ตัดเกรดคะแนนภาษาซี3ภาค

เขียนโปรแกรมตัดเกรด จำนวนหนึ่งโดยให้เก็บข้อมูลนักเรียนในตัวแปลแบบโครงสร้างประกอบด้วย รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล คะแนนสอบครั้งที่1 คะแนนงาน คะแนนครั้งที่2 และคะแนนสอบปลายภาคโดยแบ่งเกรดออกเป็นแปรดับ a b+ b c+ cd d+ eช่วยหน่อยนะค่า T^T


ความคิดเห็นที่ 1

นกแสก
22 ม.ค. 2556 09:13
  1. แล้ววิธีตัดเกรด  จากคะแนนสอบ  4  ครั้ง  คิดยังไง  ครั้งละ  25  คะแนน  4  ครั้งเต็ม  100  คะแนนใช่ไหม

    #include <stdio.h>#include <conio.h>struct s_type // ?????? s_type ????????????????????{ char id[6];char name[30];char lname[30];int score1;int work;int score2;int Final;};int main(){    float score;{ s_type student; // ???????????????????????????? studentprintf("Enter ID: ");gets(student.id);printf("Enter Name: ");gets(student.name);printf("Enter Last name: ");gets(student.lname);printf("Enter Test scores No.1: ");scanf("%d",&student.score1);printf("Enter Score work: ");scanf("%d",&student.work);printf("Enter Test scores No.2: ");scanf("%d",&student.score2);printf("Enter Final score: ");scanf("%d",&student.Final);printf(" Output: ");printf("%s | %s | %s | %d | %d | %d | %d", student.id, student.name, student.lname, student.score1, student.work, student.score2, student.Final);    score = student.score1 + student.work + student.score2 + student.Final;     if(score >= 80){        printf(" Score = %.2f , You Grade : A ", score);    }    else if(score >= 75){        printf(" Score = %.2f , You Grade : B+ ", score);    }    else if(score >= 70){        printf(" Score = %.2f , You Grade : B ", score);    }    else if(score >= 65){        printf(" Score = %.2f , You Grade : C+ ", score);    }    else if(score >= 60){        printf(" Score = %.2f , You Grade : C ", score);    }    else if(score >= 55){        printf(" Score = %.2f , You Grade : D+ ", score);    }    else if(score >= 50){        printf(" Score = %.2f , You Grade : D ", score);    }    else{        printf(" Score = %.2f , You Grade : F ", score);    }     getch();}}  


ความคิดเห็นที่ 2

28 ม.ค. 2556 16:43
  1. ขอบคุณค่า

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น