โจทย์ปัญหาแรงงาน

บริษัทแห่งหนึ่งจ้างคน 3 คน ทาสีบ้าน 3 หลัง 
นาย ก. ใช้เวลา 6 วันในการทาสีบ้านหลังหนึ่ง

ส่วนนาย ข. ใช้เวลา 8 วัน และนาย ต. ใช้เวลา 12 วัน

หลังจากงานเริ่มได้ 8 วัน นาย ก. ลางานไปเที่ยว และนาย ข. ทำต่ออีก 6 วัน 

นาย ค. ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการทำงานที่เหลือก. 8 วัน

ข. 11 วัน

ค. 12 วัน

ง. 13 วัน

  
 
ช่วยบอกวิธีทำหน่อยนะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างมาก 
 


ความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
13 มี.ค. 2555 21:11
 1.     เวลา  6  วัน  นาย ก.  ทาสีบ้านได้     1  หลัง
  ถ้า
      เวลา  1  วัน  นาย ก.  ทาสีบ้านได้  1/6  หลัง
      เวลา  8  วัน  นาย ข.  ทาสีบ้านได้     1  หลัง

  ถ้า
      เวลา  1  วัน  นาย ข.  ทาสีบ้านได้  1/8  หลัง
      เวลา  12  วัน  นาย ค.  ทาสีบ้านได้    1  หลัง

  ถ้า
      เวลา  1  วัน  นาย ค.  ทาสีบ้านได้  1/12  หลัง

  ดังนั้น
      เวลา  1  วัน  นาย ก.  ทาสีบ้านได้   1/6  หลัง

  ถ้า
      เวลา  8  วัน  นาย ก.  ทาสีบ้านได้   8 × 1/6  =  8/6  หลัง
      เวลา  1  วัน  นาย ข.  ทาสีบ้านได้   1/8  หลัง

  ถ้า
      เวลา  6  วัน  นาย ข.  ทาสีบ้านได้   6 × 1/8  =  6/8  หลัง
      เวลา  1  วัน  นาย ค.  ทาสีบ้านได้   1/12  หลัง

  ถ้า
      เวลา  x  วัน  นาย ค.  ทาสีบ้านได้   x × 1/12  =  x/12  หลัง

  ดังนั้น  จะได้
           (8/6) + (6/8) + (x/12)  =  3  หลัง

  แก้สมการนี้เพื่อหาค่า  x  จะได้
                                    x/12  =  3 - (8/6) - (6/8)       
                                    x/12  =  11/12
                                         x  =  11  วัน
ความคิดเห็นที่ 2

YenSavee
16 มี.ค. 2555 19:51
 1. ขอบคุณค่า ขอบคุณมากค่ะ {#emotions_dlg.a4}{#emotions_dlg.d6}
ความคิดเห็นที่ 3

นิรันดร์ vcharkarn vteam
17 มี.ค. 2555 13:38
 1. บริษัทแห่งหนึ่งจ้างคน 3 คน ทาสีบ้าน 3 หลัง
  ในการทาสีบ้านหลังหนึ่ง นาย ก.ใช้เวลา 6 วัน, นาย ข. ใช้เวลา 8 วัน, และนาย ค. ใช้เวลา 12 วัน
  หลังจากงานเริ่มได้ 8 วัน นาย ก. ลางานไปเที่ยว และนาย ข. ทำต่ออีก 6 วัน
  นาย ค. ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการทำงานที่เหลือ

  วิธีคิด
  ในเวลา 1 วัน นาย ก.ทาสีได้ 1/6 หลัง, นาย ข. ทาสีได้ 1/8 หลัง และนาย ค. ทาสีได้ 1/12 หลัง
  8 วันแรก ช่วยกันทาสี 3 คนได้งานไป 8(1/6 + 1/8 + 1/12) = 3 หลัง

  ดังนั้น งานเสร็จตั้งแต่ 8 วันแรกแล้วครับ เริ่มงานพร้อมกัน เลิกงานพร้อมกัน
ความคิดเห็นที่ 4

YenSavee
17 มี.ค. 2555 16:56
 1. ขอบคุณค่าาา {#emotions_dlg.d4}
ความคิดเห็นที่ 5

นิรันดร์ vcharkarn vteam
18 มี.ค. 2555 19:37
 1. ค่ะ ไม่ใช่ ค่า
ความคิดเห็นที่ 6

YenSavee
20 มี.ค. 2555 11:06
 1. ค่ะ 555 {#emotions_dlg.q6} เป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยให้ถูกใช่ไหมค่ะ 55
ความคิดเห็นที่ 7

นิรันดร์ vcharkarn vteam
20 มี.ค. 2555 14:42
 1. ถูกต้องครับ เป็นคนไทยต้องพยายามใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

  ใช่ไหมค่ะคะ

  หลังคำถาม ให้ลงท้ายด้วย "คะ"
  คะ ใช้ลงท้ายคำถามของหญิง
  นอกจากนี้ ใช้ต่อท้ายคำว่า "นะ" หรือคำว่า "สิ"
  เช่น เย็นนี้ เราไปรับประทานอาหารเย็นนอกบ้านด้วยกันนะคะ
  หรือ คุณช่วยเดินชิดเข้าด้านในด้วยสิคะ
ความคิดเห็นที่ 8

YenSavee
21 มี.ค. 2555 18:29
 1. คะ 
ความคิดเห็นที่ 9

นิรันดร์ vcharkarn vteam
21 มี.ค. 2555 21:56
 1. รับปากจะทำ ใช้คำว่า ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 10

YenSavee
24 มี.ค. 2555 17:55
 1. ค่ะ ขอบคุณอาจารย์นิรันดร์มากคะที่ช่วยมาสอนภาษาไทยให้หนูได้เข้าใจ ถึงเวลาใช้และความเหมาะสมคะ  {#emotions_dlg.d4}
ความคิดเห็นที่ 11

นิรันดร์ vcharkarn vteam
24 มี.ค. 2555 21:20
 1.  


  รับปากจะทำ ใช้คำว่า ค่ะ

  ค่ะ ขอบคุณอาจารย์นิรันดร์มากคะค่ะที่ช่วยมาสอนภาษาไทยให้หนูได้เข้าใจ ถึงเวลาใช้และความเหมาะสมคะค่ะ


   
ความคิดเห็นที่ 12

ครูไผ่ vcharkarn vteam
25 มี.ค. 2555 03:09
 1. คิดว่าหนูคนนี้คงไม่ทราบเสียงวรรณยุกต์ของคำว่า คะ และ ค่ะ


  คะ  เสียงสูง (เสียงตรี) ใช้ท้ายคำถาม หรือคำขอร้องที่ตามหลังคำว่า "นะ"


  ค่ะ  เสียงต่ำ  ใช้ท้ายประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ 
ความคิดเห็นที่ 13

tagofin (Guest)
26 ธ.ค. 2556 13:21
 1. ขอบคุณ คุณนกแสก มากๆครับ ที่สอนคณิต...

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น