แม่เหล็ก

มีข้อสงสัยครับ :



1.แม่เหล็กทรงกลมมีขั้วหรือไม่ ?

2.ทำไมแม่เหล็กจึงดูดขั้วเดียวกันได้ และทำไมจึงดูดเหล็กได้

(พลังงานที่ใช้เพื่อให้เกิดแรงมาจากไหน ? เกิดจาก แรงดึงดูดระหว่า่งอะตอมใช่หรือไม่ ? เคยมีคำกล่าวว่าการที่แม่เหล็กดูดเหล็ก หรือแม่เหล็กด้วยกันได้ เกิดขึ้นเพราะ อิทธิพลจากสนามแม่เหล็กโลก หากว่าเรานำ แม่เหล็กไปทำการทดลองนอก อิทธิพลสนามแม่เหล็ก ไม่ทราบว่าผลการทดลองจะเกิดขึ้นเหมือนกับ ภายในบริเวณสนามแม่เหล็กหรือไม่ ? )

3. เพราะเหตุใดโลกจึงหมุน และ หมุนทวนเข็มหรือตามเข็ม ผู้สังเกตุอยู่ที่ใด พลังงานที่โลกใช้ ในการหมุนนำมาจากไหน ?

4.มวลโลก และนำหนักโลก ไม่เหมือนกัน อย่างแน่นอน

อยากทราบว่านำ้หนักของโลก ต้องเทียบกับดวงอาทิตย์ใช่หรือไม่ ? (เพราะนำ้หนักคน ยังเทียบกับโลกเลย?)

5.การที่โลกหมุนเชเนนั้นเราสามารถอธิบายจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่มีการเวียนซ้ายมากกว่าการเวียนขวาได้หรือไม่?


ความคิดเห็นที่ 1 

Its me (Guest)
19 มิ.ย. 2547 22:01
 1. 1) Earth is a sphere and earth has magnatic feild with north and south poles.

  2) Scientists explain that magnetic field arrages the little magnet inside ferrous matterial to line up with magnetic field and thus become magnet. The magnetic field is not necessary from earth but from the magnet itself. All magnets have magnetic field or it is not a magnet.

  3) Astronomer explain that earth rotates since it formed itself from small particles floating in space rotating around the sun after the big bang. There was tremendous energy and that was the energy that kept earth turn.

  4) Earth mass and wieght are not the same. We know the earth\'s mass. The earth\'s wieght depends on where we wiegh the earth.

  5) I don\'t think that the two are related. But who knows, they might.



ความคิดเห็นที่ 2

นิรันดร์ vcharkarn vteam
21 มิ.ย. 2547 10:05
 1. 1.แม่เหล็กทรงกลมมีขั้วหรือไม่ ?

  มีครับ



  2.ทำไมแม่เหล็กจึงดูดขั้วเดียวกันได้

  ขั้วแม่เหล็ก 2 แท่งที่แรงไม่เท่ากันจะดูดกันได้



  และทำไมจึงดูดเหล็กได้

  อะตอมเห็นมีขั้วแม่เหล็กเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว



  (พลังงานที่ใช้เพื่อให้เกิดแรงมาจากไหน ?

  อยู่ในสนามแม่เหล็ก



  เกิดจาก แรงดึงดูดระหว่า่งอะตอมใช่หรือไม่ ?

  เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้า



  เคยมีคำกล่าวว่าการที่แม่เหล็กดูดเหล็ก หรือแม่เหล็กด้วยกันได้ เกิดขึ้นเพราะ อิทธิพลจากสนามแม่เหล็กโลก

  ไม่จริงครับ



  หากว่าเรานำ แม่เหล็กไปทำการทดลองนอก อิทธิพลสนามแม่เหล็ก ไม่ทราบว่าผลการทดลองจะเกิดขึ้นเหมือนกับ ภายในบริเวณสนามแม่เหล็กหรือไม่ ?

  คำถามไม่ชัดเจน ลองถามมาใหม่นะครับ



  3. เพราะเหตุใดโลกจึงหมุน

  เข้าใจว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ดาวเริ่มก่อตัว ตอนที่อนูเล็ก ๆ เข้ามารวมตัวกัน มันคงจะไม่ได้วิ่งเข้ามาชนกันตรง ๆ แต่มีการเคลื่อนที่เฉออกจากแนวศูนย์กลางมวล ทำให้มีโมเมนตัมเชิงมุมเริ่มแรก และก็มีต่อมาเรื่อย ๆ (ข้อนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่ยืนยันว่าจะเป็นอย่างนี้ เพราะผมเกิดไม่ทันตอนที่โลกฟอร์มตัว )



  และ หมุนทวนเข็มหรือตามเข็ม ผู้สังเกตุอยู่ที่ใด พลังงานที่โลกใช้ ในการหมุนนำมาจากไหน ?

