สถาบันกวดวิชา I-Sac เตรียมสอบ ติวพิเศษ เข้าคณะทางการแพทย์ เภสัช สัตวแพทย์ พยาบาล

ติวแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ พยาบาล GAT PAT | สถาบันเตรียมสอบเข้าคณะทางการแพทย์
สถาบันกวดวิชา I’m SMART ACADEMY CENTER (i-SAC)
I’M SMART ACADEMY CENTER หรือ i-SAC เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 จัดตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ อ.

เอด-เอกศิษฐ์ ศิริกุลเลิศรัฐ และ อ.บอย-องอาจ พุทธรักษา ทั้งสองท่านผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการสอนมากกว่า 15 ปี และมีความต้อง

การที่จะพัฒนาความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนที่ต้องการ เตรียมสอบเข้าคณะทางการแพทย์ ได้แก่ คณะแพทย์ คณะทันตะ คณะเภสัช โดยเฉพาะ ดัง

นั้นผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อมาเรียนที่นี่จะได้รับความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การนำไป ใช้เข้าศึกษาต่อ

i-SAC เป็นสถาบันเตรียมสอบเข้าคณะทางการแพทย์แห่งแรก ที่มีการรับรองผล อันอาจนับได้ว่า เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาแห่งแรกของไทย

ซึ่งไม่ใช่เพียงการรับประกัน ในส่วนของสถานศึกษาเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยมีตัวบ่งชี้คือ ผลสำเร็จของนัก

เรียนที่สอบได้

ปัจจุบัน i-SAC ถูกจัดอันดับในกลุ่มสถาบันกวดวิชา ว่าเป็นสถาบันที่นักเรียนที่เรียนมีโอกาส สอบติดคณะแพทย์ มากที่สุดในประเทศ
สนใจรายละเอียดติดต่อได้ที่
I'm SMART ACADEMY CENTER (i-SAC)
5/7 ซ.พหลโยธิน 73 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์: 02-5323342-3 ,085-9727379
อังคาร-ศุกร์ เวลา 11.00 – 20.30
เสาร์ –อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.30
email: i-sac@windowslive.com
http://gatpat.i-sac.net
10 ก.พ. 2555 12:12
0 ความเห็น
10569 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น