สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ม.3

รบกวนช่วยแก้โจทย์เหล่านี้ให้หน่อยค่ะ ทำมาตั้งนานแล้วคิดไม่ได้สักที
ข้อที่1
30 /(x-y) + 44 /(x-y) = 10 ........(1)
40 /(X-Y) + 55 /(X-Y) = 13........(2)

เครื่องหมาย / คือ หารค่ะ

ข้อที่2
ผุ้ใหญ่ 9 คน เด็ก 6 คน ขนดินเสร็จในเวลา 2 ชม.
ผุ้ใหญ่ 5 คน เด็ก 7 คน ขนดินเสร็จในเวลา 3 ชม.
ผุ้ใหญ่ 2 คน เด็ก 5 คน ขนดินเสร็จในเวลา กี่ ชม.

ข้อที่3
วัตถุ 2 ชิ้น ห่างกัน 27ซม. เคลื่อนที่พร้อมกัน ในทิศทางเดียวกัน จะทันกันในเวลา 9 วินาที
แต่ถ้าเคลื่อนที่เข้าหากัน จะชนกันในเวลา 3 วินาที หาอัตราเร็ววัตถุ 2 ชนิด


ความคิดเห็นที่ 2 

นิรันดร์ vcharkarn vteam
18 ส.ค. 2555 00:10
 1. ข้อที่ 1

      30/(- y) + 44/(- y) = 10 ........(1)

      40/(- y) + 55/(- y) = 13 ........(2)

  ลองตรวจสอบโจทย์ว่าลอกมาถูกหรือไม่ (ผมว่าหากโจทย์เป็นแบบนี้ ไม่น่าจะทำได้เหมือนกัน)
ความคิดเห็นที่ 3

นิรันดร์ vcharkarn vteam
18 ส.ค. 2555 00:14
 1. ข้อที่ 3

  วัตถุ 2 ชิ้น ห่างกัน 27 cm เคลื่อนที่พร้อมกัน ในทิศทางเดียวกัน จะทันกันในเวลา 9 วินาที แต่ถ้าเคลื่อนที่เข้าหากัน จะชนกันในเวลา 3 วินาที หาอัตราเร็ววัตถุ 2 ชนิด

  ลองหาความเร็วสัมพัทธ์ขณะตามกันและสวนกันออกมาก็แทบจะเห็นคำตอบแล้ว


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น