  ถ้าคุณมองจากนอกโลกโดยมองตามแกนหมุน และมองที่ขั้วโลกเหนือ จะเห็นทวนเข็มนาฬิกา แต่ถ้ามองจากขั้วโลกใต้ ก็จะเห็นตามเข็มนาฬิกาครับ



  4.มวลโลก และนำหนักโลก ไม่เหมือนกัน อย่างแน่นอน

  อยากทราบว่านำ้หนักของโลก ต้องเทียบกับดวงอาทิตย์ใช่หรือไม่ ? (เพราะนำ้หนักคน ยังเทียบกับโลกเลย?)

  ไม่น่าจะพูดถึงน้ำหนักโลก

  น้ำหนักวัตถุ เกิดจากแรงดึงดูดที่ดาวที่วัตถุอยู่ ออกแรงดูดวัตถุนั้น

  แต่โลกเป็นดาวเสียเองน่ะครับ




  5.การที่โลกหมุนเชเนนั้นเราสามารถอธิบายจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่มีการเวียนซ้ายมากกว่าการเวียนขวาได้หรือไม่?

  ไม่ทราบครับ



ความคิดเห็นที่ 3

pheonixofdeath@thaciti.com (Guest)
27 มิ.ย. 2547 15:43
 1. ถ้านำแม่เหล็กวางบนวิทยุเสียงจะฟังไม่รู้เรื่อใช่ปะ



ความคิดเห็นที่ 4

Thaina Yu
27 มิ.ย. 2547 20:27
 1. 1.แม่เหล็กทรงกลมมีขั้วหรือไม่ ?

  .......จะว่ามีก็มีนะครับ อย่างโลกเราน่ะ



  2.ทำไมแม่เหล็กจึงดูดขั้วเดียวกันได้ และทำไมจึงดูดเหล็กได้

  (พลังงานที่ใช้เพื่อให้เกิดแรงมาจากไหน ?

  ........ผมคิดว่าคงเป็นเพราะแรงประจุจากอะตอมนะครับ ในสภาพสสารปกติ โลหะจะมีคุณสมบัติที่ปล่อยพลังงานประจุออกมาอยู่แล้ว แต่เมื่อเป็นแม่เหล็ก มันจะปล่อยออกมาในลักษณะที่มีระเบียบอยู่บนพื้นที่เล็กๆ ทำให้เกิดแรงมากกว่าที่ปล่อยอย่างไม่เป็นระเบียบ



  เกิดจาก แรงดึงดูดระหว่า่งอะตอมใช่หรือไม่ ?

  ........คิดว่าไม่เหมือนนะครับ ไม่งั้นแม่เหล็กคงดูดสารอโลหะไม่ได้



  เคยมีคำกล่าวว่าการที่แม่เหล็กดูดเหล็ก หรือแม่เหล็กด้วยกันได้ เกิดขึ้นเพราะ อิทธิพลจากสนามแม่เหล็กโลก หากว่าเรานำ แม่เหล็กไปทำการทดลองนอก อิทธิพลสนามแม่เหล็ก ไม่ทราบว่าผลการทดลองจะเกิดขึ้นเหมือนกับ ภายในบริเวณสนามแม่เหล็กหรือไม่ ?

  .........ไม่จริงหรอกครับ เพราะข้อแรกสุดคือ แรงแม่เหล็กมันขยายไปทั่วไม่มีที่ไหนที่ไม่มีเส้นแรงแมเหล็ก และอย่างที่สองคือ แรงแม่เหล็กมันเกิดจากในโลหะนั้นๆ



  3. เพราะเหตุใดโลกจึงหมุน และ หมุนทวนเข็มหรือตามเข็ม ผู้สังเกตุอยู่ที่ใด พลังงานที่โลกใช้ ในการหมุนนำมาจากไหน ?

  .........การที่โลกหมุนเกิดจากแรงเฉื่อยในอวกาศที่ไม่มีแรงเสียดทานครับ แรงนั้นน่าจะมาจากตอนที่เศษของโลกระเบิดออกมาจากดวงอาทิตย์ตอนเริ่มระบบสุริยะ ตอนที่เศษนั้นระเบิด มันก็โคจรไปรอบๆดวงอาทิตย์ แล้วมันก็ค่อยๆม้วนตัวรวมกันเป็นโลก แรงจากตอนนั้นเหลืออยู่มาก โลกเลยหมุนอยู่แบบนี้นี่ละครับ



  4.มวลโลก และนำหนักโลก ไม่เหมือนกัน อย่างแน่นอน

  อยากทราบว่านำ้หนักของโลก ต้องเทียบกับดวงอาทิตย์ใช่หรือไม่ ? (เพราะนำ้หนักคน ยังเทียบกับโลกเลย?)

