สื่อ CAI สวัสดีอาเซียน, อาเซียนศึกษา

สื่อ CAI สวัสดีอาเซียน, อาเซียนศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สวัสดีอาเซียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง สวัสดีอาเซียน นำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างครอบคลุม ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศต่างๆ ภาษา อาหาร การแต่งกาย ฯลฯ บรรยายประกอบภาพ แบบทดสอบ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 1 รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 4 หน่วย หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน - ความหมายของอาเซียน - การเกิดขึ้นของอาเซียน - ผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน - ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิก - ปฏิญญาอาเซียน - วิสัยทัศน์อาเซียน - ธงและสัญลักษณ์อาเซียน - คำขวัญอาเซียน - เพลงประจำอาเซียน - กฏบัตรอาเซียน - เสาหลักของอาเซียน - ภาษาประจำอาเซียน - จำนวนประชากรของอาเซียน - ประโยชน์ของการมีประชาคมอาเซียน หน่วยที่ 2 การบริหารงานของประชาคมอาเซียน - องค์กรของอาเซียน - สำนักงานอาเซียน (สำนักงานใหญ่) - สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ - การประชุมอาเซียน - เลขาธิการอาเซียน หน่วยที่ 3 บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน - ประเทศไทยเป็นที่กำเนิดของอาเซียน - บทบาทการเมืองและความมั่นคง - บทบาทด้านเศรษฐกิจ - บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรม - ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน - ผลประทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม - ประเทศคู่เจรจา - อาเซียน + 3 - อาเซียน + 6 - อาเซียนกับสหภาพยุโรป - อาเซียนกับสหประชาชาติ สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2 ชุดที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน หน่วยที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน - บรูไนดารุสซาลาม - อินโดนีเซีย - กัมพูชา - ลาว - มาเลเซีย - เมียนมาร์ - ฟิลิปปินส์ - สิงคโปร์ - ไทย - เวียดนาม - อาหารที่มีชื่อเสียงของประเทศอาเซียน - ภาษาทักทายของประเทศอาเซียน หน่วยที่ 6 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอาเซียน 1 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศบรูไน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศกัมพูชา ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศลาว ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศมาเลเซีย หน่วยที่ 7 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศอาเซียน 2 ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเมียนม่าร์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศฟิลิปปินส์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเวียดนาม ดูรายละเอียด ที่นี่ http://dekdeemedia.com/index-asean.html ติดต่อ 081-1120563 Tag : อาเซียน, สวัสดีอาเซียน, อาเซียนศึกษา, ข้อมูลอาเซียน, cai อาเซียน, ใบความรู้อาเซียน, เด็กดีมีเดีย รับผลิตสื่อด้านการศึกษา สารคดี วีดิทัศน์ ตัดต่อวีดิโอ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน

4 ส.ค. 2555 02:23
0 ความเห็น
12155 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น