แนวข้อสอบภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด 2555

 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ   ภาค ก. ชุดละ 399   ความรอบรู้   -  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน    -  นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ   -  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น   (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ   -  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ   -  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร   -  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา     -  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   -  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก   -  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร   ความรู้ความสามารถทั่วไป    -  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์   -   แนวข้อวิชาภาษาไทย   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู   -  แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย    -  แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม    -  แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู    -  แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู    -  แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู     ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
19 ก.ค. 2555 17:18
0 ความเห็น
10932 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น