โจทย์ปัญหาแรงงาน

บริษัทแห่งหนึ่งจ้างคน 3 คน ทาสีบ้าน 3 หลัง 
นาย ก. ใช้เวลา 6 วันในการทาสีบ้านหลังหนึ่ง

ส่วนนาย ข. ใช้เวลา 8 วัน และนาย ต. ใช้เวลา 12 วัน

หลังจากงานเริ่มได้ 8 วัน นาย ก. ลางานไปเที่ยว และนาย ข. ทำต่ออีก 6 วัน 

นาย ค. ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการทำงานที่เหลือก. 8 วัน

ข. 11 วัน

ค. 12 วัน

ง. 13 วัน

  
 
ช่วยบอกวิธีทำหน่อยนะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างมาก 
 
13 มี.ค. 2555 18:58
13 ความเห็น
29255 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย นกแสก

    เวลา  6  วัน  นาย ก.  ทาสีบ้านได้     1  หลัง
ถ้า
    เวลา  1  วัน  นาย ก.  ทาสีบ้านได้  1/6  หลัง
    เวลา  8  วัน  นาย ข.  ทาสีบ้านได้     1  หลัง

ถ้า
    เวลา  1  วัน  นาย ข.  ทาสีบ้านได้  1/8  หลัง
    เวลา  12  วัน  นาย ค.  ทาสีบ้านได้    1  หลัง

ถ้า
    เวลา  1  วัน  นาย ค.  ทาสีบ้านได้  1/12  หลัง

ดังนั้น
    เวลา  1  วัน  นาย ก.  ทาสีบ้านได้   1/6  หลัง

ถ้า
    เวลา  8  วัน  นาย ก.  ทาสีบ้านได้   8 × 1/6  =  8/6  หลัง
    เวลา  1  วัน  นาย ข.  ทาสีบ้านได้   1/8  หลัง

ถ้า
    เวลา  6  วัน  นาย ข.  ทาสีบ้านได้   6 × 1/8  =  6/8  หลัง
    เวลา  1  วัน  นาย ค.  ทาสีบ้านได้   1/12  หลัง

ถ้า
    เวลา  x  วัน  นาย ค.  ทาสีบ้านได้   x × 1/12  =  x/12  หลัง

ดังนั้น  จะได้
         (8/6) + (6/8) + (x/12)  =  3  หลัง

แก้สมการนี้เพื่อหาค่า  x  จะได้
                                  x/12  =  3 - (8/6) - (6/8)       
                                  x/12  =  11/12
                                       x  =  11  วัน

13 มี.ค. 2555 21:11


ความคิดเห็นที่ 2 โดย YenSavee

ขอบคุณค่า ขอบคุณมากค่ะ {#emotions_dlg.a4}{#emotions_dlg.d6}

16 มี.ค. 2555 19:51


ความคิดเห็นที่ 3 โดย นิรันดร์

บริษัทแห่งหนึ่งจ้างคน 3 คน ทาสีบ้าน 3 หลัง
ในการทาสีบ้านหลังหนึ่ง นาย ก.ใช้เวลา 6 วัน, นาย ข. ใช้เวลา 8 วัน, และนาย ค. ใช้เวลา 12 วัน
หลังจากงานเริ่มได้ 8 วัน นาย ก. ลางานไปเที่ยว และนาย ข. ทำต่ออีก 6 วัน
นาย ค. ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการทำงานที่เหลือ

วิธีคิด
ในเวลา 1 วัน นาย ก.ทาสีได้ 1/6 หลัง, นาย ข. ทาสีได้ 1/8 หลัง และนาย ค. ทาสีได้ 1/12 หลัง
8 วันแรก ช่วยกันทาสี 3 คนได้งานไป 8(1/6 + 1/8 + 1/12) = 3 หลัง

ดังนั้น งานเสร็จตั้งแต่ 8 วันแรกแล้วครับ เริ่มงานพร้อมกัน เลิกงานพร้อมกัน

17 มี.ค. 2555 13:38


ความคิดเห็นที่ 4 โดย YenSavee

ขอบคุณค่าาา {#emotions_dlg.d4}

17 มี.ค. 2555 16:56


ความคิดเห็นที่ 5 โดย นิรันดร์

ค่ะ ไม่ใช่ ค่า

18 มี.ค. 2555 19:37


ความคิดเห็นที่ 6 โดย YenSavee

ค่ะ 555 {#emotions_dlg.q6} เป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยให้ถูกใช่ไหมค่ะ 55

20 มี.ค. 2555 11:06


ความคิดเห็นที่ 7 โดย นิรันดร์

ถูกต้องครับ เป็นคนไทยต้องพยายามใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

ใช่ไหมค่ะคะ

หลังคำถาม ให้ลงท้ายด้วย "คะ"
คะ ใช้ลงท้ายคำถามของหญิง
นอกจากนี้ ใช้ต่อท้ายคำว่า "นะ" หรือคำว่า "สิ"
เช่น เย็นนี้ เราไปรับประทานอาหารเย็นนอกบ้านด้วยกันนะคะ
หรือ คุณช่วยเดินชิดเข้าด้านในด้วยสิคะ

20 มี.ค. 2555 14:42


ความคิดเห็นที่ 8 โดย YenSavee

คะ 

21 มี.ค. 2555 18:29


ความคิดเห็นที่ 9 โดย นิรันดร์

รับปากจะทำ ใช้คำว่า ค่ะ

21 มี.ค. 2555 21:56


ความคิดเห็นที่ 10 โดย YenSavee

ค่ะ ขอบคุณอาจารย์นิรันดร์มากคะที่ช่วยมาสอนภาษาไทยให้หนูได้เข้าใจ ถึงเวลาใช้และความเหมาะสมคะ  {#emotions_dlg.d4}

24 มี.ค. 2555 17:55


ความคิดเห็นที่ 11 โดย นิรันดร์

 


รับปากจะทำ ใช้คำว่า ค่ะ

ค่ะ ขอบคุณอาจารย์นิรันดร์มากคะค่ะที่ช่วยมาสอนภาษาไทยให้หนูได้เข้าใจ ถึงเวลาใช้และความเหมาะสมคะค่ะ


 

24 มี.ค. 2555 21:20


ความคิดเห็นที่ 12 โดย ครูไผ่

คิดว่าหนูคนนี้คงไม่ทราบเสียงวรรณยุกต์ของคำว่า คะ และ ค่ะ


คะ  เสียงสูง (เสียงตรี) ใช้ท้ายคำถาม หรือคำขอร้องที่ตามหลังคำว่า "นะ"


ค่ะ  เสียงต่ำ  ใช้ท้ายประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ 

25 มี.ค. 2555 03:09


ความคิดเห็นที่ 13 tagofin (Guest)

ขอบคุณ คุณนกแสก มากๆครับ ที่สอนคณิต...
26 ธ.ค. 2556 13:21

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น