รวมแนวข้อสอบ และ สรุปย่อ มสธ.

 http://adf.ly/5Da2e


แนวทางการพัฒนาเมืองและชนบท


 


http://adf.ly/5DaLN


สรุปย่อนโยบายสาธารณะ


 


http://adf.ly/5DaPv


สรุปย่อการบริหารราชการไทย


 


http://adf.ly/5DaTZ


แนวข้อสอบการบริหารราชการไทย


 


http://adf.ly/5DaWz


สรุปย่อเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ


 


http://adf.ly/5DeBl


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร


 


http://adf.ly/5DeFG 


96302 สารสนเทศธุรกิจ


 


http://adf.ly/5DeI9 


80202 สถาบันและกระบวนการเมืองไทย แนวข้อสอบ


 


http://adf.ly/5DeM7 


33421 การบริหารส่วนท้องถิ่น แนวข้อสอบ


 


http://adf.ly/5DePZ 


33420 - PA การบริหารราชการส่วนภูมิภาค


 


http://adf.ly/5DeUp 


33304 ขอบข่ายการวิจัย แนวข้อสอบ


 


http://adf.ly/5DfIE


องค์การและการจัดการ


 


http://adf.ly/5DfJf


การคลังและงบประมาณ


 


http://adf.ly/5DfM5


นโยบายสาธารณะ


 


 

4 ก.พ. 2555 16:55
1 ความเห็น
21752 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย tarakkarapong


ขอแนว 96302 t

4 ต.ค. 2556 00:43

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น