แสงเป็นคลื่นใช่ไหมครับ แล้วทำไมถึงไม่ทะลุวัตถุทึบแสงอะครับ

แสงเป็นคลื่นใช่ไหมครับ แล้วทำไมถึงไม่ทะลุวัตถุทึบแสงอะครับ
1.เวลาเอาวัตถุทึบแสงไปบังแสง ทำไมมืด อะครับ
แสดงว่าคลื่นแสงไม่สามารถทะลุวัตถุนั้นได้ใช่ไหมครับ

2.คลื่นที่จะทะลุวัตถุต่างๆ นั้นได้ ความถี่คลื่น ความยาวคลื่น มันจะต้องเล็กกว่า
โครงสร้างโมเลกุลนั้นหรือเปล่าครับ

3.สาเหตุของวัตถุที่สะท้อนแสง หรือ ยอมให้แสงผ่านนั้น เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอม โมเลกุล
หรือธาตุของวัตถุนั้น หรือไม่อย่างไรครับ


ความคิดเห็นที่ 1 

นิรันดร์ vcharkarn vteam
20 ส.ค. 2555 14:31
 1. แสงเป็นคลื่นใช่ไหมครับ
  อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ แล้วแต่กรณี
  เวลาที่มันเป็นคลื่นก็คือเวลาที่เราตรวจสอบได้ว่ามันมีสมบัติของคลื่น
  เวลาที่มันไม่ได้เป็นคลื่นก็คือเวลาที่เราตรวจสอบแล้วพบว่ามันไม่มีสมบัติของคลื่นครับ

  แล้วทำไมถึงไม่ทะลุวัตถุทึบแสงอะครับ
  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นวัตถุทึบแสง คำว่าทึบแสงแปลว่ามันไม่ยอมให้แสงผ่านมันครับ

  1. เวลาเอาวัตถุทึบแสงไปบังแสง ทำไมมืด อะครับ แสดงว่าคลื่นแสงไม่สามารถทะลุวัตถุนั้นได้ใช่ไหมครับ
  ใช่ครับ

  2. คลื่นที่จะทะลุวัตถุต่างๆ นั้นได้ ความถี่คลื่น ความยาวคลื่น มันจะต้องเล็กกว่า โครงสร้างโมเลกุลนั้นหรือเปล่าครับ
  ไม่ได้หมายความเช่นนั้นครับ

  3. สาเหตุของวัตถุที่สะท้อนแสง หรือ ยอมให้แสงผ่านนั้น เกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอม โมเลกุล หรือธาตุของวัตถุนั้น หรือไม่อย่างไรครับ
  เกี่ยวข้องกับระดับพลังงานของแสงและระดับพลังงานของวัตถุครับ
  ถ้าพลังงานมันตรงกันพอดีวัตถุก็จะดูดแสงนั้นไว้ แต่แสงมีหลายระดับพลังงาน
  (เราเรียกสเป็คตรัมทั้งหมดของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าว่าแสง จึงสามารถแบ่งแสงออกได้เป็นสองพวกหยาบๆก็คือแสงที่มองเห็น และแสงที่มองไม่เห็นครับ) ดังนั้น หากมันดูดแสงใดไว้มันก็เป็นวัตถุทึบแสงนั้น และแสงใดที่มันไม่ได้ดูไว้ มันก็ปล่อยให้แสงผ่านได้ ตัวอย่างเช่น
  แก้วยอมให้แสงที่มองเห็นผ่านได้ แต่ไม่ยอมให้แสงยูวีผ่าน
  ส่วนควอร์ซยอมให้ทั้งยูวีและแสงที่มองเห็นได้ผ่าน


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น