รวมภาพวาดสีน้ำ นกชนิดต่าง ๆ ที่สามารถพบได้ในเมืองไทย

 รวมผลงานภาพวาดสีน้ำ ด้านปักษีวิทยา เป็นนกชนิดต่าง ๆ ที่สามารถพบในเมืองไทย


nuchock_mu2@hotmai.com
โดย พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม

ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยวแดง


ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยวแดง 
 
ภาพวาดสีน้ำนกตีทอง
ภาพวาดสีน้ำนกตีทอง
ภาพวาดสีน้ำนกตะขาบทุ่ง
ภาพวาดสีน้ำนกตะขาบทุ่ง
ภาพวาดสีน้ำนกกรุปุดใหญ่
ภาพวาดสีน้ำนกกระปูดใหญ่
ภาพวาดสีน้ำนกกระเต็นอกขาว
ภาพวาดสีน้ำนกกระเต็นอกขาว
ภาพวาดลายเส้นนกกินปลีหางยาวเขียว
ภาพวาดลายเส้นนกกินปลีหางยาวเขียว
ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยวกิ่งก่าสีดำ
ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยวกิ่งก่าสีดำ
ภาพวาดสีน้ำนกจาบคา
ภาพวาดสีน้ำนกจาบคา
ภาพวาดสีน้ำนกกาเหว่า
ภาพวาดสีน้ำนกกาเหว่า
ภาพวาดสีน้ำนกกาเหว่า
 
ภาพวาดสีน้ำนกกระเต็นหัวดำ
ภาพวาดสีน้ำนกตีทอง
ภาพวาดสีน้ำนกตีทอง
ภาพวาดสีน้ำนกกางเขนบ้าน
ภาพวาดสีน้ำนกกางเขนบ้าน
ภาพวาดสีน้ำนกกระจอกบ้าน
ภาพวาดสีน้ำนกกระจอกบ้าน
ภาพวาดสีน้ำนกปรอดหน้านวล
ภาพวาดสีน้ำนกปรอดหน้านวล
ภาพวาดสีน้ำนกกระติบหมู
ภาพวาดสีน้ำนกกระติดขี้หมู
ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยวเคลสเตลส ขณะบิน
ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยวเคลสเตลส ขณะบิน
ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยวกิ่งก่าสีดำ
ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยวกิ่งก่าสีดำ
ภาพวาดสีน้ำนกกินปลีคอสีน้ำตาล
ภาพวาดสีน้ำนกกินปลีคอสีน้ำตาล
ภาพวาดสีน้ำนกกวัก
ภาพวาดสีน้ำนกกวัก
ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยว
ภาพวาดสีน้ำเหยี่ยว
ภาพวาดสีน้ำนกเงือก
ภาพวาดสีน้ำนกเงือก
ภาพวาดสีน้ำเอื้องแดนใต้
ภาพวาดสีน้ำเอื้องแดนใต้
ภาพวาดสีน้ำนกนางพญาปากกว้าง
ภาพวาดสีน้ำนกนางพญาปากว้าง
ภาพวาดสีน้ำนกอีโก้ง
ภาพวาดสีน้ำนกอีโก้ง
ภาพวาดสีน้ำนกกระจิบธรรมดา
ภาพวาดสีน้ำนกกระจิบธรรมดา
ภาพวาดสีน้ำนกกินปลีอกเหลือง ตัวผู้
ภาพวาดสีน้ำนกกินปลีอกเหลือง ตัวผู้
ภาพวาดสีน้ำนกขมิ้นท้ายทอยดำ
ภาพวาดสีน้ำนกขมิ้นท้ายทอยดำ
ภาพวาดสีน้ำนกหัวขวานลายจุด
ภาพวาดสีน้ำนกหัวขวานลายจุด
ภาพวาดสีน้ำนกพร้ำ
ภาพวาดสีน้ำนกเขาใหญ่
ภาพวาดสีน้ำนกเขาใหญ่
ภาพวาดลายเส้นปากกา
ภาพวาดลายเส้นปากกา
ภาพวาดสีน้ำนกกระจิบธรรมดา ตอนทำรัง
ภาพวาดสีน้ำนกกระจิบธรรมดา ตอนทำรัง
ภาพวาดสีน้ำ นกกินปลีอกเหลืองตัวเมีย
ภาพวาดสีน้ำ นกกินปลีอกเหลืองตัวเมีย
ภาพวาดสีน้ำนกอีเสือ
ภาพวาดสีน้ำนกอีเสือ
ภาพวาดลายเส้นนกพิราบภาพวาดนกพิราบ
ภาพวาดสีน้ำไก่ป่า ตัวผู้
ภาพวาดสีน้ำไก่ป่า ตัวผู้
ภาพวาดสีน้ำนกจาบคา
ภาพวาดสีน้ำนกจาบคา
ภาพวาดสีน้ำนกกระเต็น
นกกระเต็นสามนิ้วหลังดำ
นกกางเขนบ้าน
นกกางเขนบ้าน
นกจาบคา
นกจาบคา
ภาพสีน้ำนกนางพญาปากกว้างอกเงิน
ภาพสีน้ำนกนางพญาปากกว้างอกเงิน
ภาพวาดสีน้ำนางพญาปากว้างหางยาว
ภาพสีน้ำนกนางพญาปากกว้างหางยาว
 
8 ส.ค. 2555 12:44
0 ความเห็น
23835 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น