วีซีดีติวเข้มสำหรับ ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 พลาดไม่ได้กับวีซีดีติวเข้ม 6 วิชา สอนเนื้อหาพร้อมตัวอย่างข้อสอบเพื่อสอบเข้า ม.1 รร.รัฐบาลและเอกชนชื่อดัง

วีซีดีติวเข้มสำหรับ ป.6 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 พลาดไม่ได้กับวีซีดีติวเข้ม 6 วิชา สอนเนื้อหาพร้อมตัวอย่างข้อสอบเพื่อสอบเข้า ม.1 รร.รัฐบาลและเอกชนชื่อดัง
เหมาะสำหรับปูพื้นเนื้อหา ป.6 ให้แน่น เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนชื่อดัง
สอนโดยติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์เกียรตินิยมจากจุฬาฯ
ประกอบด้วยวิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย สังคม และความถนัดทางการเรียน

เนื้อหาคณิต :
จำนวนและตัวเลข สมการและการแก้สมการ
ตัวประกอบของจำนวนนับ มุมและส่วนของเส้นตรง
เศษส่วน ทศนิยม เส้นขนาน รูปสามเหลี่ยม ทิศและแผนผัง
รูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมและวงกลม
รูปทรงและปริมาตร แผนภูมิและกราฟ

เนื้อหาวิทย์ :
เรื่องพืชแพร่พันธุ์
กำเนิดสัตว์โลก
สิ่งแวดล้อมของเรา
แสง
ไฟฟ้ากระแส
ลมฟ้าอากาศ
สารเคมีรอบตัวเรา
จักรวาลและอวกาศ

เนื้อหาภาษาไทย :
อักษรไทย
มาตราแม่ ก กา
อักษรนำและอักษรควบ
พยางค์และคำ
ชนิดของคำในภาษาไทย
ประโยคและวลี
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน
พจนานุกรม
ร้อยกรอง
ราชาศัพท์

เนื้อหาภาษาอังกฤษ :
Tense
Verb
Noun
Pronoun
Preprosition
Adjective
Question words
Conversation
Example

เนื้อหาสังคมศึกษา :
ครอบครัวกับสังคม
สิ่งแวดล้อมกับสังคม
รัตนโกสินทร์แผ่นดินไทย
บุคคลสำคัญ
พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย
รู้หน้าที่เป็นพลเมืองดีของชาติ
ทำมาหากินพัฒนาถิ่นไทย
มิตรประเทศของเรา
ประชากรศึกษา
การเมืองเรื่องประชาธิปไตย
การบริหารราชการแผ่นดิน
วันสำคัญ

เนื้อหาความถนัดทางการเรียน :
ทักษะทางภาษาไทย
ทักษะทางคณิตศาสตร์
ทักษะการอุปมาอุปไมยภาพ
ทักษะด้านมิติสัมพันธ์
(วิชานี้ไม่ค่อยมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
แต่เป็นวิชาที่มักจะมีการสอบในการสอบแข่งขันเข้า ม.1
นักเรียนควรที่จะต้องศึกษาไว้เพื่อทำคะแนนเหนือผู้อื่น)

ติวเข้า ม.1 มี 6 วิชา อังกฤษ คณิต ไทย สังคม วิทย์ ความถนัดทางการเรียน
ความยาว 1 ชั่วโมง ราคาวิชาละ 230 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชี สินค้าส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ค่าส่งและค่าประกันทั่วประเทศ 50 บาท
หรือชำระเป็นเงินสดและรับสินค้าด้วยตนเองที่ลาดพร้าว 94
วิธีดู ให้ทำเหมือนดูหนัง จะเปิดจากเครื่อง VCD หรือดูด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมดูหนังเช่น Power VCD ก็ได้
สนใจสอบถามได้ที่ สถาบันกวดวิชาติวเตอร์เซ็นเตอร์ โทร.084-9290088
พบรายละเอียดและสินค้าติวเข้มวิชาอื่น ๆ ได้ที่ http://www.thetutorcenter.com
25 ก.พ. 2555 18:29
0 ความเห็น
8424 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น