วิชาการดอทคอม ptt logo

การแตกหน่อของไฮดรา

โพสต์เมื่อ: 11:10 วันที่ 20 มิ.ย. 2547         ชมแล้ว: 41,957 ตอบแล้ว: 43
วิชาการ >> กระทู้ >> ทั่วไป
อยากได้รูปและข้อมูลอย่างละเอียด


ดาว(203.172.49.110,,)

จำนวน 34 ความเห็น, หน้าที่ | -1-
ความเห็นเพิ่มเติมที่ 1 21 มิ.ย. 2547 (00:40)
1. การแตกหน่อ (Budding) เป็นการสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นต่ำ โดยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีการสร้างเนื้อเยื่อข้างลำตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวเล็ก ๆ ที่มีอวัยวะต่าง ๆ เหมือนตัวแม่ หลังจากติดอยู่กับตัวแม่ระยะหนึ่งก็จะหลุดออกมาไปอยู่อิสระตามลำพัง สัตว์ที่มีการสืบพันธุ์ลักษณะนี้ได้แก่ ไฮดรา หนอนตัวแบน ฟองน้ำ ปะการัง และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (พวกโพรติสต์) เช่น ยีสต์ เป็นต้น โพรติสต์ หมายถึง สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ที่ไม่อาจจัดเป็นพืชหรือสัตว์ได้อย่างชัดเจน เช่น เห็ด รา ยีสต์ โปรโตซัว ไวรัส สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน เป็นต้น

 ไฮดรา (Hydra) เป็นสัตว์ชั้นต่ำประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ลำตัวคล้ายเส้นด้าย มีขนาดประมาณ 0.5 – 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.5 – 1 เซนติเมตร มีหนวดเป็นเส้นยาว 4 – 12 เส้นลำตัวสีขาวขุ่น แต่บางชนิดมีสีเขียว ซึ่งเกิดจากสาหร่ายสีเขียวที่อาศัยอยู่ในตัวไฮดรา จึงทำให้สามารถสังเคราะห์แสงได้ อาหารของไฮดรา คือ ไรน้ำและตัวอ่อนของแมลงในน้ำ ไฮดราสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและแบบอาศัยเพศ ดังนี้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของไฮดรา

 เมื่อไฮดราเจริญเติบโตเต็มวัย จะมีการสร้างเนื้อเยื่อข้างลำตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโตเป็นไฮดราตัวเล็ก ๆ หลังจากนั้นก็จะหลุดออกไปอยู่ตามลำพังได้เอง การสืบพันธุ์แบบนี้เรียกว่า การแตกหน่อ (Budding)การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของไฮดรา

 ไฮดรามีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่อาหารไม่สมบูรณ์ ไฮดราจะมี 2 เพศอยู่ในตัวเดียวกัน โดยมีรังไข่อยู่ข้างลำตัว ลักษณะเป็นปุ่มใหญ่เหนือรังไข่บริเวณใกล้ ๆ หนวด (Tentacle) จะมีอัณฑะเป็นปุ่มเล็ก ๆ รังไข่จะผลิตเซลล์ไข่ และอัณฑะจะผลิตเซลล์อสุจิ โดยปกติไข่และตัวอสุจิจะเติบโตไม่พร้อมกัน จึงต้องผสมกับตัวอื่น ตัวอสุจิจากไฮดราตัวหนึ่งจะว่ายน้ำไปผสมกับไข่ที่สุกในรังไข่ของไฮดราตัวอื่นไข่ที่ผสมแล้วจะเป็นไซโกตซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่กับตัวแม่ระยะหนึ่งจึงจะหลุดออกไปจากตัวแม่ แล้วเจริญเป็นไฮดราตัวใหม่ต่อไป2. การแบ่ง ตัวออกเป็นสอง (Binary Fission) เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (พวกโพรติสต์) ได้แก่ อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา และแบคทีเรีย การสืบพันธุ์วิธีนี้เกิดขึ้นโดยการแบ่งตัวจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ โดยนิวเคลียสของเซลล์จะแบ่งตัวก่อน แล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามได้เป็นตัวใหม่ 2 ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีลักษณะเหมือนตัวเดิมทุกประการ

