ฝึกทำโจทย์การเขียนผังงาน (Flowchart)


เอาโจทย์เกี่ยวกับการเขียนผังงาน (Flowchart) มาให้ลองทำกันครับ ใครที่เพิ่งเริ่มเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือการเขียน Flowchart ก็ลองหัดทำตามได้ครับ วิธีทำก็คืออ่านโจทย์แล้วลองวาด Flowchart ในกระดาษแล้วตรวจคำตอบตามลิ้งที่ให้ครับ โจทย์ : การเขียนผังงาน (Flowchart)  จงแปลงอัลกอริทึมต่อไปนี้ให้เป็นผังงาน (Flowchart) เมื่อ write คือคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพและ read คือคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลทาง Keyboard และมีการประกาศตัวแปร 


start      var x,y,z : integer      var name : string      write("Enter Number")      read(x)      write("Enter Number")      read(y)      write("Enter Number")      read(z)           write("Enter Your Name")      read(name)stop
 ตรวจคำตอบ : http://www.training.ami-solution.com/ami-knowledge/knowledge.php?cntid=105ความคิดเห็นที่ 1

n.ploy-khongkha@hotmail.co.th (Guest)
3 ส.ค. 2557 19:01
 1. รบกวนช่วยเขียน flowchar หาค่าโทรศัพท์รายเดือน
  รายเดือน 300 โทร 100 ครั้ง
  บวก 1 บาท/ครั้ง กรณีโทร 100 ครั้งขึ้นไป
  บวก 2 / บาท/ครั้ง กรณีโทร 200 ครั้งขึ้นไป
  พร้อมอธิบายเป็นไทยด้วยน่ะค่ะขอบคุนคร่าความคิดเห็นที่ 2

นกแสก
4 ส.ค. 2557 15:10

 1. โปรแกรมหาค่าโทรศัพท์รายเดือน   

  #include <stdio.h>

  #include <conio.h>

  int main()

  {

     int n,x,x1,y,z;

     

     char choice;

     do{

     

     printf("\n");

     printf("\n Enter a Number of Calls: ");

     scanf("%d",&n);

     

        x = n - 100;

        y = 301 + x;

        

        x1 = n - 200; 

        z = 402 + x1;

     

     if(n >= 100 && n < 200)

     {         

       printf("\n Monthly Phone Bills = %d baht",y);

     }

     else if(n >= 200)

     {          

       printf("\n Monthly Phone Bills = %d baht",z);

     }

     printf("\n Select Continue (0=no,1=yes) ");

     choice=getche(); 

     printf("\n");

     }

     while(choice != '0'); 

  }

   ความคิดเห็นที่ 3

นกแสก
4 ส.ค. 2557 15:14
 1. ผลรัน
ความคิดเห็นที่ 4

vorakanya74@gmail.com (Guest)
24 ส.ค. 2557 21:02
 1. หลักการเขียนโปรแกรมรหัสวิชา 2201-2410
  เขียนสัญลักษ์ของแผนผังแทนการอธิบายขั้นตอนวิธิทำงานดั้งต่อไปนี้
  1.จุดเริ่มต้น
  2.กำหนดค่าให้A= 25
  3.รับค่าXจากแป้นพิมพ์
  4.Sum=(A*B)
  5.แสดงค่า Sum,A,B ทางป้นพิมพ์
  6.แดงค่าSum,A,Bทางจอภาพ

  -ความคิดเห็นที่ 5

Punyaphon Maneesri
23 ม.ค. 2558 01:04
 1. วิเคราะห์และเขียนผังงาน ของบริษัทแห่งหนึ่งขายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยให้คำนวณยอดซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายและให้พิมพ์ยอดรวมทั้งหมดของรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าของลูกค้าทุกรายด้วย ได้กำหนดส่วนลดของสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้

  ประเภท             อัตราส่วนลด

  A                             5%

  B                             10%

  C                             15%

  D                             20%

  รบกวนหน่อยนะค่ะ >>>> ขอบคุณค่ะ


แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น