ตัดเกรดคะแนนภาษาซี3ภาค

เขียนโปรแกรมตัดเกรด จำนวนหนึ่งโดยให้เก็บข้อมูลนักเรียนในตัวแปลแบบโครงสร้างประกอบด้วย รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล คะแนนสอบครั้งที่1 คะแนนงาน คะแนนครั้งที่2 และคะแนนสอบปลายภาคโดยแบ่งเกรดออกเป็นแปรดับ a b+ b c+ cd d+ eช่วยหน่อยนะค่า T^T
21 ม.ค. 2556 15:35
2 ความเห็น
5871 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1  โดย นกแสก

แล้ววิธีตัดเกรด  จากคะแนนสอบ  4  ครั้ง  คิดยังไง  ครั้งละ  25  คะแนน  4  ครั้งเต็ม  100  คะแนนใช่ไหม


#include <stdio.h>
#include <conio.h>
struct s_type // ?????? s_type ????????????????????
{ char id[6];
char name[30];
char lname[30];
int score1;
int work;
int score2;
int Final;
};
int main()
{
    float score;
{ s_type student; // ???????????????????????????? student
printf("Enter ID: ");
gets(student.id);
printf("Enter Name: ");
gets(student.name);
printf("Enter Last name: ");
gets(student.lname);
printf("Enter Test scores No.1: ");
scanf("%d",&student.score1);
printf("Enter Score work: ");
scanf("%d",&student.work);
printf("Enter Test scores No.2: ");
scanf("%d",&student.score2);
printf("Enter Final score: ");
scanf("%d",&student.Final);
printf("
Output: ");
printf("%s | %s | %s | %d | %d | %d | %d", student.id, student.name, student.lname, student.score1, student.work, student.score2, student.Final);

    score = student.score1 + student.work + student.score2 + student.Final;
 
    if(score >= 80){
        printf("
Score = %.2f , You Grade : A
", score);
    }
    else if(score >= 75){
        printf("
Score = %.2f , You Grade : B+
", score);
    }
    else if(score >= 70){
        printf("
Score = %.2f , You Grade : B
", score);
    }
    else if(score >= 65){
        printf("
Score = %.2f , You Grade : C+
", score);
    }
    else if(score >= 60){
        printf("
Score = %.2f , You Grade : C
", score);
    }
    else if(score >= 55){
        printf("
Score = %.2f , You Grade : D+
", score);
    }
    else if(score >= 50){
        printf("
Score = %.2f , You Grade : D
", score);
    }
    else{
        printf("
Score = %.2f , You Grade : F
", score);
    }
 
    getch();
}
}

  

22 ม.ค. 2556 09:13


ความคิดเห็นที่ 2 PPu_009@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณค่า
28 ม.ค. 2556 16:43

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น