3. พาร์ธีโนเจเนซิส (Parthenogenesis) เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของแมลงบางชนิด เช่น ตั๊กแตนกิ่งไม้ เพลี้ย ไรน้ำซึ่งตัวเมียสามารถผลิตไข่ที่ฟักเป็นตัวได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิในสภาวะปกติไข่ของสัตว์ดังกล่าวจะฟักออกมาเป็นตัวเมียเสมอ แต่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต เช่น เกิดความแห้งแล้งหนาวเย็น หรือขาดแคลนอาหาร ตัวเมียก็จะผลิตไข่ที่ฟักออกเป็นทั้งตัวผู้และตัวเมีย จากนั้นสัตว์ตัวผู้และตัวเมียเหล่านี้จะผสมพันธุ์กันแล้วตัวเมียจะออกไข่ที่มีความคงทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวได้

ในผึ้ง มด ต่อ แตน ก็พบว่ามีการสืบพันธุ์แบบพาร์ธีโนเจเนซิสด้วยเช่นกัน โดยไข่ไม่ต้องมีการปฏิสนธิก็สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ ซึ่งจะฟักออกมาเป็นตัวผู้เสมอ4 . การงอกใหม่ (Regeneration) พบในสัตว์ชั้นต่ำ ได้แก่ ปลาดาว พลานาเรีย ไส้เดือนดิน ปลิง

ซีแอนนีโมนี การงอกใหม่เป็นการสร้างส่วนของร่างกายที่ขาดหายไป โดยสัตว์เหล่านี้ถ้าร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนจะสามารถงอกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้ ดังนั้นการงอกใหม่นี้จึงทำให้มีจำนวนสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นจากจำนวนเดิม5. การสร้างสปอร์ (Spore Formation) เป็นการสืบพันธุ์ที่เกิดจากการแบ่งนิวเคลียสหลาย ๆ ครั้ง ต่อจากนั้นไซโทพลาซึมจะแบ่งตาม แล้วจะมีการสร้างเยื่อกั้นเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนจะมีนิวเคลียส 1 อัน เรียกว่า สปอร์ (Spore) สัตว์ที่มีการสืบพันธุ์แบบนี้ ได้แก่ พลาสโมเดียม ซึ่งเป็นสัตว์ที่ทำให้เกิดโรคไข้มาลาเรีย6. การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) เป็นการสืบพันธุ์โดยการหักหรือขาดออกเป็นท่อน ๆ แล้วแต่ละท่อนจะเจริญเติบโตเป็นตัวใหม่ได้ เช่น พวกหนอนตัวแบน สาหร่ายทะเล
yim@ikydot.com (IP:202.47.247.130,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 2 21 มิ.ย. 2547 (00:42)
สัตว์ประหลาดตัวจิ๋วที่คุณหนู ๆ เห็นในที่นี้มีชื่อว่า ไฮดรา (Hydrs) เป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิต อย่างง่าย ๆ ตามคูน้ำ หรือสระน้ำ ซึ่งมีระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เหมือนมนุษย์หรือสัตว์ทั่ว ๆ ไป เราจัดไฮดราให้อยู่ในจำพวกเดียวกับแมงกะพรุนแต่มีขนาด ตัวเล็กกว่าแมงกะพรุนมาก โดยเฉพาะลำตัวไฮดราจะใสจึงยากแก่การสังเกตแต่อย่างไรก็ตาม ไฮดราก็ยังมีขนาดโตพอที่คุณหนูจะสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ถ้ามองดูภายนอกจะเห็นลำตัวยาวเป็นรูปทรงกระบอกสูง ปลายด้าน หนึ่ง ประกอบด้วยหนวดเส้นเล็กล้อมรอบปาก โดยไฮดราจะใช้หนวดมัดอาหารเข้าทางช่อง ปากเพื่อเข้าในช่องว่างภายในลำตัว อาหารของไฮดราที่โปรดปรานมากที่สุด ก็คือ ไรน้ำ (Daphia) หรือลูกไร (Cyclops) นอกจากหนวดของไฮดราจะทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนที่ และจับอาหารแล้ว บริเวณหนวดของไฮดรามีบางเซลล์เปลี่ยนไปเป็นเข็มพิษ เมื่อไฮดรา ต้องการล่าเหยื่อ หรือทำลายศัตรูก็จะใช้หนวดปกป้องตัวเอง โดยใช้หนวดรัดและปล่อยเข็ม พิษออกมา แต่คุณหนู ๆ ไม่ต้องกลัว ! เพราะเข็มพิษของไฮดรา ไม่ทำให้มนุษย์เกิดการเจ็บ ปวดแต่อย่างไรลำตัวของไฮดราถ้ามองดูภายนอก บางครั้งจะพบปุ่มเล็ก ๆ ยื่นยาวออกมาข้างลำตัว เรียกกันทั่วไปว่า หน่อ (Bud) หน่อเหล่านี้สามารถหลุดออกมาเจริญเป็นตัวไฮดราใหม่ได้ เรียกการสืบพันธุ์วิธีนี้ว่าการแตกหน่อ (Budding) แต่ไฮดราก็มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ (testis) ซึ่งเป็นปุ่มเล็ก ๆ อยู่ตอนบนของลำตัว และมีอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย (Ovary) ซึ่งเป็นปุ่ม เล็ก ๆ อยู่ตอนล่าง ไว้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้อีกด้วย

ลำตัวของไฮดราจะประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆ เซลล์ จัดเรียงเป็นเนื้อเยื่อ 2ชั้น ชั้นนอกสุด (ectoderm) จะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ในเรื่องการรับสัมผัส ส่วน เนื้อเยื่อชั้นใน (endoderm) จะมีเซลล์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยสลายอาหาร
yim@ikydot.com (IP:202.47.247.130,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 3 19 ส.ค. 2547 (18:09)
ไฮดรานี้ไวกับการถูกสำผัสมาก จะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งถ้าจะจับตัวไฮดรา ถ้าคนที่ไม่มีความสามารถ อย่าหวังเลยที่จะจับได้ การแตกหน่อของไฮดราันั้นเป็นการสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นต่ำ โดยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีการสร้างเนื้อเยื่อข้างลำตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวเล็ก ๆ ที่มีอวัยวะต่าง ๆ เหมือนตัวแม่ หลังจากติดอยู่กับตัวแม่ระยะหนึ่งก็จะหลุดออกมาไปอยู่อิสระตามลำพัง สัตว์ที่มีการสืบพันธุ์ลักษณะนี้ได้แก่ ไฮดรา หนอนตัวแบน ฟองน้ำ ปะการัง และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (พวกโพรติสต์) เช่น ยีสต์ เป็นต้น

ถ้าใครหาข้อมูลส่งอาจารย์นะเลือกอันนี้ได้เลย พี่เนี่ยส่งมา

แล้วได้ 10 เลยแหละ สิบเต็มร้อยล่ะซิ น้อง ๆ อย่าเชื่อนะไอ้สิบเต็มร้อยเนี่ย ไอ้เพื่อนเวรมันเขียน พี่ได้เต็มจริงๆนะ น้อง
คนหวังดี (IP:203.150.217.27,203.113.80.144,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 4 26 ส.ค. 2547 (21:27)
บ้าบิ่น
ด่กาก้ดีกาด (IP:202.5.84.136,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 5 6 ก.ย. 2547 (15:59)
การแตกหน่อของฟองน้ำ และการหายใจ การขับถ่าย
อยากรู้ (IP:203.118.120.218,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 6 17 ธ.ค. 2547 (19:55)
การเลี้ยงยีสต์โดยวุ้นจะเลี้ยงแบบใดดีค่ะ อยากรู้การใช้ชีวิตของยีสต์ค่ะ
pop (IP:202.129.56.198,192.168.1.69,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 7 21 ธ.ค. 2547 (18:33)
อยากหาเนื้อหาของไฮดราเท่านั้น
เบีย (IP:203.150.217.111,203.113.40.8,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 8 19 ม.ค. 2548 (18:52)
อยากรู้เรื่องเซลล์พืชกะสัตว์ ใครพอรู้บ้าง


