การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลหนึ่งในสังคม ท่านมีคามคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาสังคม ในลักษณะของ หุ้นส่วน คือการทำงานระหว่างเจ้าหน้าททที่ของรัฐกับประชาชนในหัวข้อต่อไปนี้อย่างไร
1 การพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นกิจกรรมลักษณะใด
2 การทำงานในลักษณะของ หุ้นส่วน จะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างไร
3 การทำงานในลักษณะของ หุ้นส่วน คือการทำงานอย่างไร
4 การพัฒนาในลักษณะดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนสังคมได้อย่างไร
14 ม.ค. 2556 15:08
0 ความเห็น
12459 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น