ตัดเกรดคะแนนภาษาซี3ภาค

เขียนโปรแกรมตัดเกรด จำนวนหนึ่งโดยให้เก็บข้อมูลนักเรียนในตัวแปลแบบโครงสร้างประกอบด้วย รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล คะแนนสอบครั้งที่1 คะแนนงาน คะแนนครั้งที่2 และคะแนนสอบปลายภาคโดยแบ่งเกรดออกเป็นแปรดับ a b+ b c+ cd d+ eช่วยหน่อยนะค่า T^T


ความคิดเห็นที่ 1 

นกแสก
22 ม.ค. 2556 09:13
 1. แล้ววิธีตัดเกรด  จากคะแนนสอบ  4  ครั้ง  คิดยังไง  ครั้งละ  25  คะแนน  4  ครั้งเต็ม  100  คะแนนใช่ไหม


  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  struct s_type // ?????? s_type ????????????????????
  { char id[6];
  char name[30];
  char lname[30];
  int score1;
  int work;
  int score2;
  int Final;
  };
  int main()
  {
      float score;
  { s_type student; // ???????????????????????????? student
  printf("Enter ID: ");
  gets(student.id);
  printf("Enter Name: ");
  gets(student.name);
  printf("Enter Last name: ");
  gets(student.lname);
  printf("Enter Test scores No.1: ");
  scanf("%d",&student.score1);
  printf("Enter Score work: ");
  scanf("%d",&student.work);
  printf("Enter Test scores No.2: ");
  scanf("%d",&student.score2);
  printf("Enter Final score: ");
  scanf("%d",&student.Final);
  printf("
  Output: ");
  printf("%s | %s | %s | %d | %d | %d | %d", student.id, student.name, student.lname, student.score1, student.work, student.score2, student.Final);

      score = student.score1 + student.work + student.score2 + student.Final;
   
      if(score >= 80){
          printf("
  Score = %.2f , You Grade : A
  ", score);
      }
      else if(score >= 75){
          printf("
  Score = %.2f , You Grade : B+
  ", score);
      }
      else if(score >= 70){
          printf("
  Score = %.2f , You Grade : B
  ", score);
      }
      else if(score >= 65){
          printf("
  Score = %.2f , You Grade : C+
  ", score);
      }
      else if(score >= 60){
          printf("
  Score = %.2f , You Grade : C
  ", score);
      }
      else if(score >= 55){
          printf("
  Score = %.2f , You Grade : D+
  ", score);
      }
      else if(score >= 50){
          printf("
  Score = %.2f , You Grade : D
  ", score);
      }
      else{
          printf("
  Score = %.2f , You Grade : F
  ", score);
      }
   
      getch();
  }
  }

    
ความคิดเห็นที่ 2

PPu_009@hotmail.com (Guest)
28 ม.ค. 2556 16:43
 1. ขอบคุณค่า

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น