555... (IP:203.118.114.197,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 9 19 ม.ค. 2548 (20:38)
เป็นไฟลัมที่ 2
ice_lada@chaiyo.com (IP:203.150.217.111,203.113.45.197,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 10 21 พ.ค. 2548 (11:52)
ช่วยหาเนื้อหาการย่อยอาหารของพลานาเรียและก็หนอนตัวแบนหน่อยคะ
chompooh16@hotmail.com (IP:203.151.140.120,203.113.55.200,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 11 22 พ.ค. 2548 (09:43)


เอาเรื่องอารายกานแน่อะ เอาเป็นเรื่องละกานนะ ... การแตกหน่อของไฮดรา

ดูคู่กะรูปนะฮับ ....

1 The hydra develops a "bud".

2 The bud develops a mouth and tentacles

3 When it is fully formed the daughter hydra detaches from its parent.

4 The daughter hydra is now fully independent.

(ศัพย์มะยากน่าจาแปลกานได้อะ)
20184

Kit_kung
ร่วมแบ่งปัน38 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 12 22 พ.ค. 2548 (09:47)


20185
อันนี้เป็นรูปจิงๆอะ แสดงทั้งเซลล์ไข่ และ หน่อ....

Kit_kung
ร่วมแบ่งปัน38 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 13 22 พ.ค. 2548 (09:49)


20186
อีกรูปที่ดูโดยไม่มีการย้อมสีนะครับ

Kit_kung
ร่วมแบ่งปัน38 ครั้ง - ดาว 154 ดวง

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 14 19 มิ.ย. 2548 (16:49)
อยากรู้ว่าปลอกคอของฟองน้ำทำหน้าที่อะไร
......... (IP:203.151.140.111,203.113.57.36,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 15 29 มิ.ย. 2548 (21:22)
ชื่อวิทยาศาสตร์คืออะไร
koi (IP:61.7.128.44,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 16 4 ก.ค. 2548 (19:13)
ไฟลัมคือยังไงคะ.. เหมือนจะเคยได้ยิน แต่งง อยู่เรยค่ะ
swannii (IP:203.188.19.2,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 17 7 ก.ค. 2548 (20:57)
อ่อนๆ เรียนมาหมดแล้ว

ยีสต์ จุลินทรีย์มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ยีสต์ เป็นจุลินทรีย์ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น นำมาเป็นส่วนผสมในการทำขนมปัง รวมทั้งใช้เป็นตัวการสำคัญในการผลิตไวน์ ซึ่งเป็น สินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศในแถบยุโรปเป็นมูลค่าไม่น้อย นอกจากประโยชน์ทั้งสองข้อ ดังกล่าวแล้ว ยีสต์ยังเป็นจุลินทรีย์ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์และสัตว์ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการนำยีสต์มาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์ใน 2 ทางด้วยกันคือ เป็นแหล่งโปรตีนที่เราเรียกว่า โปรตีนเซลล์เดียว (single cell protein) และอีกในแง่หนึ่งคือเป็นตัวช่วยเสริมสุขภาพของสัตว์หรือที่เราเรียกว่าเป็น โปรไบโอติค (probiotic) ให้กับสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะทำให้สัตว์แข็งแรง และมีภูมิต้านทานโรคสูงขึ้น รูปแบบการนำยีสต์มาใช้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ คือ ถ้าต้องการให้ยีสต์เป็นแหล่งโปรตีนก็ไม่ต้องคำนึงว่ายีสต์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่ถ้าต้องให้ยีสต์ทำหน้าที่เป็นโปรไบโอติค จะต้องใช้ในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่ไม่ว่ายีสต์จะทำหน้าที่ใดก็ตามในสองข้อดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงทั้งนั้น ดังนั้นในประเทศไทย เทคโนโลยีการผลิตยีสต์น่าจะได้รับการพัฒนาให้สามารถทำได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถใช้วัตถุดิบราคาถูกจากของเหลือใช้ทางเกษตร ที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือในบ้านเรา
มามะ (IP:210.86.214.153,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 18 25 ก.ค. 2548 (19:19)
ช่วยบอฟลักษณะของยูกลีน่าหน่อย
a/taey@yayo.com (IP:202.5.88.7,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 19 8 พ.ย. 2548 (10:02)
T_T อยากรู้เรื่องการขับถ่ายของไฮรดรามากค่ะ
ping_pong401@hotmail.com (IP:61.19.73.42,192.168.0.199,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 20 14 พ.ย. 2548 (17:52)
อยากรู้เรื่องการงอกใหม่