  .......น้ำหนักคือค่าที่สมมุติโดยใช้มวลมาคูณกับแรงโน้มถ่วงครับ แต่เราไม่คิดถึงน้ำหนักของโลกกันหรอกครับเพราะมันไม่จำเป็น และเราก็ไม่อยากนั่งจำแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ด้วย



  5.การที่โลกหมุนเชเนนั้นเราสามารถอธิบายจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่มีการเวียนซ้ายมากกว่าการเวียนขวาได้หรือไม่?

  .........ไม่น่าเกี่ยวกันนะครับ เพราะที่โลกหมุนน่าจะเกิดจากแรงเฉื่อยที่หลงเหลือจากดวงอาทิตย์ ที่อิเล็คตรอนเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นสมบัติส่วนตัวมันมากกว่าน่ะครับ



  อย่าเชื่อผมนะ กรุณาคิดตามแล้วค่อยเชื่อ



ความคิดเห็นที่ 5

beung.pa@chaiyo.com (Guest)
8 ก.ค. 2547 13:38
 1. แม่เหล็กคืออะไร



ความคิดเห็นที่ 6

งงจังเยยย!!!?? (Guest)
30 พ.ค. 2548 20:38
 1. มีข้อสงสัยเหมือนกาน???



  1.ประวัติแม่เหล็ก

  2.ชนิดของแม่เหล็ก

  3.ทฤษฏีหรือสูตรแม่เหล็ก

  4.การทำให้สูญเสียอำนาจแม่เหล็ก

  5.ประโยชน์ของแม่เหล็ก



ความคิดเห็นที่ 7

งานของม.ชยันต์ (Guest)
31 พ.ค. 2548 17:25
 1. มีข้อสงสัยเหมือนกาน???



  1.ประวัติแม่เหล็ก

  2.ชนิดของแม่เหล็ก

  3.ทฤษฏีหรือสูตรแม่เหล็ก

  4.การทำให้สูญเสียอำนาจแม่เหล็ก

  5.ประโยชน์ของแม่เหล็ก

  เหมือนความคิดเห็นที่ 6 อ่ะ ต้องการเหมือนกันเปี๊ยบ โรงเรียนเดียวกันป่าวเนี่ย ??



ความคิดเห็นที่ 8

Coquette (Guest)
1 มิ.ย. 2548 02:51
 1. อยากถามอาจารย์ นิรันดร์ หรือ คุณ Its me (+ผู้รู้ก็ได้คับ)

  คือมาเห็นคำถามแร้วก็ เอ๊ะใจว่า

  สมมติ มีเหล็กวางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่เพียงพอที่จะดึงมาติดกับแม่เหล็กที่ต่างก็วางนิ่งๆ มานก็เลื่อนมาเอง (เกิดงานที่แท่งเหล็ก -> แม่เหล็กเสียงานหรอคับ?? เอ๊ะ หรือมองผิดไป - -)



  ถ้าแม่เหล็กเสียงานแสดงว่าถ้าแม่เหล็กดูด เหล็กมากๆ จาสูญเสียความเป็นแม่เหล็กไปซึ่งมานฟังดุแปลกๆ

  ในทางกลับกันมานก็แปลกที่เอาพลังงานจากไหนมา ดูดเหล็กหละ??



  คือเข้าใจว่าถ้าอธิบายในทางไฟฟ้า(สนามแม่เหล็ก) ก็รู้อ่ะคับ ว่ามานดูดกันเพราะสนามแม่เหล็กไป เรียงขั้วของเหล็กซะใหม่



ความคิดเห็นที่ 9

Coquette (Guest)
1 มิ.ย. 2548 02:54
 1. ขอบคุณล่วงหน้าคราบอาจจะมาดุช้าเด๋วจาเสีย มรรยาท ^^"



ความคิดเห็นที่ 10

ตาหลิว (Guest)
1 มิ.ย. 2548 05:34
 1. ตอบคุณ Coquette ...

  เกิดงานจากแท่งแม่เหล็กครับ ความเป็นแม่เหล็กนั้นเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติเหมือนกับแรงดึงดูด

  ลองคิดถึงอุกกาบาตที่โดนโลกดึงดูด อุกกาบาตตกลงมาใส่พื้นโลกแล้ว โลกก็ไม่ได้มีแรงดึงดูดน้อยลง ทั้งๆ ที่งานก็เกิดจากโลก

  แล้วพลังงานมาจากไหน .. ก็บิ๊กแบงมั้งครับ (ไม่ได้แกล้งตอบนะเนี่ย)



