ฝึกทำโจทย์การเขียนผังงาน (Flowchart)


เอาโจทย์เกี่ยวกับการเขียนผังงาน (Flowchart) มาให้ลองทำกันครับ ใครที่เพิ่งเริ่มเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือการเขียน Flowchart ก็ลองหัดทำตามได้ครับ วิธีทำก็คืออ่านโจทย์แล้วลองวาด Flowchart ในกระดาษแล้วตรวจคำตอบตามลิ้งที่ให้ครับ โจทย์ : การเขียนผังงาน (Flowchart)  จงแปลงอัลกอริทึมต่อไปนี้ให้เป็นผังงาน (Flowchart) เมื่อ write คือคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพและ read คือคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลทาง Keyboard และมีการประกาศตัวแปร 


start      var x,y,z : integer      var name : string      write("Enter Number")      read(x)      write("Enter Number")      read(y)      write("Enter Number")      read(z)           write("Enter Your Name")      read(name)stop
 ตรวจคำตอบ : http://www.training.ami-solution.com/ami-knowledge/knowledge.php?cntid=105ความคิดเห็นที่ 1


3 ส.ค. 2557 19:01
  1. รบกวนช่วยเขียน flowchar หาค่าโทรศัพท์รายเดือน รายเดือน 300 โทร 100 ครั้ง บวก 1 บาท/ครั้ง กรณีโทร 100 ครั้งขึ้นไป บวก 2 / บาท/ครั้ง กรณีโทร 200 ครั้งขึ้นไป พร้อมอธิบายเป็นไทยด้วยน่ะค่ะขอบคุนคร่า

ความคิดเห็นที่ 2

นกแสก
4 ส.ค. 2557 15:10
  1. โปรแกรมหาค่าโทรศัพท์รายเดือน   #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() {    int n,x,x1,y,z;        char choice;    do{        printf("\n");    printf("\n Enter a Number of Calls: ");    scanf("%d",&n);           x = n - 100;       y = 301 + x;              x1 = n - 200;        z = 402 + x1;        if(n >= 100 && n < 200)    {               printf("\n Monthly Phone Bills = %d baht",y);    }    else if(n >= 200)    {                printf("\n Monthly Phone Bills = %d baht",z);    }    printf("\n Select Continue (0=no,1=yes) ");    choice=getche();     printf("\n");    }    while(choice != '0');  }  

ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
4 ส.ค. 2557 15:14
  1. ผลรัน

    [[268756]]

ความคิดเห็นที่ 4

24 ส.ค. 2557 21:02
  1. หลักการเขียนโปรแกรมรหัสวิชา 2201-2410 เขียนสัญลักษ์ของแผนผังแทนการอธิบายขั้นตอนวิธิทำงานดั้งต่อไปนี้ 1.จุดเริ่มต้น 2.กำหนดค่าให้A= 25 3.รับค่าXจากแป้นพิมพ์ 4.Sum=(A*B) 5.แสดงค่า Sum,A,B ทางป้นพิมพ์ 6.แดงค่าSum,A,Bทางจอภาพ -

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น