วิชาการดอทคอม ptt logo

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย - เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โพสต์เมื่อ: 21:35 วันที่ 22 ก.พ. 2555         ชมแล้ว: 6,637 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบ ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย - เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว
 

 

1.       การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  มาจากคำภาษาอังกฤษว่าอะไร

          ก.  Nature Tourism                                                                   ข.   Sustainable Tourism

          ค.  Conservation Tourism                                                       ง.   Eco-tourism

          ตอบ  ง.   Eco-tourism                                                              

2.       การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบใด

          ก.  การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

          ข.  การท่องเที่ยวในรูปแบบการผจญภัย

          ค.  การท่องเที่ยวมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

          ง.   การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ

          ตอบ  ง.   การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทรัพยากร และระบบนิเวศ

3.       ข้อใดไม่จัดเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          ก.  การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว

          ข.  การจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

          ค.  การให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          ง.   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ และท้องถิ่นเดิม

          ตอบ  ก.   การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความนิยมของนักท่องเที่ยว

4.       ข้อใดมิใช่เป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          ก.  เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

          ข.  เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้

          ค.  เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

          ง.   เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ

          ตอบ  ง.   เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจ

5.       แผนแม่บทของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีเป้าหมายระยะยาวในปี พ.ศ. 2555  คืออะไร

ก.    ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสวัสดิการแก่ประชาชนคนไทย

ข.    ให้การท่องเที่ยวเป็นวิธีการให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน

ค.    การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศ

ที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป

ง.    ให้การท่องเที่ยวของไทยได้มาตรฐานสากล

ตอบ  ค.   การรักษามรดกแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืน สามารถให้ไทยดำรงตำแหน่งเป็นประเทศที่สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่ได้ตลอดไป

6.       ข้อใดเป็นกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

          ก.  จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่

          ข.  การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติของท้องถิ่น

          ค.  ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการสัญจร

          ง.   ส่งเสริมโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

          ตอบ  ก.   จัดลำดับอุทยานแห่งชาติที่มีคุณค่าสูงสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งในทุกพื้นที่

7.       ป่าดงดิบชื้น มีลักษณะเช่นใด

          ก.  เป็นป่าที่พบในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกินกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป

          ข.  เป็นป่าที่ปกคลุมด้วยป่าสนทะเล

          ค.  เป็นป่าผสมผลัดใบ

          ง.   เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้

          ตอบ  ง.   เป็นป่าค่อนข้างรกทึบและเรือนยอดขึ้นสูง เรือนยอดป่าทึบจนหาช่องว่างไม่ได้

8.       ป่าเต็งรัง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าอะไร

          ก.  ป่าชายเลน                                                                            ข.   ป่าสนเขา

          ค.  ป่าแดง                                                                                   ง.   ป่าดิบแล้ง

          ตอบ  ค.   ป่าแดง

9.       พื้นที่ใดไม่ใช่พื้นที่ชุ่มน้ำ

          ก.  ป่าพรุดั้งเดิม                                                                         ข.   พรุเสม็ดหรือป่าเสม็ดขาว

          ค.  พรุหญ้า                                                                                 ง.   ป่าโกงกาง

          ตอบ  ง.   ป่าโกงกาง

10.     ททท. ได้จัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (พ.ส.ท.) ขึ้นเมื่อใด

          ก.  พ.ศ. 2533                                                                             ข.   พ.ศ. 2534

          ค.  พ.ศ. 2535                                                                             ง.   พ.ศ. 2536

          ตอบ  ค.   พ.ศ. 2535


สนับสนุนข้อมูลโดยเว็บไซต์ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9093 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมlekpisit
ร่วมแบ่งปัน142 ครั้ง - ดาว 51 ดวง

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม