แนวข้อสอบ ภาค ก กทม. ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 55แนวข้อสอบ ภาค ก กทม. ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 55


จำหน่ายในราคา 200 บาท ส่งไฟล์ทางอีเมล์


 


PDF FILE แนวข้อสอบ ภาค ก กทม. ความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 55


จัด ทำเป็น PDF files  สำหรับท่านที่ต้องการอ่านผ่าน TABLET / IPAD  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / NOTEBOOK / NETBOOK   หรือพิมพ์เนื้อหาข้อสอบออกมาอ่านหรือหัดทำ สำหรับคนรุ่นใหม่ !! 


เนื้อประกอบด้วย


ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

วิชาความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)

+ ความสามมารถทางด้านการคิดคำนวณ

+ ความสามารถด้านเหตุผล

วิชาภาษาไทย (60 คะแนน)

+ ความเข้าใจภาษา

+ การใช้ภาษา

วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน)

+ การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน

+กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุบงเทพมหานคร

+กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

+กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

+พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

+ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ


 


วิธีการชำระเงิน (แจ้งการโอนเงินมาที่ 087-9281262)


1. ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ Internet Banking (i-banking / e-banking)-
แล้วโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์บัญชี 'คุณวีรชัย เวินเมาหา'ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี บางนา-ตราด เลขที่บัญชี 117-286316-0-
กรณีสั่งสินค้าผ่านทางเว็บ ในส่วนแจ้งการโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันที่ทำการโอน จำนวนเงินที่โอน ธนาคารที่ได้ทำการโอน สาขา และได้โอนไปยังธนาคารใดของบัญชีของwww.sheet.myreadyweb.com  ได้ให้ไว้**
เมื่อทาง www.sheet.myreadyweb.com ตรวจเอกสารแล้ว เราจะส่งสินค้าให้มาให้ท่านทันที ** 2.
โอนเงินผ่านตู้ ATM

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี บางนา-ตราด เลขที่บัญชี 117-286316-0
2.1
โอนเงินผ่านตู้ ATM ( บัตร ATM ที่ใช้ควรเป็นบัตรธนาคารเดียวกันกับธนาคารที่จะทำการโอน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร )/

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี บางนา-ตราด เลขที่บัญชี 117-286316-0


- กรณีสั่งสินค้าผ่านทางเว็บ ในส่วนแจ้งการโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันที่ทำการโอน จำนวนเงินที่โอน ธนาคารที่ได้ทำการโอน สาขา และได้โอนไปยังธนาคารใดของบัญชีของ www.sheet.myreadyweb.com ได้ให้ไว้


หรือแจ้งการโอนเงินมาที่ 087-9281262


 

12 ส.ค. 2555 21:17
1 ความเห็น
13621 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 peungdee@hotmail.com (Guest)

มีข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา ป.ตรี ของ สำนักเลขาธิการการศึกษาและ

ข้อสอบตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมไหมค่ะ ถ้ามีราคาเท่าไร

และพอจะทราบรายละเอียด วัน เวลา สอบไหมค่ะ
18 ต.ค. 2555 18:29

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น