  .. อ่านเล่นๆ

  ชินจังปีนตู้เย็นขึ้นไปหยิบโถใส่ขนม แต่โถกลิ้งตกใส่หัวดังโป๊ก ฝาหลุดออกมา หลังจากนั่งกุมหัวอยู่พักนึง ก็มานั่งคิดว่า เอ๊ งั้นต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเสียแรงงัดฝาแล้ว(ปกติต้องเรียกแม่มาช่วยเปิด) ใช้วิธีเขี่ยให้โถกลิ้งตกมาใส่หัวดีกว่า นี่แปลว่าชินจังค้นพบวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงก็คือได้พลังงานมาฟรีๆ รึเปล่าน้อ



ความคิดเห็นที่ 11

Dubber
1 มิ.ย. 2548 11:27
 1. ไม่ฟรีเพราะยังไงก็ต้องมีใครซักคนให้พลังงานศักย์ เอาโถขึ้นไปวางสูงๆ : )



ความคิดเห็นที่ 12

Coquette (Guest)
1 มิ.ย. 2548 12:54
 1. อือ...

  ยังงงกะ เรื่อง Singularity เหมือนกานอ่านแร้วก็งงเหอๆ

  คือ...

  ช่วยอธิบายแบบว่า ต่ออีกนิด ได้มั๊ยคับ



ความคิดเห็นที่ 13

ตาหลิว (Guest)
1 มิ.ย. 2548 23:16
 1. ผมคงไม่ถึงขั้นอธิบาย Singularity ได้นะครับ แต่จะพร่ำเพ้อเรื่องบิ๊กแบงโดยขอยืมคำตอบของคุณ Dubber มาอธิบายต่อแล้วกัน ..

  ครับ ใครซักคนต้องเอาโถขึ้นไปวางก่อนจะตกใส่หัวชินจังได้ ในที่นี้คงเป็นมิซาเอะ ถ้าชินจังมองดูเฉพาะตัวเอง ก็จะเห็นว่าได้พลังงานมาฟรีๆ แต่อยู่มาวันนึงชินจังได้ยินแม่บ่นว่าปวดหลังเพราะต้องยกของเป็นประจำ ...



  ทีนี้ใครเอาโลกมาลอยอยู่ตรงนี้ เอาดวงอาทิตย์ไปไว้ตรงโน้น เอาอุกกาบาตมาวิ่งไปวิ่งมา หรือเอาลูกเหล็กไปวางให้ห่างจากแม่เหล็กก่อนที่จะโดนแม่เหล็กดูดเข้ามา? .. ก็บิ๊กแบงมั้งครับ



  เรื่องพลังงานฟรีทางเศรษฐกิจคือเราได้พลังงานมาฟรีๆ กับ พลังงานฟรีทางฟิสิกส์นี่ผมก็นั่งงงอยู่นานเหมือนกันครับ



ความคิดเห็นที่ 14

ม .5/3 (Guest)
6 มิ.ย. 2548 09:05
 1. การทดลองสนามแม่เหล็กมีประโยชน์อย่างไรทำให้เรารู้อะไรบ้าง



ความคิดเห็นที่ 15

เด็กสกล (Guest)
6 มิ.ย. 2548 09:08
 1. ประโยชน์ของสนามแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับเข็มทิศอย่างไร



ความคิดเห็นที่ 16

น้อง ม.ปลาย (Guest)
6 มิ.ย. 2548 09:12
 1. ช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกัััััััััับการทดลองสนามแม่เหล็กโดยใช้เข็มทิศว่ามีประโยชน์และได้ความรู้อะไรบ้างมีการนำไปใช้อย่างไรช่วยอธิบายหน่อยค่ะ



ความคิดเห็นที่ 18

สา (Guest)
9 มิ.ย. 2548 12:29
 1. เเม่เหล็กสำคัญอย่างไร



ความคิดเห็นที่ 19

โป้ง (Guest)
24 มิ.ย. 2548 22:55
 1. ขอหลักการของแม่เหล็กหน่อยครับ ?? อยากได้มากกๆๆๆ



ความคิดเห็นที่ 20

ซาซาเมะ (Guest)
28 มิ.ย. 2548 13:42
 1. เราอยากรุว่าถ้าอยากไปดูที่ขั้วโลกที่มีแม่เหล็กไปแล้วจะมีอะไรไห้เหนอยู่เป่าหรือต้องขุดลงไปไต้ดินถึงจะเหนแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กที่ขั้วโลกอยู่ไหนอ่ะ



ความคิดเห็นที่ 21

ซาซาเมะ (Guest)
28 มิ.ย. 2548 13:45
 1. ถ้าเรามีแม่เหล็กอยู่อันหนึ่งมันจะเสียความเปนแม่เหล็กไหม(วางอยู่ไนที่ร่ม)ถ้าเปนนานเท่าไรถึงเสียไปล่ะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น