ฟรีข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ฟรีข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน


เพื่อนๆหลายคนโหลดไปอ่านแล้วบอกว่าสอบได้เยอะเหมือนกัน


ตัวอย่างนะคะ// http://www.testthai.net/read.php?tid=1120


1.       ปิรามิลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง ?

ก. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา                 ข. ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้

ค. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา                 ง. สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้

ตอบข้อ ค. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา2.       ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ ?

ก. Information                                                                     ข. Data

ค. Knowledge                                                                      ง. Management

ตอบข้อ ก. Information3.       ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม ?

ก. ทักษะในการงาน                                                            ข. งานฝีมือ

ค. การคิดวิเคราะห์                                                              ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ทักษะในการงาน งานฝีมือ การคิดวิเคราะห์


คลิ๊กดาวโหลด http://www.testthai.net/read.php?tid=1120ความคิดเห็นที่ 1

ks4u
10 ธ.ค. 2555 05:22
  1. สดยอดเลยคับ
ความคิดเห็นที่ 2

ks4u
22 ธ.ค. 2555 07:18
  1. สุดยอดเลยคับ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น