วิชาการดอทคอม ptt logo

โครงงาน : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เรื่อง: Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)

โพสต์เมื่อ: 00:57 วันที่ 9 ม.ค. 2556         ชมแล้ว: 18,104 ตอบแล้ว: 0
วิชาการ >> กระทู้ >> ครูอาจารย์ >> เทคนิควิธีการสอน
โครงงาน : กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง : Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์) ชื่อผู้จัดทำ : 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทับแว่ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 : 2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์ จันทร์สุราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 : 3. เด็กชายนันทวัฒน์ สันติกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 คุณครูที่ปรึกษา : 1.นางสาวสมใจ วิมลปกรณ์ : 2.นางสาวพัชรีย์ จินดากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนสมประสงค์ ตำบลบางปรอก เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-5815441 บทคัดย่อ โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง Together For ASEAN. (อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์)เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา 1 เดือน (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2556) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้กับเยาวชนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย พร้อมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารติดต่อกับชนชาติอื่น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มของพวกเราศึกษาความรู้จากประเภทต่างๆ ดังนี้ หนังสือเรียนเรื่องอาเซียนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนังสือเรียนสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การสอบถามความรู้เพิ่มเติมจากครูสอน การสืบค้นข้อมูลทาง Internet และบทความจากหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งจัด Power Point เพื่อเผยแพร่ความรู้อาเซียน ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ สามารถนำทักษะทางภาษาที่เรียนไปแสวงหาความรู้ในระดับสูงหรือใช้ประกอบอาชีพในอนาคต มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและสามารถปฏิบัติตนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้พร้อมทั้งนักเรียนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยที่ดีงาม


ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี(101.108.126.112)

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

จำไว้ตลอด

ความเห็นเพิ่มเติม วิชาการ.คอม
ชื่อ / email:
ข้อความ

กรุณาล๊อกอินก่อน เพื่อโพสต์รูปภาพ และ ใช้ LaTex ค่ะ สมัครสมาชิกฟรีตลอดชีพที่นี่
กรอกตัวอักษรตามภาพ
ตัวช่วย 1: CafeCode วิธีการใช้
ตัวช่วย 2: VSmilies วิธีการใช้
ตัวช่วย 3: พจนานุกรมไทย ออนไลน์ ฉบับราชบัณฑิต
ตัวช่วย 4 : dictionary ไทย<=>อังกฤษ ออนไลน์ จาก NECTEC
ตัวช่วย 5 : ดาวน์โหลด โปรแกรมช่วยพิมพ์ Latex เพื่อแสดงสมการบนวิชาการ.คอม