โปรดบอกหน่อบ
cavalry_m@hotmail.com (IP:203.113.51.164,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 21 1 ธ.ค. 2548 (19:14)
อยากอ่านเนื้อหาการงอกใหม่ให้มากกว่านี้
pong777@hotmail.com (IP:61.7.142.249,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 22 8 ธ.ค. 2548 (19:03)
อยากรู้เรื่องการแตกหน่อค่ะ
ส้ม (IP:203.155.175.194,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 23 24 ธ.ค. 2548 (17:44)
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการงอกใหม่ ขอรูปด้วยด่วน

ขอบพระคุณอย่างยิ่ง
... (IP:203.151.140.117,203.113.44.7,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 24 30 พ.ค. 2549 (09:48)
อยากรู้ชีวประวัติของไส้เดือนดินจัง
12345 (IP:203.172.149.242,192.168.1.193,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 26 15 ก.ค. 2549 (13:02)
อยากรู้เรื่องของไฮดรามากกว่านี้ ค่ะ
ด.ช.ปิรมิตร (IP:124.120.51.139,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 28 23 ส.ค. 2549 (16:11)
อยากรู้เรื่องการแตกหน่อของพืช
ปลา (IP:125.24.13.18,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 29 3 ก.ย. 2549 (19:07)
อยากรู้เรื่องโทษของยีสต์อ่ะคัยรู้ช่วยบอกด้วยนะค่ะ
คุ (IP:210.246.75.229,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 30 17 ต.ค. 2549 (19:10)
อยากรู้ระบบย่อยอาหารของหนอนตัวแบน จำพวกพลานาเรียและพยาธิใบไม้ตับจัง
บีเน่ท์ (IP:203.113.55.211,,)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 31 27 พ.ค. 2550 (10:39)
อยากรู้ว่าการเเตกหน่อของพืชเป็นยังไง
ทิก (IP:203.113.50.9)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 34 22 มิ.ย. 2550 (11:51)
การเพาะเลี้ยงไฮดราต้องทำยังไงบ้างค่ะ
ant_bird_738@hotmail.com (IP:58.9.198.78)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 35 22 มิ.ย. 2550 (18:38)
โทษของยีสต์มีอะไรบ้าง
url.http (IP:125.27.196.166)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 36 25 มิ.ย. 2550 (23:21)
อยากรู้ว่าผลดีและผลเสียมันมีไมครับ
arm7to1to@hotmail.com (IP:222.123.168.224)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 37 28 มิ.ย. 2550 (17:43)
ตอนนี้ผมเรียนเรื่องนี้อยู่
คนเรียนเรื่องนี้ (IP:125.24.129.189)

ความเห็นเพิ่มเติมที่ 39 7 ส.ค. 2553 (12:12)
เจ๋งวะ
am_2009@hotmail.co.th (IP:58.136.202.188)

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม