near   the  cage  of  tiger.

                          a.  here                                                 b.  far

                          c.  over  there                                       d.  over  here

ความคิดเห็นที่ 9

donnoom2
27 ก.ค. 2555 22:12
 1. - แผนการสอนแต่ละสาระวิชาตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ม.3 - แผนภาษาไทย ป.1-ป.6 หลักสูตรใหม่ 2551 ตามบทเรียนใหม่ล่าสุด - วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือเล่มใหม่ 2551 ป.1-ป.6 - แผนประวัติศาสตร์ 40 ชั่วโมง (ไม่รวมกับสังคม) ป.1-ป.6 - สุขศึกษาและพละศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ ชุดรักสุขภาพ ป.1-ป.6 - แผนอังกฤษ Project play and learn ตามหนังสือใหม่ป.1-ป.6 - ชุดรวมข้อสอบ 1 แผ่นมี 5 วิชา 2 แผ่นครบ10สาระ พร้อมเฉลย แบบประเมิน แยกตามมาตรฐานตัวชี้วัดครบ ตลอด 1 ปี  ( ชุดที่ 1  ไทย-อังกฤษ-ศิลปะ-คอมพิวเตอร์-ลูกเสือแนะแนว) (ชุดที่ 2 คณิต-วิทย์-สุขศึกษา-สังคม-การงาน) - ชุดรวมใบงาน 1 แผ่นมี 5 วิชา 2 แผ่นครบ10สาระ พร้อมเฉลย แบบประเมิน แยกตามมาตรฐานตัวชี้วัดครบ ตลอด 1 ปี - วิเคราะห์หลักสูตร 1 แผ่น 8 สาระ - สื่อการเรียนระดับอนุบาลและประถม  - สื่ออาเซียนศึกษา (ธงชาติอาเซียน ทุกขนาดทุกแบบ ตั้งโต๊ะ ติดผนัง ธงผืนใหญ่ โปสเตอร์ไวนิลรายละเอียดสำคัญประเทศในกลุ่มอาเซียน โปสเตอร์รวมธงอาเซียน โปสเตอร์ชุดแต่งกายประจำชาติ โปสเตอร์สกุลเงิน ตุ๊กตาชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน)
  พิเศษ CD-ROM แผนการสอนจาก 285 ลดเหลือ 200 ซื้อ10 แผ่นฟรี 1แผ่น ซื้อ 5แผ่นขึ้นไปบริการจัดส่ง EMS ฟรี
  สนใจโทรสอบถามรายละเอียด 089-7088-455(D-TAC),085-4330-424(12Call)  ติดต่อคุณ สมเจตน์ จูฉิม (ตั้ม)
ความคิดเห็นที่ 10

NpEd
27 ก.ค. 2555 23:24
 1. มีค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือสนับสนุน เว็บหรือเปล่า
ความคิดเห็นที่ 11

donnoom2
1 ส.ค. 2555 18:13
 1. ค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือสนับสนุนเวป คืออะไรค่ะ รบกวนแจ้งรายละเอียดทางเมล์หน่อยค่ะ sale
  _tume@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 12

donnoom2
5 ส.ค. 2555 17:00
 1. ****ประกาศ****

  สำหรับครูอาจารย์ที่ สนใจซื้อสินค้าของ บริษัท ศ.เพื่อนคิด กรุณาระวังของปลอม น่ะคะ

  -ทางบริษัทไม่มีแผ่นขาว แผ่นทุกแผ่นสกรีนสีลง

  -หน้าปกจะมีสติ๊กเกอร์ ศ สีทอง อยู่

  -แผนการสอนของบริษัท ไม่มีแบบรวม 1แผ่น ทุกวิชา หรือทุกชั้นเรียน น่ะค่ะ 1 แผ่น/1สาระวิชา/1ชั้นเรียน เท่านั้นค่ะ

  -หากไม่มั่นใจอย่าตัดสินใจซื้อน่ะค่ะ โทรสอบถามกับทางบริษัทได้โดยตรง

  -พนักงานขายทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจำตัว ที่ออกให้โดยทางบริษัท ศ.เพื่อนคิดน่ะค่ะ

  แผ่นปลอม ราคาอาจจะถูกกว่า แต่ไม่มีบริการหลังการขาย หากอาจารย์ซื้อไปแผ่นมีปัญหาเนื้อหาไม่ครบจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ แนะนำว่าให้ซื้อแผ่นแท้ น่ะค่ะเพราะมีบริการหลังการขายเปลี่ยนได้ถ้าแผ่นมีปัญหาค่ะ
ความคิดเห็นที่ 13

donnoom2
8 ธ.ค. 2555 12:19
 1. สินค้าใหม่ NEW

   

  แผนการสอนอาเซียน ป.1-ม.3  ( 1 แ่ผ่น / 1ชั้นเรียน) 


  ชุดใบงานอาเซียน ป.1-ม.3 ( 1 แ่ผ่น / 1ชั้นเรียน) 


  ชุดข้อสอบอาเซียน ป.1-ม.3 ( 1 แ่ผ่น / 1ชั้นเรียน) 


  ในราคาเดียว แผ่นล่ะ 250 บาท ฟรีึค่าจัดส่งคะ  
   หมายเหตุ : แผนการสอนอาเซียน โดยทีมนักวิชาการ ศ.เพื่อนคิดค่ะ เป็นแผนรายชั่วโมงเนื้อหาสาระตรงตามสากล เป็นข้อมูลใหม่อัพเดท เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนคะ่

   

   

   

  สนใจสินค้า ติดต่อ คุณ สมเจตน์ จูฉิม 

  โทร.089-7088-455 (DTAC) , 085-4330-424 (12Call)  


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น