ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

ให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อลักษณะวัฒนธรรมไทยในแต่ละข้อ ต่อไปนี้ว่า 1ยังคงมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับสังคมไทยปัจจุบันหรือไม่และ 2เพราะเหตุใด
1 รักอิสรภาพ ไม่ต้องการอยู่ในอำนาจบังคับของผู้อื่น
2 ความรู้สึกมักน้อย สันโดษ และพอใจในสิ่งที่มีอยู่
3 ความเชื่อในเรื่องกรรม การเวียนว่ายตายเกิด
4 การเคารพเชื่อฟังผู้มีอำนาจ และ ฐานะร่ำรวย
5 ความเป็นคนใจกว้าง รักและชอบช่วยเหลือพวกพ้อง


ความคิดเห็นที่ 1 

pmeepooh
18 ม.ค. 2556 14:02

  1. ยังมีความเหมาะสมอยู่ อย่างเช่น สงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็ยังคงเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าการแต่งกาย แฟชั่น และความคิดเห็นของเด็กในสมัยนี้จะแตกต่างไปจากเมื่อก่อนมาก เดิมทีเพศหญิงเป็นเพศที่ถูกกดให้แสดงออกใต้ความคิดของผู้ชาย แต่ยุคนี้มันเริ่มเท่าเทียมกันหมดแล้ว คนรุ่นก่อนๆ จึงอาจจะมองว่าประเพณีที่ดีงามไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้แล้ว เพราะผู้หญิงยุคนี้เรากดเขาให้เหมือนเมื่อก่อนนั้นเอง
ความคิดเห็นที่ 2

wewe (Guest)
24 ม.ค. 2556 15:40
  1. ทำไปกี่วิชาและอะความคิดเห็นที่ 3

Sureeporn.vru36@gmail.com (Guest)
6 ก.พ. 2556 11:18
  1. ข้อ 3 ทุกคนมีความเชื่อในเรื่องกรรมอยู่แล้ว เพราะตัวอย่างก็มีให้เห็น คนไหนทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมที่ตัวเองก่อ ไม่ช้าก็เร็ว ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอก ชาตินี้ก็ตามทัน และทุกคนก็มีสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งทุกคนต้องทำใจยอมรับกับสิ่งนี้ความคิดเห็นที่ 4

นิสดุษา ศิริมงคล (Guest)
23 ก.พ. 2556 19:16
  1. ในความคิดส่วนตัว มีทั้งส่วนดีและเสียค่ะ สังคมยุคปัจจุบันเมื่อการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อแก้ไขให้ทันโลก หลายๆอย่างกลายเป็นสากลมากขึ้น หลายๆคนใช้ชีวิตแบบวัตถุนิยม ประเพณีที่ดีงามก็สืบสานกันแต่มีผู้คนบางกลู่มอาจแสดงการกระทำที่ไม่เหมาะสม หลายๆคนใช้ชีวิตแบบหวังผลประโยชน์ ถ้าทำอะไรแล้วไม่ได้ประโยชน์แก่ตนเองก็จะไม่ยอมทำ คนดีกลับเงียบเลือกที่จะไม่พูดอะไร แต่คนที่ออกมาพูดย่อมได้เปรียบ การรักอิสระกลับกลายเป็นการเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกอะไร

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น